Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çanakkale Onsekiz Mart University kidneya transplant center results of renal artery duplication anomaly

Transplantation Reports, cilt.4, sa.2, ss.100028, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ORGAN DONATION AWARENESS

Journal of Scientific Perspectives, cilt.3, sa.1, ss.59-62, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stres İnkontinansı Olan Hastalarda TransobturatorTape Operasyonu Komplikasyonu ve SonuçlarınınDeğerlendirilmesi

Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.77-82, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şanlıurfa İlindeki Primer Enürezis Nokturna Şikâyeti ile Gelen Hastaların Değerlendirilmesi

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, cilt.11, sa.4, ss.239-242, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Testis tümörü rolünde bir brusella epididmorşiti

Dokuz Eylül Tıp Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kadaverik Böbrek Naklinde Klasik Açık Cerrahi Yöntemin Değerlendirilmesi

UNION OF THRACE UNIVERSITIES 3 rd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONGRESS, 24 - 26 Ekim 2019

POSTERİOR ÜRETRA RÜPTÜRÜ

ULUSLARARASI KATLIMLI ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ, 31 Ekim - 04 Kasım 2018

Böbrek Nakil Merkezimiz İlk sonuçlar

ULUSLARASI KATLIMLI ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ, 31 Ekim - 04 Kasım 2018

MESANENİN BÜYÜK HÜCRELİ NÖROENDOKRİN KARSİNOMUI

ULUSLARASI KATLIMLI ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ 2018, 31 Ekim - 04 Kasım 2018

Marjinal Donör Sonuçlarımız

ulusal nefroloji kongresi, Türkiye, 03 Ekim 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

İnterseks (Cinsel Gelişim Kusurları)

Güncel Üroloji, İlker Seçkiner, Ömer Bayrak, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.717-727, 2016