Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Erken Çocukluk Döneminden İlköğretime Geçiş: Duygu, Düşünce ve Beklentiler

XIII Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 11 September 2004, pp.267-268

Erken Çocukluk Döneminden İlköğretime Geçiş: Duygu, Düşünce ve Beklentiler

XIII Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 11 September 2004, pp.267-268

Erken Çocukluk Döneminden İlköğretime Geçiş: Duygu, Düşünce ve Beklentiler

XIII Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 11 September 2004, pp.267-268

Books & Book Chapters

Kimlikli Bebeklerle Farklılıklarda Buluşmak: Erken Çocuklukta Başlayan Bir Düş

in: Erken Çocukluk Eğitimi Mozaiği, Büyük Düşünceler/Fikirler, Modeller ve Yaklaşımlar, Aktan Acar Ebru, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.285-306, 2017

Erken Çocukluk Döneminde Kendilerini Sürekli Geliştirebilen Çocuklar: Bank Street Yaklaşımı

in: Erken Çocukluk Eğitimi Mozaiği, Büyük Düşünceler/Fikirler, Modeller ve Yaklaşımlar, Aktan Acar E., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.29-41, 2017

Tüm Çocuklar Eşit Şansı Hakeder: Head Start Programı

in: Erken Çocukluk Eğitimi Mozaiği, Büyük Düşünceler/ Fikirler, Modeller ve Yaklaşımlar, Aktan Acar E., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.199-209, 2017

Eğitimde Tamamlayıcı ve Alternatif Bir Uygulama: Bilinçli Farkındalık Eğitimi

in: Erken Çocukluk Eğitimi Mozaiği: Büyük düşünceler/fikirler, modeller ve yaklaşımlar, Ebru Aktan Acar, Editor, Nobel, pp.37-47, 2017

Kimlikli Bebeklerle Farklılıklarda Buluşmak: Erken Çocuklukta Başlayan Bir Düş

in: Erken Çocukluk Eğitimi Mozaiği, Büyük Düşünceler/Fikirler, Modeller ve Yaklaşımlar, Aktan Acar E., Editor, Nobel Akademik Yayınları, Ankara, pp.285-306, 2017

Yenilenen Okul Tasarımıyla İtalya’nın Gölgede Kalmış Reformist Eğitimcisi: Giuseppina Pizzigoni

in: Erken Çocukluk Eğitimi Moziği: Büyük Düşünceler/ Fikirler, Modeller ve Yaklaşımlar, Aktan Acar Ebru, Editor, Nobel Yayıncılık, pp.527-536, 2017

Tüm Çocuklar Eşit Şansı Hakeder: Head Start Programı

in: Erken Çocukluk Eğitimi Mozaiği, Büyük Düşünceler/Fikirler, Modeller ve Yaklaşımlar, Aktan Acar Ebru, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.199-210, 2017

Erken Çocukluk Döneminde Kendilerini Sürekli Geliştiren Çocuklar Bank Street Yaklaşımı

in: Erken Çocukluk Eğitimi Mozaiği Büyük Düşünceler / Fikirler, Modeller ve Yaklaşımlar, Aktan Acar Ebru, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.13-26, 2017

Conflict Resolution in School Contexts

Lap Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2015

Gezgin Ozan Homeros

Eğiten Kitap, Ankara, 2014

Troia Savaşı

Eğiten Kitap, Ankara, 2014

Troia'nin Rüzgarı

Eğiten Kitap, Ankara, 2014

Troia Hazineleri

Eğiten Kitap, Ankara, 2014

Farklılıklarda Buluşmak: Erken Çocuklukta Başlayan Bir Düş

in: 4. Temel Eğitim Sempozyumu Eğitimde Farklılıklara Saygı ve Uygulamaları, Tuğ N., Editor, Fides Matbaa, İstanbul, pp.78-84, 2014 Sustainable Development

Farklılıklarda Buluşmak: Erken Çocukluktan Başlayan Bir Düş

in: 4. Temel Eğitim Sempozyumu Eğitimde Farklılıklara Saygı Uygulamaları, , Editor, Fides Matbaa, İstanbul, pp.78-84, 2014 Sustainable Development

