Doç.Dr.

BAŞAR UYMAZ TEZEL


Bayramiç Meslek Yüksekokulu

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri

Laboratuvar Teknoloji

Eğitim Bilgileri

2004 - 2009

2004 - 2009

Doktora

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji, Türkiye

1998 - 2001

1998 - 2001

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

1993 - 1997

1993 - 1997

Lisans

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

“Gıda ve İnsan Kaynaklı Laktobasillerin İzolasyonu, Tanımlaması, Probiyotik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bakteriyosin Üretim Yeteneklerinin Karakterizasyonu”

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji

2001

2001

Yüksek Lisans

“Precocene II'nin Oncopeltus fasicatus (Hemiptera:Lygaeidae) Gelişimine Etkisi”

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

1998

1998

Eğitim Bilimleri Sertifikası

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Biyoteknoloji, Endüstriyel Biyoteknoloji, Mikrobiyal Biyoteknoloji, Mikrobiyoloji, Bakteriyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik , Mikrobiyal Genetik, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bayramiç Meslek Yüksekokulu, Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri

2018 - 2019

2018 - 2019

Dr.Öğr.Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bayramiç Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme

2010 - 2018

2010 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bayramiç Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bayramiç Meslek Yüksekokulu, Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri

2010 - 2012

2010 - 2012

Bölüm Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bayramiç Myo Pazarlama Ve Dış Ticaret Bölümü

2010 - 2012

2010 - 2012

Akademik Kurul Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2010 - 2012

2010 - 2012

Yönetim Kurulu Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Süt Ve Süt Ürünleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Moleküler Biyoloji

Ön Lisans

Ön Lisans

Genel Mikrobiyoloji

Ön Lisans

Ön Lisans

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Genel Biyoloji I

Ön Lisans

Ön Lisans

Biyokimya

Ön Lisans

Ön Lisans

Genel Biyoloji II

Ön Lisans

Ön Lisans

Gıda Katkı Maddeleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Gıda Mikrobiyolojisi

Ön Lisans

Ön Lisans

Gıda Biyoteknolojisi

Ön Lisans

Ön Lisans

Laboratuvar TEKNİĞİ

Ön Lisans

Ön Lisans

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Hijyen ve Sanitasyon

Ön Lisans

Ön Lisans

Genel Mikrobiyoloji

Ön Lisans

Ön Lisans

Gıda Biyokimyası

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Antimicrobial Resistance of Enterococcus Species Isolated from Chicken in Turkey

Sanlibaba P., Tezel B. , Senturk E.

KOREAN JOURNAL FOR FOOD SCIENCE OF ANIMAL RESOURCES, cilt.38, sa.2, ss.391-402, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2016

2016

Effects of sub-MIC antibiotic concentrations on biofilm production of Salmonella Infantis

Tezel B. , AKÇELİK N., Yuksel F. N. , Karatug N. T. , AKÇELİK M.

BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT, cilt.30, sa.6, ss.1184-1191, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2012

2012

General composition and protein surface hydrophobicity of goat, sheep and cow milk in the region of Mount Ida

Yuksel Z. , Avci E., UYMAZ B. , ERDEM Y.

SMALL RUMINANT RESEARCH, cilt.106, ss.137-144, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2011

2011

PARTIAL CHARACTERIZATION OF BACTERIOCINS PRODUCED BY TWO LACTOBACILLUS STRAINS WITH PROBIOTIC PROPERTIES

Uymaz B. , Akkoc N., Akcelik M.

ACTA BIOLOGICA HUNGARICA, cilt.62, sa.1, ss.95-105, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

LISTERIA MONOCYTOGENES SPESİFİK FAJLARIN İZOLASYONU

ŞANLIBABA P., UYMAZ TEZEL B.

GIDA / THE JOURNAL OF FOOD, cilt.44, sa.3, ss.463-471, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Preliminary Evaluation of Anti-Listerial Bacteriocin-like Peptide Produced by Enterococcus lactis PMD74 Isolated from Ezine Cheese

UYMAZ TEZEL B.

