Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1998 - 2004 Doktora

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim, Türkiye

 • 1992 - 1995 Yüksek Lisans

  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Sınıf Öğretmenliği, Türkiye

 • 1988 - 1992 Lisans

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi , Sınıf Öğretmenliği , Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2003 Doktora

  Eğitim Fakültelerindeki Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğrenme-Öğretme Süreci Açısından Değerlendirilmesi

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Sınıf Öğretmenliği

 • 1995 Yüksek Lisans

  İlköğretim Okulları I. Kademede (İlkokullarda) Eğitici Kol Çalışmalarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma(Konya İli Örneği)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Sınıf Öğretmenliği