Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

 • 2017 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

 • 2014 - 2017 Öğretim Görevlisi Dr.

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

 • 2005 - 2014 Öğretim Görevlisi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

 • 2000 - 2005 Araştırma Görevlisi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Türkiye Bölgesel Coğrafyası II (İç Bölgeler)

 • Doktora Kentleşme Kuram ve Modelleri

 • Lisans Yeraltı Kaynakları ve Enerji Coğrafyası

 • Yüksek Lisans Kentsel Alan Kullanımları ve Planlaması

 • Yüksek Lisans Türkiye'de Şehir Coğrafyası Araştırmaları

 • Lisans Sanayi Coğrafyası

 • Lisans Coğrafyada Araştırma Yöntemleri

 • Lisans Kuzey Amerika Ülkeleri Coğrafyası

 • Lisans Tarım Coğrafyası

 • Lisans Coğrafyaya Giriş

 • Lisans Türkiye Bölgesel Coğrafyası I (Kıyı Bölgeler)

Yönetilen Tezler