Okul Öncesinde Barış Dili

in: Değişen Sistem İçinde Dijital Çağda Okul Öncesi Eğitimi ve Eğitmenleri (Sorunlar ve Öneriler), , Editor, Anka Matbaa, İstanbul, pp.175-184, 2013

Dijital Çağda Bir Dil Yılı Çok Geç

in: Değğişen Sistem İçinde Dijital Çağda Okul Öncesi Eğitim ve Eğitmenleri, Tuğ N., Editor, Anka Matbaa, İstanbul, pp.92-98, 2013 Sustainable Development

Okul Öncesinde Barış Dili

in: Değişen Sistem İçinde Dijital Çağda Okul Öncesi Eğitimi ve Eğitmenleri, Tuğ N., Editor, Anka Matbaa, İstanbul, pp.175-184, 2013

Dijital Çağda Bir Dil Yılı Çok Geç

in: Değişen Sistem İçinde Dijital Çağda Okul Öncesi Eğitimi ve Eğitmenleri (Sorunlar ve Öneriler), , Editor, Anka Matbaa, İstanbul, pp.92-98, 2013

Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği (EÇDFDÖ)'nin Tanıtılması

in: Değişen Sistem İçinde Dijital Çağda Okul Öncesi Eğitimi ve Eğitmenleri (Sorunlar ve Öneriler), , Editor, Anka Matbaa, İstanbul, pp.135-140, 2013

Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği (EÇDFDÖ)'nin Tanıtılması

in: Değişen Sistem İçinde Dijital Çağda Okul Öncesi Eğitimi ve Eğitmenleri, Tuğ N., Editor, Anka Matbaa, İstanbul, pp.135-140, 2013

Conflict Resolution in Schol Contexts

London Metropolitan University, London, 2012

Seslerle Yolculuk: Erken Çocukluk Döneminde Fonolojik Duyarlılık Eğitimi

in: Erken Çocukluk Dönemine Derinlemesine Bir Bakış, Fikirler, Paylaşımlar ve Dünyadan Yansımalar, Aktan Acar E., Karadeniz G., Editor, Özgün Kök Yayıncılık, Ankara, pp.286-301, 2012

Seslerle Yolculuk: Erken Çocukluk Döneminde Fonolojik Duyarlılık Eğitimi

in: Erken Çocukluk Dönemine Derinlemesine Bir Bakış: Fikriler, Paylaşımlar ve Dünyadan Yansımalar, , Editor, Özgünkök Yayıncılık, pp.286-301, 2012

The Cooperative Competive Europan Citizen: Is This Notion Present in the Representation of Citizenship Among Student Teachers in Four Countries?

in: Adult Education. Historical and Theoretical Aspects, Striker S., Editor, Eötvös University Press, Budapest, pp.11-21, 2012

The Cooperative Competive Europan Citizen: Is This Notion Present in the Representation of Citizenship Among Student Teachers in Four Countries?

in: Adult Education. Historical and Theoretical Aspects, Striker S., Editor, Eötvös University Press, Budapeşte, pp.11-12, 2012

Perceptions of the EU and Democratic Values

in: Cultural diversity in the classroom: A European comparison, Julia Athena Spinthourakis, John Lalor, Wolfgang Berg, Editor, Springer, London/Berlin , Berlin, pp.199-217, 2011

A Comparative Evaluation of the Preservice Teacher's Perceptions of the EU and Democratic Values in Turkish, German and Italian Universities

in: Cultural Diversity in the Clasroom: A European Comparison, Spinthourakis J. A., Lalor J., Berg W., Editor, Weisbaden: Verlag Für Sozialwissenschafen, Berlin, pp.189-196, 2011

Okulöncesi Çocuk ve Farklılıklara Saygı

in: Okulöncesi Çocuk ve..., Ormanoğlu Uluğ M., Karadeniz G., Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.154-164, 2011

