Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNDE (2000 YILINDAN ÖNCE KURULAN) AKADEMİK UNVANLARIN ÜNİVERSİTE SIRALAMALARINA ETKİSİ

SOS-NAT ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR ve EĞİLİMLER KONGRESİ, 7 - 08 Kasım 2018

TÜRKİYE’DE 2000 YILINDAN SONRA KURULAN ÜNİVERSİTELER İÇİN AKADEMİK UNVANLARIN ÜNİVERSİTE SIRALAMALARINA ETKİSİ

Sos-Nat ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR ve EĞİLİMLER KONGRESİ, 7 - 08 Kasım 2018

Researchgate Visibility of Universities in Turkey (Founded Before 2000)

International Conference on Quality in Higher Education 2017, 7 - 08 Aralık 2017

Çanakkale Boğazının Petrol Kirliliğine Karşı Duyarlılık Derecesinin Belirlenmesi

Türkiye kıyı ve Deniz Alanları V. Konferansı, Adana, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2004, ss.737-746