Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 2012 - Continues Associate Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 2004 - 2012 Assistant Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2003 - 2004 Research Assistant PhD

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2000 - 2003 Research Assistant

  Selcuk University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness

 • 1997 - 2000 Research Assistant

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Managerial Experience

 • 2012 - 2017 Head of Department

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2016 - 2016 Head of Department

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2011 - 2011 Deputy Head of Department

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2005 - 2008 Deputy Head of Department

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Courses

 • Undergraduate Yönetim ve Organizasyon

 • Undergraduate Uygulamalı Sosyal Araştırmalar

 • Doctorate Yönetim Psikolojisi

 • Undergraduate Örgüt Kuramı

 • Undergraduate Örgütsel İletişim

 • Doctorate Temel İşletme Bilimi Araştırmaları

Advising Theses