Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Müsilajın Deniz Çayırlarından Posidonia oceanica Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Ulusal Sualtı Bilimsel Araştırma ve Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 20 - 22 October 2022, pp.32

2022 Yılı Çanakkale Deniz Temizliği Etkinlikleri

Ulusal Sualtı Bilimsel Araştırma ve Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 20 - 22 October 2022, pp.33

Balıkçılıkta Kontrollü Hayalet Avcılık

4th INTERNATIONAL CONGRESS ON AGRICULTURE, ENVIRONMENT AND HEALTH, Aydın, Turkey, 20 - 22 May 2021, pp.49

ÇANAKKALE BÖLGESİNDE BARBUN GALSAMA AĞLARINDA YAKALANAN HEDEF DIŞI AV ORANLARININ BELİRLENMESİ

Trakya Üniversiteler Birliği İkinci Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Turkey, 15 - 16 May 2017

Çanakkale Sığ Sularında Genç Karagöz Balığınıni Diplodus vulgaris Balıkçılık Yönetimi Açısından Büyüme ve Birey Katılımının İzlenmesi

Ekosistem Yaklaşımlı Su Ürünleri Üretimi konferansı dahilinde "XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Turkey, 1 - 04 July 2009, pp.150