Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Akademik Yazma Becerilerine İlişkinGörüşleri

12. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ KURULTAYI, 3 - 05 October 2019, pp.83

Türkçe Öğretiminde Metin Türüne Uygun Okuma Eğitimi

XI. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2018

Türkçe Öğretmen Adaylarının Okumaya İlişkin Algıları

8. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 1 - 03 October 2015, pp.70

Türkçe Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığına Yaklaşımları

1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 24 - 26 April 2014, pp.611-612

Sakın Kesme Adlı Şiirin Anlatım İçerik Kuramı Açısından İncelenmesi

5. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 5 - 06 July 2012, pp.79

Türkçe Öğretmen Adaylarının Çocukluk Dönemlerinde Okudukları Kitaplar Hakkındaki Düşünceleri

3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Turkey, 5 - 07 October 2011, pp.817-825

Sönmez in Anlaşılırlık Formülünün Türkçe Metinlere Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma

3. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 1 - 03 July 2010, pp.139

Türkçe Öğretmen Adaylarının Türkçe Derslerinde Bilgisayar Destekli Öğretim Yöntemini Kullanmaya İlişkin Görüşleri

Eğitimde Yeni Yönelimler-V Öğrenmenin Doğası ve Değerlendirme Sempozyumu, Turkey, 18 April 2009, pp.35-38

Tema Merkezli Öğretme Yaklaşımı Çerçevesinde Türkçe Ders Kitabındaki Okuma Kültürü Temasının Değerlendirilmesi

Eğitimde Yeni Yönelimler-V Öğrenmenin Doğası ve Değerlendirme Sempozyumu, Turkey, 18 April 2009, pp.412-415

Bir Yolcuya Adlı Şiirin Anlatım ve İçerik Kuramı Açısından Değerlendirilmesi

Çanakkale Merkezi Değerleri Sempozyumu, Turkey, 25 - 26 August 2008, pp.513-520

Türkçe Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumları

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, 14 - 16 May 2008, pp.537-541

Çocuklar İçin Hazırlanan Masal Kitaplarında Cinsiyete Göre Kullanılan Niteleme Sözcükleri

7. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 2 - 04 May 2008, pp.734-737

Books & Book Chapters

Sözsüz İletişim

in: Konuşma ve Eğitimi, Çetinkaya Gökhan, Editor, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, pp.105-117, 2019