Education Information

Education Information

 • 1998 - 2004 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim, Turkey

 • 1992 - 1995 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sınıf Öğretmenliği, Turkey

 • 1988 - 1992 Undergraduate

  Gazi University, --------------------------------, Sınıf Öğretmenliği , Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Eğitim Fakültelerindeki Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğrenme-Öğretme Süreci Açısından Değerlendirilmesi

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Sınıf Öğretmenliği

 • 1995 Postgraduate

  İlköğretim Okulları I. Kademede (İlkokullarda) Eğitici Kol Çalışmalarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma(Konya İli Örneği)

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Sınıf Öğretmenliği