Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2014 - 2019 Doktora

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

 • 2011 - 2014 Yüksek Lisans

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

 • 2001 - 2008 Lisans

  Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Doktora

  Gösterişçi Tüketimin Öncülleri: Benlik, Sosyal Statü, Materyalist Değerler ve Bireycilik-Toplulukçuluk Bağlamları

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

 • 2014 Yüksek Lisans

  Tüketicilerin Etnosentrik Tüketim Eğilimleri İle Sosyo-Politik Tutumları Arasındaki İlişkiler

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B1 Orta Almanca

 • C1 İleri İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2017Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitmenliği Sertifika Programı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , ÇOMÜ-TÖMER

 • 2016MAXQDA ile Nitel Veri Analizi Çalıştayı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Nitel Araştırma Merkezi

 • 2011Proje Yönetimi Döngüsü Sertifika Programı

  Diğer , AB-ilan