Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1999 - 2003 Doktora

  Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Ens., İlköğretim/Sınıf Öğretmenliği, Türkiye

 • 1995 - 1999 Yüksek Lisans

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları Ve Öğretim, Türkiye

 • 1991 - 1995 Lisans

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim/Sınıf Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2003 Doktora

  İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Alan Bağımlılık-Alan Bağımsızlık Bilişsel Stil Özelliklerine Uygun Öğretim Etkinliklerini Uygulamanın Akademik Başarı ve Tutumlar Üzerindeki Etkisi

  Anadolu Üniversitesi, İlköğretim, Sınıf Öğretmenliği

 • 1999 Yüksek Lisans

  İlköğretim Birinci Basamak 4. ve 5. Sınıf Fen Bilgisi Derslerinde Sınıf Öğretmenlerinin Deney Yöntemini Kullanma Durumları

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları Ve Yönetimi