Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çanakkale’de Osmanlı Dönemi Tasavvuf Ortamının İzleri: Tarîkat Yapıları

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, cilt.16, sa.24, ss.79-132, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çanakkale ve Çevresindeki Bazı Türk Dönemi Yapılarında Görülen Denizcilikle İlgili Kazıma (Grafiti) Tasvirler

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, cilt.14, sa.21, ss.1-26, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Semerkand Sarayı’ndan Tarihe Bir Bakış: Mes’ud Bin Usman Kuhistânî’ninTarih-i Ebu’l Hayr Han’ındaki Minyatürler

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sa.18, ss.7-24, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özbek Hanlığı’nın (1500-1599) Kültür Basamaklarındaki İlk Seçkinler:Bir Biyografi Denemesi

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sa.15, ss.255-276, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Sanat Hamisi Olarak Muhammed Şiban Han (1451-1510) ve Maveraünnehir’deki Kültür Politikası

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.4, ss.143-162, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özbek Hanlığı’nın (1500-1599) İlk Tezhipli Elyazmaları: Herat ve Semerkand Nakkaşhanesinden Örnekler

Arkeoloji ve Sanat Journal of Archaeology and Art, sa.129, ss.111-122, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bektaşi İkonografisi Üzerine Bir Deneme: Hacı BektaşVeli Müzesi’ndeki Figürlü Keşkül-ü Fukaralar

SDÜ Fen Edebiyat FakültesiSosyal Bilimler Dergisi, sa.17, ss.101-116, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özbek Muhammed Şiban Han’ın (1451-1510) Portreleri

Tarih Vakfı Toplumsal Tarih Dergisi, sa.172, ss.60-62, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu Selçuklu Mimarisinde Bir Bezeme Türü: Boyalı Nakışlar

Anadolu ve Çevresinde Ortaçağ, sa.2, ss.73-88, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gelibolu Osmanlı Mimarisinde Tarikat Yapıları

Uluslararası Gelibolu Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 9 - 10 Mayıs 2013, ss.463-498

Geleneksel Türk Evlerine Çanakkale’den Bir Örnek: Dalkılıçlar Konağı ve Süslemeleri

9. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaycan, 16 - 17 Haziran 2011, ss.546-560

Kitap & Kitap Bölümleri

Kumkale Tarihi Türk Mezarlığı Katalog

Kumkale Tarihi Türk Mezarlığı, Burhan Sayılır, Editör, Çanakkale Valiliği, Çanakkale, ss.40-331, 2012

Çanakkale Kumkale Beldesi Türk Mezarlığı’xxndaki Mezar Taşlarının Türk Sanat Tarihi Açısından Değerlendirilmesi

Kumkale Tarihi Türk Mezarlığı, Burhan Sayılır, Editör, Çanakkale Valiliği, Çanakkale, ss.17-34, 2012

Çanakkale-Bozcaadalı Bir Osmanlı Aydını: Bahriye NazırıHasan Hüsnü Paşa (1832-1903) ve Döneminin KültürOrtamına Katkıları

Anadolu Kültürlerinde Süreklilik ve Değişim, A. Ceren Erel, Bülent İşler, Nilüfer Peker, Güner Sağır, Editör, Rekmay Ltd. Şti., Ankara, ss.55-74, 2011