Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Küresele Karşı Yereli Koruyan Yerleşmeler: Mudurnu Yavaş Şehri

Trakya Üniversiteler Birliği 6. Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Çanakkale, Turkey, 17 - 18 November 2022

Silivri Özelinde Marka Kent Kavramı ve Markalaşmanın Kent Kimliği Açısından Önemi

Trakya Üniversiteler Birliği 6. Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Çanakkale, Turkey, 17 - 18 November 2022

The relationship between labor-intensive textile industry and the urbanization in Istanbul’s districts

TÜCAUM 2022 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2022, pp.47-54 Creative Commons License Sustainable Development

THE IMPORTANCE OF E-SPORTS TOURNAMENTS IN TERMS OF TOURISM: BLAST PRO SERIES ISTANBUL TOURNAMENT EXAMPLE

INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM (IWACT’20), Çanakkale, Turkey, 15 - 17 October 2020, vol.1, no.1, pp.93-94

Türkiye Üniversitelerinde (2000 Yılından Önce Kurulan) Akademik Unvanların Üniversite Sıralamalarına Etkisi

ICQH2017 International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 7 - 08 November 2018

Türkiye’de 2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler İçin Akademik Unvanların Üniversite Sıralamalarına Etkisi

ICQH2017 International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 7 - 08 November 2018

Researchgate Visibility of Universities in Turkey (Founded Before 2000)

International Conference on Quality in Higher Education 2017, 7 - 08 December 2017

Researchgate Visibility of Universities in Turkey (Founded after 2000)

International Conference on Quality in Higher Education 2017, 7 - 08 December 2017

Determination of Trekking Areas in Gökçeada (Imbros) with GIS

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.313-322

Determination of Spatial Development (1962-2017) of Çanakkale City with GIS

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, Çanakkale, Turkey, 18 October - 21 December 2017, pp.49

Çanakkale’de Kentleşmenin Doğal Çevreye Etkilerinin İncelenmesi

X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2011, pp.128

Heyelanların Kır Yerleşmeleri Üzerindeki Etkileri: Ambaroba (Biga) ve Mazılık (Çanakkale) örnekleri

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2008( Prof. Dr. Mehmet Ardos Anısına), Turkey, 20 - 23 October 2008

Çardak (Çanakkale) Çevresinde Arazi Kullanımı

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VI.Ulusal Konferansı, Muğla, Turkey, 7 - 11 November 2006, pp.437-446 Sustainable Development

Çanakkale Boğazının Petrol Kirliliğine Karşı Duyarlılık Derecesinin Belirlenmesi

Türkiye kıyı ve Deniz Alanları V. Konferansı, Adana, Turkey, 4 - 07 May 2004, pp.737-746 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Bölge(sel) Planlama ve Coğrafya

in: Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar - II, Doç.Dr. Neslihan İyi̇t; Dr. Öğr. Üyesi Yasin Akyıldız; Dr. Öğr. Üyesi Betül Hastaoğlu Özbek, Editor, GECE, Ankara, pp.351-376, 2022

SPATIAL DIMENSION OF COMPETITION: COMPETITION OF CITIES

in: ADMINISTRATIVE, ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES Theory, Current Researches and New Trends/2021, Assoc. Prof. Dr. Yüksel Akay ÜNVAN,Assoc. Prof. Dr. Hacer ARSLAN KALAY, Editor, IVPE (www.ivpe.me), Cetinje, pp.38-71, 2021 Sustainable Development

AN ALTERNATIVE FIELD IN TOURISM GEOGRAPHY: ESPORTS TOURISM

in: Critical Studies in Social Sciences and Humanities, Assoc. Prof. Dr. Mehmet Sarıoğlan,Asst. Prof. Dr. Sercan Hamza Bağlama, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.231-252, 2020

Academic Profile of Geography Departments in Turkish Universities

in: A Critical Review of Social Sciences: Contemporary Issues/ SOCIAL POLICY AND EDUCATION, Doğa Başar Sarıipek, Bora Yenihan, Valentina Franca, Editor, Frontpage Publications, Londrina, pp.233-246, 2019

Other Publications