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.7, sa.5, ss.802-808, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Biosensors: A Novel Approach to Detect Food-borne Pathogens

ŞENTÜRK E., AKTOP S., ŞANLIBABA P., UYMAZ TEZEL B.

Applied Microbiology: Open Access, cilt.4, sa.3, ss.1-8, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

DETECTION OF LISTERIA SPP. IN RAW MILK AND DAIRY PRODUCTS RETAILED IN ANKARA

ŞANLIBABA P., UYMAZ TEZEL B. , ÇAKMAK G. A.

GIDA / THE JOURNAL OF FOOD, cilt.43, sa.2, ss.273-282, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Prevalence and Characterization of Listeria Species from Raw Milk and Dairy Products from Çanakkale Province

ŞANLIBABA P., UYMAZ TEZEL B.

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.6, sa.1, ss.61-1, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Evaluation of the Principle Microbiological Flora of Cheeses at Retail Sale in Bazaars of Canakkale

UYMAZ TEZEL B. , ŞANLIBABA P.

Applied Microbiology: Open Access, cilt.4, sa.1, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Biopreservative in Foods Nisin E234

UYMAZ TEZEL B. , ŞANLIBABA P.

Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology, cilt.3, sa.12, ss.908-915, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Biogenic Amine Formation in Fermented Foods Cheese and Wine

ŞANLIBABA P., UYMAZ TEZEL B.

European International Journal of Science and Technology, cilt.4, sa.6, ss.81-92, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Gıdalarda Listeria monocytogenes in Biyokontrolünde Faj Uygulaması

ŞANLIBABA P., UYMAZ TEZEL B.

Akademik Gıda, cilt.13, sa.1, ss.81-88, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenci Topluluklarına Katılım Düzeyi ile ilgili Tutum ve Davranışları

UYMAZ TEZEL B. , KASIM R., ŞANLIBABA P., ÇAY R. D. , AŞILIOĞLU F.

Electronic Journal of Vocational Colleges, cilt.5, sa.5, ss.69-77, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Probiyotikler ve kullanım alanları

UYMAZ B.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.16, sa.1, ss.95-104, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Identification of biofilm morphotypes and pellicle structure characteristics of Turkey originatedSalmonella serovarieties

AKÇELİK N., UYMAZ TEZEL B. , AKÇELİK M.

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019, 28 - 29 Haziran 2019

2019

2019

Consumers’ perceptions of probiotic products: The case of Çanakkale

UYMAZ TEZEL B. , AKÇELİK N., AKÇELİK M.

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019, 28 - 29 Haziran 2019

2019

2019

Primary Evaluation of Lactococcal Phage Prevalence from Cheese Facility Located in Çanakkale

UYMAZ TEZEL B.

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019, 28 - 29 Haziran 2019

2018

2018

Prescribing Probiotics on Modulation of Brain Activity

UYMAZ TEZEL B.

International Eurosian Conference on Science, Engineering and Technology, 22 - 23 Kasım 2018

2018

2018

An Alternative to Antibiotic: Bacteriocin

ŞENTÜRK E., UYMAZ TEZEL B. , ŞANLIBABA P., AKÇELİK N., AKÇELİK M.

1st International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), 22 - 23 Kasım 2018

2018

2018

DAM Metilasyonunun Salmonella’xxda Biyofilm Üretimindeki Rolü

AKÇELİK N., UYMAZ TEZEL B. , ŞANLIBABA P., AKÇELİK M.

International Congress of Agriculture Environment and Health, Aydın, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018

2018

2018

Assessment of Lactococcal Phage Prevalence in Dairy Facilities

UYMAZ TEZEL B. , ŞANLIBABA P., ÇİFTCİ G., YAZAN H., KURHAN F., KÖKSAL B., et al.

