Education Information

Education Information

 • 2014 - 2019 Doctorate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Business Administration, Turkey

 • 2011 - 2014 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Business Administration, Turkey

 • 2001 - 2008 Undergraduate

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Gösterişçi Tüketimin Öncülleri: Benlik, Sosyal Statü, Materyalist Değerler ve Bireycilik-Toplulukçuluk Bağlamları

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

 • 2014 Postgraduate

  Tüketicilerin Etnosentrik Tüketim Eğilimleri İle Sosyo-Politik Tutumları Arasındaki İlişkiler

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

 • B1 Intermediate German

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021Taşınabilir Kültür Varlıklarının Korunması, Sergilenmesi ve Müzecilik

  Other , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 • 2017Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitmenliği Sertifika Programı

  Education Management and Planning , ÇOMÜ-TÖMER

 • 2016MAXQDA ile Nitel Veri Analizi Çalıştayı

  Education Management and Planning , Nitel Araştırma Merkezi

 • 2011Proje Yönetimi Döngüsü Sertifika Programı

  Other , AB-ilan