Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Dayanıklılık ve Örgütsel Çeviklik Üzerindeki Etkisi

Route Educational & Social Science Journal, vol.7, no.12, pp.167-196, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Hüseyin Şenerol , Ayten Akatay, Otel İşletmelerinde Paydaş Odaklılığın İşletme Performansı Üzerine Etkisi

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.1090-1108, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

The Influence of Inter-Stakeholders’ Communication on University – Industry Collaboration

Scholedge International Journal of Business Policy Governance ISSN 2394-3351, vol.4, no.8, pp.78, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

The Effect of NGO Education on Volunteering Tendency: A Study on University Students

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.18-27, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

STK Eğitiminin Gönüllülük Eğilimi Üzerindeki Etkisi Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.18-27, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Involvement with Backpacking: A Research on Backpackers Visiting Istanbul

Tourism: An International Interdisciplinary Journal, vol.61, no.4, pp.361-377, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

İstanbul'a Gelen Sırtçantalı Turistlerin Seyahat Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.13, no.25, pp.267-300, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Yeni Girişimcilik Modeli ve Yeni Nesil Girişimci Profili: İnternet Girişimciliği ve X,Y,X Kuşağı Girişimci

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.14, no.20, pp.489-506, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Yeni Girişimilik Modeli ve Yeni Nesil Girişimci Profili İnternet Girişimciliği ve X Y Z Kuşağı Girişimci

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.14, no.20, pp.489-506, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Sustainable Competition And Resource Based View In Global Markets

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.3, no.2, pp.35-42, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Yeşil Yönetim ve İşletmeleri ISO 14001 Sertifikası Almaya Yönelten Faktörler

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.10, no.1, pp.313-339, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışındaki Değişimlerin Yönetsel İşleyişe Etkileri

YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.6, no.2, pp.97-112, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Çalışanların Örgütsel Kimlik Algılarının Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.9, no.16, pp.299-315, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Girişimcilik Paradigmalarında Kaymalar ve Girişimcilikte Profil Eksenleri

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.2, pp.63, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Çatışma Yönetimi ve Örgütsel Çatışma Yönetimi Teknikleri

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.7, no.3, pp.55-75, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Örgütlerde Zaman Yönetimi

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.10, pp.282-300, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Örgütsel Değişim Yönetiminde Değişime Direnme ve Engelleme Yolları

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, vol.4, no.2, pp.117-128, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Bilgi Toplumu ve Transformasyonel Liderlik

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, vol.3, no.4, pp.189-201, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Konya Küçük ve Orta Boy İşletmelerinde Yapılan Yönetim ve Sorunlarına İlişkin Bir Araştırma

Yeni İpek Yolu Konya Ticaret Odası Dergisi, vol.9, no.104, pp.23-31, 1996 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK)EĞİTİMİ

IX, ULUSLARARASI STK KONGRESİ “GÖÇ VE TOPLUM”15-17 KASIM 2018ÇANAKKALE, TÜRKİYE, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.63-71

The Influence Of Inter-Stakeholders' Communication University-Industry Collaboration

9th International Conference The Economies Of Balkan And Eastern Europe Countries In The Changed World, Atina, Greece, 28 - 30 April 2017, pp.21 Creative Commons License

Impact of Ambidextrous Marketing on Market and Financial Performance

Conference on Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World (EBEEC), Split, Croatia, 6 - 08 May 2016, pp.59-72 identifier

An Exploratory Study On Social Media Activities Of NGOs

23rd International Academic Conference, Venedik, Italy, 27 - 30 April 2016, pp.15

The Effect Of NGO Education On Volunteering Tendency: A Study On University Students

7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Budapeşte, Hungary, 25 - 30 August 2015, pp.1112-1121

Competencies Of HR Professionals: A Study On The Competencies Of University Students

7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Budapeşte, Hungary, 25 - 30 August 2015, pp.1101-1111

The Effects of Aids to NGOs On Countries’ Levels of Development

VII. International Non-Governmental Organizations Conference: Philanthropy, Çanakkale, Turkey, 3 - 05 December 2010, pp.200-210 Sustainable Development

Balkan Türkleri ile Sosyal Dayanışmada Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü

3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 28 - 30 April 2010

Analysis of Gender's Role On Voluntary Tendency of Potential/Active Volunters, Via Logistic Regression Modelling

Spiru Haret University, International Conference On Business And Economy, Constantza, Romania, 6 - 08 November 2008

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulaması Olarak Tarihe Saygı Projesi

V. International Non-Governmental Organizations Conference: Global Peace, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 October 2008 Sustainable Development

Effects of Demographic Characteristics of Employees on Empowerment: An Emprical Study in Karaman Governorship

5th International Symposium On Busineess Administration, Çanakkale, Turkey, 22 - 23 May 2008

Sustainable Competition And Resource Based View In Global Markets

International Symposium Globalization : As a Surce of Conflict or Cooperation, Girne, Cyprus (Kktc), 13 - 15 May 2008

Türkiye’de Kadın Girişimcilik ve Çanakkale Kent Konseyi Kadın Girişimciliği Eğitimi Projesi Örneği

III. Uluslararası STK’lar Kongresi STK-Özel Sektör- Devlet Etkileşimi, Çanakkale, Turkey, 9 - 10 December 2006

Developing And Formulating A Service Strategy Vision For Service Organizations To Get The Competitive Advantage

International Business Administration 4th International Symposium, Karvina, Czech Republic, 26 - 27 April 2006, pp.19-27

The Relationship Between Intellectual Capital and Competitive Advantage of Small and Medium Size Enterprise (SME): The Application of Çanakkale City

International Business Administration 4th International Symposium, Karvina, Czech Republic, 26 April 2006 - 27 April 2007

Strategic Importance of Intellectual Capital Management for Knowledge-Based Organizations

International Strategic Management Conference “Strategic Management From National and Global Perspectives”, Proceedings of International Strategic Management Conference,, Çanakkale, Turkey, 23 - 25 June 2005

Globalization and nation State Concept in The new World Order

The Proceedings of the Third International Symposium on Business Administration, Çanakkale, Turkey, 27 - 28 May 2004

Cumhuriyetten Günümüze Sivil Toplum Kuruluşlarının Gelişim Süreci

I.Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi: Küresel Demokrasinin Gelişmesi ve Katılım Sağlanması Açısından Sivil Toplum Kuruluşları, Çanakkale, Turkey, 15 - 16 April 2004 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Chapter 12: The Career Development and Skills of Doctorate Holders in Southeastern European Countries: The Role of Foreign Scientists in a Triple Helix Model

in: Conceiving Migration and Communication in a Global Perspective, Armando Aliu, Ilyas Öztürk, Dorian Aliu and Hakki Cilginoglu, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, pp.142-159, 2019

Adnan Çelik, Ayten Akatay, Örgütlerde Zaman Yönetimi

in: Zaman Yönetimi Ve Yönetsel Zamanda Etkinlik , Prof. Dr. Şerif Şimşek,Doç. Dr. Adnan Çelik, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.34-104, 2003

Ayten Akatay, Zamanın Etkin Kullanılmasını Sağlayan Davranış ve Yöntemler

in: Zaman Yönetimi ve Yönetsel Zamanda Etkinlik, M. Şerif Şimşek,Adnan Çelik,Abdullah Soysal, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.109-191, 2003