International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

2018

2018

Bacteriophages as Markers of Human Faecal Pollution

UYMAZ TEZEL B. , ŞANLIBABA P., AKÇELİK N., AKÇELİK M.

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

2018

2018

Occurence of Listeria monocytogenes in Dairy Products

ŞANLIBABA P., UYMAZ TEZEL B.

ICAFOF 2018, İzmir, Türkiye, 2 Şubat - 05 Nisan 2018

2018

2018

Molecular Characterization of Listeria spp. Isolated from Ready to Eat Foods in Turkey

ÇAKMAK G. A. , ŞANLIBABA P., UYMAZ TEZEL B.

International Conference onAgriculture, Forest, FoodSciences and Technologies (ICAFOF 2018), İzmir, Türkiye, 2 - 05 Nisan 2018

2018

2018

Why do we need probiotics to be healthy?

UYMAZ TEZEL B. , ŞANLIBABA P., AKÇELİK N., AKÇELİK M.

ICAFOF 2018, İzmir, Türkiye, 2 - 05 Nisan 2018

2018

2018

Genotypic Characterization of Listeria spp. Isolated from Meat and Meat Products in Turkey

ÇAKMAK G. A. , ŞANLIBABA P., UYMAZ TEZEL B.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF-2018), İzmir, Türkiye, 2 - 05 Nisan 2018

2017

2017

Mikrobiyel Biyofilmler

ÇAKMAK G. A. , ŞANLIBABA P., UYMAZ TEZEL B.

10. Gıda Mühendisleri Kongresi, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017

2017

2017

Antimicrobial Susceptibility of Enterococcus faecalis Strains Isolated from Foods

ŞENTÜRK E., ŞANLIBABA P., UYMAZ TEZEL B.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Kapadokya, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017

2017

2017

Detection and Isolation of Listeria spp. in Ready-to-Eat Foods in Turkey

ÇAKMAK G. A. , ŞANLIBABA P., KESKİN R., UYMAZ TEZEL B.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Kapodokya, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017

2017

2017

Analytical Methods for Biogenic Amines in Foods

ŞANLIBABA P., UYMAZ TEZEL B.

Innovations in Food Science and Technology, Munich, Almanya, 10 - 12 Mayıs 2017

2017

2017

Molecular Characterization of Enterococcus Strains Isolated from Traditional Dairy Foods in Turkey

ŞENTÜRK E., ŞANLIBABA P., UYMAZ TEZEL B.

Innovations in Food Science and Technology, Munich, Almanya, 10 - 12 Mayıs 2017

2017

2017

Evaluation of Antimicrobial Activity of Enterococcus Strains in Turkey

ŞENTÜRK E., ŞANLIBABA P., UYMAZ TEZEL B.

Innovations in Food Science and Technology, Munich, Almanya, 10 - 12 Mayıs 2017

2017

2017

Characterization of Vancomycin Resistant Enterococci Isolated from Traditional Fermented Foods

ŞENTÜRK E., ŞANLIBABA P., UYMAZ TEZEL B.

Innovations in Food Science and Technology, Munich, Almanya, 10 - 12 Mayıs 2017

2018

2018

Use of Phages as Biocontrol Agents to Inactivate Esherichia coli O157:H7

ŞANLIBABA P., UYMAZ TEZEL B. , AKÇELİK N., AKÇELİK M.

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

2016

2016

Microencapsulated Probiotics Using Emulsi cation Technique

ŞANLIBABA P., UYMAZ TEZEL B.

International Conference on Biological Sciences, Konya, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2016

2016

2016

Antimicrobial Agent Phage Lysins

ŞANLIBABA P., UYMAZ TEZEL B.

International Conference on Biological Sciences, Konya, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2016

2016

2016

Isolation of Listeria from Raw Milk and Cheese Samples in Ankara and Çanakkale

ÇAKMAK G. A. , KESKİN R., UYMAZ TEZEL B. , ŞANLIBABA P.

