Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) EĞİTİMİ: TÜRKİYE’xxDE VE DİĞER ÜLKELERDE DURUM ANAL

Route Educational and Social Science Journal, vol.6, no.45, pp.762-774, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Influence of Inter-Stakeholders’ Communication on University – Industry Collaboration

Scholedge International Journal of Business Policy Governance ISSN 2394-3351, vol.4, no.8, pp.78, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Qualitative Research On NGOs’ Use Of Social Media In Çanakkale

Route Educational and Social Science Journal, vol.4, no.19, pp.63-80, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

STK EĞİTİMİNİN GÖNÜLLÜK EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.18-27, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

STK Eğitiminin Gönüllülük Eğilimi Üzerindeki Etkisi Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.18-27, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yeni Girişimilik Modeli ve Yeni Nesil Girişimci Profili İnternet Girişimciliği ve X Y Z Kuşağı Girişimci

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.14, no.20, pp.489-506, 2010 (Other Refereed National Journals)

Shifts in entrepreneurship paradigms and profile axes in entrepreneurship

Turkish Journal of Social Research , vol.8, no.2, pp.63-77, 2004 (Other Refereed National Journals)

Girişimcilik Paradigmalarında Kaymalar ve Girişimcilikte Profil Eksenleri

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.2, pp.63, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK)EĞİTİMİ

IX, ULUSLARARASI STK KONGRESİ “GÖÇ VE TOPLUM”15-17 KASIM 2018ÇANAKKALE, TÜRKİYE, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.63-71

The Influence Of Inter-Stakeholders’xx Communication University-Industry Collaboration

9th International Conference The Economies Of Balkan And Eastern Europe Countries In The Changed World, Atina, Greece, 28 - 30 April 2017, pp.21

Impact Of Ambidextrous Marketing On Market And Financial Performances

The Economies Of Balkan And Eastern Europe Countries In The Changed World, Split, Croatia, 5 - 08 May 2016

Impact of Ambidextrous Marketing on Market and Financial Performance

Conference on Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World (EBEEC), Split, Croatia, 6 - 08 May 2016, pp.59-72 identifier

Impact Of Ambİdextrous Marketİng On Market And Fİnancİal Performance

The Economies of Balkan And Eastern Europe Countries In The Changed World, Split, Croatia, 6 - 08 May 2016, pp.59-72

Türkiye de Kadın Girişimcilik ve Çanakkale Kent Konseyi Kadın Girişimciliği Eğitimi Projesi Örneğİ

III. Uluslararası STK’lar Kongresi STK-Özel Sektör- Devlet Etkileşimi, Çanakkale, Turkey, 9 - 10 December 2006

Books & Book Chapters

Chapter 12: The Career Development and Skills of Doctorate Holders in Southeastern European Countries: The Role of Foreign Scientists in a Triple Helix Model

in: Conceiving Migration and Communication in a Global Perspective, Armando Aliu, Ilyas Öztürk, Dorian Aliu and Hakki Cilginoglu, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, pp.142-159, 2019