Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Perceptions of Students in Turkish Education Department About Folk Culture Course

ANTHROPOLOGIST, cilt.19, sa.3, ss.603-612, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Preservice Elementary Teachers' Assessment Beliefs

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.28, sa.2, ss.394-407, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Media's Representation of Real World According to Candidate Teachers' Opinions

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.36, sa.159, ss.127-140, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İlkokul Düzeyinde Çocuk Edebiyatına İlişkin Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi

Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.225-241, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretimine Yönelik Yeterlik İnançları

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.827-846, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alternatif Ölçme Değerlendirme ile İlgili Yapılan Araştırmaların İncelenmesi: Bir İçerik Analizi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.798-831, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri

Ahi Bilge Eğitim Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.15-32, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üstbilişsel Okuma Stratejilerini Kullandırma Düzeyleri: Bir Karma Yöntem Çalışması

Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.8, sa.4, ss.1149-1164, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilim ve Sanat Merkezi’ne Yönelik Analojileri

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.935-960, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Öğretmenlerin Karakter Eğitimi Yetkinlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.590-603, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Duyuşsal Alan Hedeflerinin Gerçekleşmesinde Dijital Teknolojinin Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Turkish Studies-Educational Sciences, cilt.15, sa.2, ss.1233-1249, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teachers’xx opinions on the effectiveness of digital technology in the realization of cognitive objectives

Elementary Education Online, cilt.19, sa.4, ss.2448-2466, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evde Eğitim Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.163-171, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilere İlişkin Özyeterlilik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.143-166, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evde Eğitim Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri

/ Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.163-171, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Temel Eğitim Bölümünde Öğrenimlerini Sürdüren Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2019, sa.20, ss.107-122, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Professional Identity Formation Processes of Primary Teachers: A Case Study

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, cilt.7, sa.3, ss.1175-1204, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Üstün Yetenekli Öğrencilerin “Ben ……olsaydım” Etkinliğine Yönelik Görüşleri

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.177-195, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilimlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.12, sa.26, ss.1-14, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MATEMATİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ

SOCIAL SCIENCESSTUDIES JOURNAL, cilt.3, sa.11, ss.1593-1602, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Ögretmeni Adaylarının Sorgulama Becerilerinin Incelenmesi

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MATEMATİK ÖZYETERLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ

Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, sa.17, ss.328-344, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Solution Proposals of Prospective Teachers on the Problems of Pre-School Education

Educational Policy Analysis and Strategic Research, cilt.12, sa.2, ss.24-42, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavına Yönelik Görüşleri

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.183, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUL DENEYİMİ DERSLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Dicle Üniversitesi Ziyagökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.25, ss.136-156, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matematiğe İlişkin Akademik Başarı Özyeterlik ve Tutum Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi

The Journal of Academic Social Science Studies, sa.31, ss.343-366, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DETERMINING THE RELATIONSHIPS BETWEEN ACADEMIC ACHIEVEMENT SELF EFFICACY AND ATTITUDES TOWARDS MATHS

The Journal Of Academic Social Science Studies, cilt.31, sa.31, ss.343-366, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ailelerin Çocuklarıyla Gerçekleştirdikleri Okuryazarlık Uygulamaları Arasındaki Farklılıkları Belirleme

The Journal of Academic Social Science Studies, sa.41, ss.541-558, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

EĞİTİMDE KURAM VE UYGULAMA, cilt.11, sa.1, ss.304-320, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Opinions of Prospective Class Teachers About Their Proficiency in Using Alternative Assessment Evaluatıon Instruments

Journal of Theory and Practice in Education, cilt.11, sa.2, ss.438-459, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME YETERLİKLERİ DÜZEYİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.7, sa.16, ss.394-417, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Masal ve Öykü Kitaplarının Korku ve Şiddet Öğeleri Açısından İncelenmesi

Jasss-The Journal Of Artificial Societies And Social Simulation, cilt.6, ss.217-241, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretim elemanları ve sınıf öğretmeni adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin görüşleri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.32, ss.21-54, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin İnançları

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.28, sa.2, ss.394-407, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivil Toplum Kuruluşu ve Kamu Kurumu Yöneticilerinin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı ndaki Topluma Hizmet Uygulamalarına İlişkin Görüşleri

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.101-112, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretim Elemanları ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Topluma Hizmat Uygulamaları Dersine İlişkin Görüşleri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.32, sa.2, ss.21-54, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Sınıf İçi Disiplin Sağlamada Ceza Uygulamalarını Tercih Etme Düzeylerinin İncelenmesi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.12, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The common methods used in biodiversity education by primary school teachers Çanakkale Turkey