International Conference on Biological Sciences, Konya, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2016

2016

2016

Preparation of Probiotic Cell Using Drying Methods

UYMAZ TEZEL B. , ŞANLIBABA P.

International Conference on Biological Sciences, Konya, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2016

2016

2016

Bacteriocins Produced by Enterococcus ssp

UYMAZ TEZEL B. , ŞANLIBABA P., AKÇELİK N., AKÇELİK M.

International Conference on Biological Sciences, Konya, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2016

2016

2016

Sosyal Ağların Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

AŞILIOĞLU F., UYMAZ TEZEL B. , KASIM R., ŞANLIBABA P., ÇAY R. D. , DENİZ ULUSOY M.

5. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu-UMYOS, Prizren, Sırbistan Ve Karadağ, 18 - 20 Mayıs 2016

2015

2015

Biyomühendislik Çalışmalarındaki Yeni Yaklaşım Modifiye Bakteriyosin

ŞANLIBABA P., UYMAZ TEZEL B.

Ulusal 4. Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Afyon, Türkiye, 21 - 24 Ağustos 2015

2015

2015

Listeria Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu

UYMAZ TEZEL B. , ŞANLIBABA P.

Ulusal 4. Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Ağustos 2015

2015

2015

Listeria monocytogenes’xxin Klasik Yöntemlerle Belirlenmesi

ŞANLIBABA P., UYMAZ TEZEL B.

Ulusal 4. Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Afyon, Türkiye, 21 - 24 Ağustos 2015

2015

2015

Probiyotik Özelliklerin Moleküler Mekanizmaları

UYMAZ TEZEL B. , ŞANLIBABA P.

Ulusal 4. Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Afyon, Türkiye, 21 - 24 Ağustos 2015

2015

2015

In vitro Survival of two Isolate Lactobacillus plantarum and Pediococcus pentosaceus

UYMAZ TEZEL B. , ŞANLIBABA P., AKÇELİK N., AKÇELİK M.

International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics, Budapest, Macaristan, 23 - 25 Haziran 2015

2015

2015

Microencapsulation of Probiotic Living Cells

ŞANLIBABA P., UYMAZ TEZEL B.

International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics, Budapest, Macaristan, 23 - 25 Haziran 2015

2015

2015

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Kariyer Hedefleri

ÇAY R. D. , AŞILIOĞLU F., UYMAZ TEZEL B. , KASIM R., ŞANLIBABA P.

UMYOS 4.Uluslararasɪ MYO Sempozyumu, Yalova, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

2011

2011

Chemical And Microbiological Characteristics Of Ezine Cheese

YÜKSEL ÖNÜR Z. , UYMAZ TEZEL B. , ERDEM Y. K.

IDF (International Dairy Federation) International Symposium on Sheep, Goat and other non-Cow Milk, Atina, Yunanistan, 16 Mayıs 2011 - 18 Mayıs 2015

2015

2015

Mikrobiyel Biyofilmlerin Gıda Güvenliğine Etkisi

ŞANLIBABA P., UYMAZ TEZEL B.

5. Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2015

2015

2015

Gıda İşletmelerinde Listeria monocytogenes Riski

UYMAZ TEZEL B. , ŞANLIBABA P.

5. Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2015

2015

2015

Listeria monocytogenes in Biyokontrolünde Faj Uygulaması

ŞANLIBABA P., UYMAZ TEZEL B.

5. Gıda Güvenliği Kongresi, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2015

2015

2015

Tüketime Hazır Gıdalarda Beklenmeyen Tehlike Listeria monocytogene

UYMAZ TEZEL B. , ŞANLIBABA P.

5. Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2015

2014

2014

Geleneksel Gıdalarda Markalaşma Süreci Bayramiç Helvası Tatlan Örneği

UYMAZ TEZEL B. , ŞANLIBABA P.

4.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Adana, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2014

2013

2013

Coğrafi İşaretlenmiş Geleneksel Gıdalarımız

ŞANLIBABA P., UYMAZ TEZEL B.

