Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

OSMANLI DÖNEMİ CAMİLERİNDE ÇİNİ KANDİLLER

Journal of Awareness, cilt.2, ss.1-14, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Osmanlı Dönemi Çini Cami Kandilleri

Selçuk Üniversitesi, Ulusal Sanat ve Tasarım Sempozyumu ve Sergisi, Konya, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2013, ss.48