Journal of Theory and Practice in Education, cilt.7, sa.1, ss.142-159, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Uygulama Öğretmenleri Hakkındaki Özel Alan Yeterlilikleri Algısı

Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, sa.15, ss.473-486, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf öğretmeni adaylarının uygulama öğretmenleri hakkındaki özel alan yeterlikleri algısı.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, sa.15, ss.473-486, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sınıf Öğretmeni Adaylarının ”Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgisi” Dersine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.187-208, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yeni İlköğretim Programındaki Ölçme Değerlendirme Konusundaki Yeterlilik Düzeylerine İlişkin Algıları

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.2, ss.363-386, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hayat Bilgisi Dersi Genel Amaçlarının Avrupa Birliği Eğitim Politikalarına Uyum Düzeyi Atatürk Üniversitesi

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.11, ss.65-85, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulamasına Yönelik Tutumu

2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2019, ss.1527-1534

Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Tutumları

II. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi (UTEK), Muğla, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2019

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilim ve Sanat Merkezi’ne Yönelik Analojileri

II. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi (UTEK), Muğla, Türkiye, 23 - 27 Ekim 2019

Bilişsel Hedeflerin Gerçekleşmesinde Web 2.’in Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri,

8. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Ekim 2019

Öğretmen Adaylarının Depresyon Analizi

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 27 - 30 Nisan 2018

Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimine İlişkin Öz Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi

International Congress on Science and Education, AFYON, Türkiye, 23 Mart 2018 - 25 Mart 2015, ss.544

Professional Identıty of Primary Teacher

XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Romanya, 5 - 07 Eylül 2018, ss.87

Investigation of Thesis in The Field of Social Studies Course of Fourth Grade

XV. European Cınference on Social and Behavioral Sciences, Aydın, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2018

Pre-service Teachers’xx Perceptions of Plagiarism: A Metaphor Based Analysis

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 1 - 03 Şubat 2018

Öğretmen Adaylarının Öğrencilik Yaşantılarında İz Bırakan Öğelerin Öğrenme-Öğretme Süreci Kapsamında Değerlendirilmesi.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi,(ULEAD 2017 Annual congress: 7th International Conference On Research In Education, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2017, ss.284

Sınıf Öğretmeninin Mesleki Kimliğinin Oluşum/Yapılandırma Bağlamı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmalarI

4.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (International EJER 2017 Congress), Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.1595-1597

Sınıf Öğretmeninin Mesleki Kimliğinin Bireysel Bağlam Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

16th International Primary Teacher Education Symposium, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017, ss.346

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sorgulama Becerilerinin İncelenmesi

XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavına Yönelik Algıları

VIII. Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 Mayıs - 05 Ağustos 2016

Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Problem Çözme Düzeyleri İle İlişkisi

VIII. Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016

Topluma Hizmet Uygulamaları Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

VIII. Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016

Bilim ve Sanat Merkezi’ne Devam Eden Özel Yetenekli Öğrencilerin Proje Tabanlı Öğrenmeye Yönelik Görüşleri

15. Uluslar Arası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016, ss.371

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mesleki Kimliklerine Yönelik Görüşleri: Bir Metaforik Çalışma

15. Uluslar Arası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016, ss.327

Hemşirelik Öğrencilerinin Altı Şapkalı Düşünme Tekniğine İlişkin Görüşleri

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5 - 08 Mayıs 2016

Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Mesleki Profesyonellikleri İle İlişkisi

VIII. Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016

Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Mesleki Profesyonellikleri ile İlişkisi.

VIII. International Congress of Educational Research, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.314

Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Problem Çözme Düzeyleri ile İlişkisi

VIII. International Congress of Educational Research, Çanakkale, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2016, ss.314

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYEYÖNELİK GÖRÜŞLERİ BİR METAFORİK ÇALIŞMA

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongres, Çanakkale, Türkiye, 5 Ağustos - 08 Mayıs 2016, ss.425-426

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE YÖNELİK ALGILARI BİR METAFORİK ÇALIŞMA

VII. International Congress of Educational Research, Muğla, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2015, ss.795-805

Discourse Analysis of the Professional Development of Class Teachers

Pedagogical Action for a European Dimension in Educator’s Induction Approaches, International- PAEDEIA, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2015, ss.13

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarına İlişkin Öğretmen Görüşleri

V. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi,(ULEAD 2015 Annual congress: 5th International Conference on Research in Education, Edirne, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015, ss.30

Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

VII. International Congress of Educational Research, Muğla, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2015, ss.113

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamalarına Yönelik Algıları: Bir Metaforik Çalışma

VII. International Congress of Educational Research, Muğla, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2015, ss.123

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

14. Uluslar Arası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.22

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavına Yönelik Görüşleri.

