Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Lise Öğrencilerinin Engelli Bireylere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Uluslararası Engelsiz Yaşam ve Toplum Dergisi, vol.4, no.1, pp.23-32, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖĞRETMENLERİN EĞITIM ARAŞTIRMALARINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, vol.48, pp.102-110, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Öz Yeterliliklerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

International Journal of Innovative Approaches in Education, vol.4, no.4, pp.176-184, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ANALYSING SPORTS SUPERSTITION OF STUDENTS RECEIVING SPORTS SCIENCES EDUCATION IN TERMS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, vol.6, no.37, pp.1954-1962, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examining The Self- Effıcacy Levels Of Pedagogical Formation Students Towards Teaching Principles And Methods Course

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.11, no.2, pp.13-21, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examining The Effect Of Teachers’ Attitudes Towards Statistics On Their Attitudes Towards Postgraduate Education

Journal Of Education and Instructional Studies In the World, vol.10, no.2, pp.28-36, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin Proje Yarışmalarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Eğitim Kuram ve Uygulamaları Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.3, pp.401-408, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilimsel Araştırmalara Yönelik Öğretmen Öz Yeterlilik Ölçeğinin Geliştirilmesi

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.27, no.6, pp.2713-2727, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise Öğretmenlerinin Proje Yarışmalarına Danışman Olarak KatılmayaYönelik Öz Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi

İnönü ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.208-219, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Jigsaw Tekniğinin 9. Sınıf Öğrencilerinin Çevresel Davranışları Üzerindeki Etkisi

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.1, pp.273-320, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

JİGSAW TEKNİĞİNİN 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİKBAŞARILARI VE BAŞARI GÜDÜLERİNE ETKİSİ

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.34, pp.110-132, 2017 (Other Refereed National Journals)

Lise Öğretmenlerinin Bireysel Yenilikçilik Algıları ile EğitimAraştırmalarına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Eğitim Kuram ve Uygulamaları Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.23-37, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Attitudes of High School Teachers to Educational Research Using Classification-Tree Method

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, no.68, pp.19-47, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Hatırlamanın Etkili Yolu

Turan-Sam, vol.8, no.30, pp.40-50, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise Öğrencilerinin Okul Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi Ardahan İli Örneği

Bilimsel Eksen, vol.5, no.16, pp.14-28, 2015 (Other Refereed National Journals)

High school students time management skills in relation to research anxiety

Educational Research and Reviews, vol.10, no.16, pp.2241-2249, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf Öğretmenlerinin Organ Bağışı Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Dergi Karadeniz, vol.6, no.24, pp.52-63, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

9 Sınıf Öğrencilerinin Biyoloji Dersinde Verilen Ev Ödevlerine YönelikTutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.1, pp.147-158, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

8 SINIF ÖĞRENCİLERNİN SERA ETKİSİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN VE KAVRAM YANILGILARININ TESPİT EDİLMESİ

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.9, pp.98-113, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine İlişkin Kaygılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.6, no.2, pp.14-29, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenebilir Enerji Hakkındaki Tutumlarının Belirlenmesi

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.6, no.1, pp.143-153, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf Öğretmenlerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Ardahan İli Örneği

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.5, no.7, pp.49-59, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersine İlişkin Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi

11’inci Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, 18 Nisan, Antalya., Antalya, Turkey, 18 April 2020, pp.18

Investigation of Teachers’ Attitudes Towards Project Competitions (Öğretmenlerin Proje Yarışmalarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

ICCI EPOK 2018 6th International Congress on Curriculum and Instructıon – 6. Uluslar arası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 11 - 14 October 2018

Analysıs of Self – Efficiacy Levels of High School Teachers Regarding Participation in Project Competitions as Consultants (Lise Öğretmenlerinin Proje Yarışmalarına Danışman Olarak Katılmaya Yönelik Öz Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi

ICES-UEBK 2018 27th. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES – Education in the Changing World – 27. ULUSLAR ARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ - Değişen Dünyada Eğitim, 1 - 04 June 2018

Books & Book Chapters