Announcements & Documents

Makale İncelemesi
Homework
5/4/2016

Tolga Kumlu, Makale İncelemesi, Turizm İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi Desi, ÇOMÜ SBE Turizm İşletmeciliği ABD Yüksek Lisans, 2016 Makale İncelemesi.doc Creative Commons License

FİNANSAL PLANLAMA-İŞLETME BÜTÇELERİ-PROFORMA FİNANSAL TABLOLAR
Homework
3/16/2016

Tolga Kumlu, "FİNANSAL PLANLAMA - İŞLETME BÜTÇELERİ - PROFORMA FİNANSAL TABLOLAR", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans, Turizm İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi Dersi Seminer Çalışması, 2016. Finansal_Planlama.doc Creative Commons License

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. ÜZERİNDE FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ UYGULAMA ÖRNEĞİ
Homework
1/11/2016

Sedef Özcan, "TURİZM İŞLETMELERİNDE FİNANSAL ANALİZ VE MARMARİS ALTIN YUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. ÜZERİNDE UYGULAMA ÖRNEĞİ", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ABD Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi, 2015 finansal analiz dersi ödevi.docx Creative Commons License

Tam Zamanında Üretim Yöntemi
Homework
9/8/2015

Gülçin Aydınkaya, "Tam Zamanında Üretim Yöntemi" tam_zaman_nda_retim.doc Creative Commons License

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
Homework
9/8/2015

Merve Kazancı, "Faaliyet Tabanlı Maliyetleme" FAAL_YET_TABANLI_MAL_YETLEME.docx Creative Commons License

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE KALİTE MALİYETLERİ
Homework
9/8/2015

Gözde Güven, "TKY ve Kalite Maliyetleri" TKY_VE_KAL_TE_MAL_YETLER.docx Creative Commons License

Konaklama İşletmelerinde Fiyatlama Kararları
Homework
9/8/2015

Yıldız Aslan, "Konaklama İşletmelerinde Fiyatlama Kararları" fiyatlama_kararlar.docx Creative Commons License

KAİZEN MALİYETLEME
Homework
9/8/2015

Yıldız Aslan,"Kaizen Maliyetleme" kaizen_maliyetleme_dev.docx Creative Commons License

MALİYET KONTROLÜ, YİYECEK & İÇECEK MALİYET KONTROL YÖNTEMLERİ, İŞÇİLİK MALİYET KONTROL YÖNTEMLERİ
Homework
9/8/2015

Yıldız Aslan, "MALİYET KONTROLÜ, YİYECEK&İÇECEK MALİYET KONTROL YÖNTEMLERİ, İŞÇİLİK MALİYET KONTROL YÖNTEMLERİ", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ABD Tezli Yüksek Lisans, Turizm İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi Dersi Seminer Çalışması, 2015. y_netim_muhasebesi_maliyet.docx Creative Commons License