14. Uluslar Arası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.83

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Alan Sınavına Yönelik Algıları: Bir Metaforik Çalışma

VII. Uluslar arası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2015, ss.90

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Algıları: Bir Metaforik Çalışma

VII. Uluslar Arası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2015, ss.92

Öğrenci Algısına Göre Öğretmen Etik Değerlerinin İncelenmesi

24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2015, ss.53

Öğretmen Adaylarının Lisanüstü Öğretime Yönelik Görüşleri

3.ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2014

Study on development of sensitivity scale for teaching profession

Second International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosna-Hersek, 8 - 09 Haziran 2010, ss.95-104

A comparative evaluation of german ıtalian and turkish university students perceptions on democracy

The Twelfth Annual CiCe Network Conference: Lifelong Learning and Active Citizenship, 26 - 28 Mayıs 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri,, Behçet Oral, Ahmet Çoban, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.399-418, 2020

Professional Identity of Primary Teacher

Contemporary Approaches in Social Science Researches, Christian Ruggiero, Hasan Arslan, Giovanna Gianturco, Editör, E-BWN - Bialystok, ss.41-50, 2019

Eğitim ve Temel Felsefe Akımları

Eğitim Felsefesi, Kıncal Remzi, Editör, Nobel, 2019

Katılımcıları Seçme: Evren ve Örneklem

Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, GÜRBÜZ OCAK, Editör, ANKARA PEGEM YAYINEVİ, Ankara, ss.180-214, 2019

Professional Identity of Primary Teacher

Contemporary Approaches in Social Science Researches, Christian Ruggiero, Hasan Arslan, Giovanna Gianturco, Editör, E-BWN - Bialystok, ss.41-50, 2019

Öğretmen Yetiştirme Sistemimizin Toplumsal ve Kültürel Temelleri

Öğretmen Yetiştirme Sistemimiz (Dün, Bugün ve Yarın), ERGÜN Mustafa, ORAL Behçet, YAZAR Taha, Editör, PegemA Yayıncılık, Ankara, 2018

Öğretmenlik Mesleğini Özendirici Teknikler Geliştirme

Öğretmen Yetiştirme Sistemimiz (Dün, Bugün ve Yarın), ERGÜN Mustafa, ORAL Behçet, YAZAR Taha, Editör, PegemA Yayıncılık, Ankara, ss.485-512, 2018

Preservice Teachers’ Perceptions of Plagiarism: A Metaphor-Based Analysis

Educational Policy and Research, Arslan, Hasan Dorczak, Roman Dragoescu Urlica, Alina Andreea, Editör, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, ss.233-261, 2018

An Analysis of Graduate Theses on Elementary Education

Educational Policy and Research, Arslan, Hasan Dorczak, Roman Dragoescu Urlica, Alina Andreea, Editör, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, ss.171-178, 2018

TEK DENEYLİ DENEYSEL ARAŞTIRMA

EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ONUR KÖKSAL, Editör, EĞİTİM, 2017

Eğitim ve Felsefe

Eğitim Bilimine Giriş, Kıncal, Remzi Y., Editör, Grafiker Yayınevi, 2017

ETKİLİ ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ, REMZİ KINCAL, Editör, GRAFİGER, 2017

Öğretim Teknikleri - 1

Öğretim İlke ve Yöntemleri, Saracaloğlu Asuman Seda, Küçükoğlu Adnan , Editör, PegemA Yayınları, Ankara, ss.193-232, 2016

Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı ve Özellikleri

Eğitim Bilimine Giriş, SALİH ZEKİ GENÇ, ÇAVUŞ ŞAHİN, Editör, Paradigma Akademi, ss.198-225, 2016

A Metaphor Study: The Perceptions of Class Teachers Towards the Design of Future Learning Environments by their 21st Century Skills

Comtemporary Approaches in Education, Kevin Norley, Mehmet Ali İçbay and Hasan Arslan, Editör, Peter Lang GmbH, ss.177-192, 2015

A Metaphor Study: The Perceptions of Class Teachers Towards the Design of Future Learning Environments by their 21st Century Skills

Comtemporary Approaches in Education, Kevin Norley, Mehmet Ali İçbay and Hasan Arslan, Editör, Peter Lang GmbH, ss.177-192, 2015

The Importance of Service Learning

Multidisciplinary Perspectives on Education, Hasan ARSLAN, George RATA,Ercan KOCAYÖRÜK ve Mehmet Ali İÇBAY, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, ss.393-400, 2014

Bilim Tarihi

Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Remzi Yavaş Kıncal, Editör, NOBEL, 2010