4.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Adana, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

İnsan Bağırsak Mikrobiyotasının Disbiyozu ve Probiyotikler Aracılığı ile Modülasyonu

AKÇELİK N., AKÇELİK M., UYMAZ TEZEL B. , ŞANLIBABA P., ŞİMŞEK Ö.

Probiyotik Yüzyılı, MUSTAFA AKÇELİK, PINAR ŞANLIBABA, NEFİSE AKÇELİK, BAŞAR UYMAZ TEZEL, Editör, Gazi Kitapevi, ss.643-677, 2020

2020

2020

Probiyotik Diğer Gıdalar

UYMAZ TEZEL B.

Probiyotik Yüzyılı, AKÇELİK Mustafa, ŞANLIBABA Pınar, AKÇELİK Nefise, UYMAZ TEZEL Başar, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.363-400, 2020

2020

2020

Genetik Mühendisliği Uygulamaları Çerçevesinde Probiyotikler

AKÇELİK N., AKÇELİK M., ŞANLIBABA P., UYMAZ TEZEL B.

Probiyotik Yüzyılı, Mustafa AKÇELİK, Pınar ŞANLIBABA, Nefise AKÇELİK, Başar UYMAZ TEZEL, Editör, Gazi Kitapevi, Ankara, ss.521-547, 2020

2020

2020

Probiyotiklerin Geleceği

AKÇELİK N., UYMAZ TEZEL B. , ŞANLIBABA P., AKÇELİK M.

Probiyotik Yüzyılı, MUSTAFA AKÇELİK, PINAR ŞANLIBABA, NEFİSE AKÇELİK, BAŞAR UYMAZ TEZEL, Editör, Gazi Kitapevi, ss.549-576, 2020

2020

2020

Probiyotiklerin Sağlık Üzerine Etkileri

UYMAZ TEZEL B. , UYMAZ B.

Probiyotik Yüzyılı, AKÇELİK Mustafa, ŞANLIBABA Pınar, AKÇELİK Nefise, UYMAZ TEZEL Başar, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.181-223, 2020

2019

2019

Probiyotik Mikroorganizmalar

UYMAZ TEZEL B. , ŞANLIBABA P.

Fermente Gıdalar: Mikrobiyoloji, Teknoloji ve Sağlık, Anlı Ertan, Şanlıbaba Pınar, Editör, Nobel, 2019

2019

2019

Tarhana

ŞANLIBABA P., UYMAZ TEZEL B.

Fermente Gıdalar: Mikrobiyoloji, Teknoloji ve Sağlık, Anlı Ertan, Şanlıbaba Pınar, Editör, Nobel, 2019

2019

2019

Fermentasyon Metabolizması

AKÇELİK N., UYMAZ TEZEL B. , ŞANLIBABA P., ŞİMŞEK Ö., AKÇELİK M.

Fermente Gıdalar: Mikrobiyoloji, Teknoloji ve Sağlık, Anlı Ertan, Şanlıbaba Pınar, Editör, Nobel, 2019

2019

2019

Boza

UYMAZ TEZEL B. , ŞANLIBABA P.

Fermente Gıdalar: Mikrobiyoloji, Teknoloji ve Sağlık, Anlı Ertan, Şanlıbaba Pınar, Editör, Nobel, 2019

2017

2017

A Major Concern in Food Industry, Contamination Reservoir: Bacterial Biofilm

UYMAZ TEZEL B. , ŞANLIBABA P.

Science within Food: Up-to-date Advances on Research and Educational Ideas, Méndez-Vilas, A.,, Editör, Formatex Research Center, ss.1-10, 2017

2017

2017

Control of Food-borne Pathogens Growth Using Bacteriophage

ŞANLIBABA P., UYMAZ TEZEL B.

Science within Food: Up-to-date Advances on Research and Educational Ideas,, Méndez-Vilas, A.,, Editör, Formatex Research Center, ss.53-64, 2017


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 65

h-indeksi (WOS): 5