Okulöncesi Çocuk ve Farklılıklara Saygı

in: Okulöncesi Çocuk ve.., , Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.154-164, 2011

A Comparative Evaluation of The Preservice Teacher s Perception of The EU and Democratic Values in Turkish German and Italian Universities

in: Cultural Diversity in the Clasroom: A European Comparison, Spinthourakis J. A., Lalor J., Berg W., Editor, Weisbaden: Verlag für Sozialwissenschafen, Berlin, pp.189-196, 2011

Farkındayım Farklılıklara Saygılıyım

in: Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar ve Uygulamaları, Tuğ N., Editor, Turgut Matbaacılık, İstanbul, pp.155-166, 2010

Farkındayım Farklılıklara Saygılıyım: Kimlikli Bebekler Yaklaşımı

in: Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Tuğ N., Editor, Turgut Matbaacılık, İstanbul, pp.155-166, 2010

Teacher's Professional Status and the Current Situation of Turkish Educational System in Turkey

in: Teachers Idenitity and Ethics of The Profession in Italy, Chistolini S., Editor, Edizoni Kapa, Roma, pp.77-95, 2009

Teacher's Professional Status and the Currnt Situation of Turkish Educational System in Turkey

in: Teachers Identity and Ethics of The Profession in Italy United States of America Poland Belgium Cyprus Libya Slovakia Turkey, Chistolini S., Editor, Edizioni Kapa, Roma, pp.77-95, 2009

Okul Önces Öğretmenlerinin Niteliği

in: Avrupa Birliği Vizyonu Türkiye de Eğitim ve Özel Okullar, Erdoğan İ., Editor, Neta Matbaacılık, Türkiye Özel Okullar Birliği. İstanbul, İstanbul, pp.83-95, 2007

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Niteliği

in: Avrupa Birliği Vizyonu, Erdoğan İ., Editor, Neta Matbaacılık, İ, pp.83-95, 2007

Elective Course Programme for Pre-school Student Teachers for Supporting Language and Literacy Development in Turkish Language

in: Building on Language Diversity with Young Children, Hancock A., Hermeling J., London A., Young A, Editor, Lit Verlag, Berlin, pp.103-124, 2006

Farklı Dillerde Okuma Öğretimine Karşılaştırmalı Bir Bakış

in: İlköğretimde Alan Öğretimi, Oktay A., Unutkan Ö., Editor, MORPA Yayınları. İstanbul, İstanbul, pp.43-46, 2006

Elective Course Programme for Pre-school Student Teachers for Supporting Language and Literacy Deveopment in Turkish Language

in: Building on Language Diversity with Young Children, Hancock A., Hermeling J., Young A., Editor, Lit Verlag, Berlin, pp.103-124, 2006

Farklı Dillerde Okuma Öğretimine Karşılaştırmalı Bir Bakış

in: İlköğretimde Alan Öğretimi, Oktay A., Polat Unutkan Ö., Editor, Morpa Yayınları, İstanbul, pp.43-64, 2006

Second Language Acquistion Upon the Basis of the First Language(s)

in: Building on Language Diversity with Young Children, Hancock A., Hermeling J., London A., Young A, Editor, Lit Verlag, Berlin, pp.236-241, 2006

Erken Çocukluk Eğitimi Modelleri

in: Çocuk Bakıcılığı El Kitabı, Çiçekli S., Editor, Yerel Gündem 21, pp.205-220, 2005

Okul Öncesi Dönemde Fonolojik Duyarlılık ve Gelişimi

in: Güncel Konular, Oktay A., Polat Unutkan Ö., Editor, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, pp.229-246, 2005

Erken Çocukluk Eğitimi Modelleri

in: Çocuk Bakıcılığı El Kitabı, Çiçekli S., Editor, Yerel Gündem 21, Çanakkale, pp.205-220, 2005

Okul Öncesi Dönemde Fonolojik Duyarlılık ve Gelişimi

in: Güncel Konular, Oktay Ayla, Unutkan Özgül, Editor, MORPA Yayınları, İstanbul, pp.229-246, 2005