Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Assessment of hotspots using sparse autoencoder in industrial zones

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.191, no.7, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Application of Spectral Analysis to Determine Geothermal Anomalies in Tuzla Region, NW Turkey

ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, vol.10, pp.1-21, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Accuracy Assessment of Low Cost UAV Based City Modelling for Urban Planning

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, vol.25, no.6, pp.1708-1714, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Reliability of GPS/GNSS-based positioning in a forestry environment

JOURNAL OF FORESTRY RESEARCH, vol.28, no.3, pp.605-614, 2017 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

A NEW APPROACH TO OUTLYING DATA IN ESTIMATION OF VERTICAL TOTAL ELECTRON CONTENT

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, vol.22, no.4, pp.971-979, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Earthquake strategy for sustainable infrastructure in Turkey

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-ENGINEERING SUSTAINABILITY, vol.167, no.5, pp.216-227, 2014 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Erenoglu R C, Erenoglu O 2014. Earthquake Strategy for Sustainable Infrastructure in Turkey

ICE Journal of Engineering Sustainability, vol.167, no.5, pp.216-227, 2014 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development

A new GM-estimate with high breakdown point

ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA, vol.48, no.4, pp.419-437, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

On the Performance of GNSS Levelling Over Steep Slopes

BOLETIM DE CIENCIAS GEODESICAS, vol.18, no.4, pp.645-660, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded)

ON THE PERFORMANCE OF GNSS LEVELLING OVER STEEP SLOPES

BOLETIM DE CIENCIAS GEODESICAS, vol.18, no.4, pp.645-660, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Detecting Configuration Weakness in Geodetic Networks

Survey Review, vol.323, no.43, pp.713-730, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded)

INCREASING THE EFFICACY OF THE TESTS FOR OUTLIERS FOR GEODETIC NETWORKS

ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA HUNGARICA, vol.46, no.3, pp.291-308, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

EFFICIENCY OF ROBUST METHODS AND TESTS FOR OUTLIERS FOR GEODETIC ADJUSTMENT MODELS

ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA HUNGARICA, vol.45, no.4, pp.426-439, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A New Robust Method in Linear Regression

Journal of Surveying Engineering, vol.135, no.3, pp.1-5, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Outlier detection by means of robust regression estimators for use in engineering science

JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY-SCIENCE A, vol.10, no.6, pp.909-921, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

An Investigation into Robust Estimation Applied to Correlated GPS Networks

Observing Our Changing Earth, International Association of Geodesy, vol.133, pp.639-644, 2008 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Flood Analysis and Mapping Using Sentinel-1 Data: A Case Study from Tarsus Plain, Turkey

Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.3, pp.35-49, 2021 (National Refreed University Journal)

Jeotermal Bölgelerde Arazi Yüzey Sıcaklıklarının Sentinel Uydu Görüntüleri Kullanılarak Belirlenmesinin Doğruluk Analizi

Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.3, pp.92-102, 2021 (National Refreed University Journal)

Doğal Afetlerin Mühendislik Yapıları Üzerindeki Etkilerinin Yer Bilimleri Tabanlı Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla Erken Uyarı Sistemi Tasarımı

Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.3, pp.77-91, 2021 (National Refreed University Journal)

Sentinel-1 Uydu Verileriyle Petrol Sızıntısı Tespiti Üzerine Bir İnceleme: İzmir Aliağa Örneği

Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.1, pp.80-87, 2020 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Taşınmaz değer haritalarının coğrafi bilgi sistemleri ile üretilmesi: Çanakkale örneği

Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, vol.7, no.1, pp.29-46, 2020 (Other Refereed National Journals)

Deformation Analysis by Geomatic and Geotechnical Methods in Highway Tunnels

International Journal of Environment and Geoinformatics, vol.6, no.2, pp.163-171, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Biga Yarımadasında Jeodeğerler ve Jeoturizm Potansiyeli

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, vol.61, no.2, pp.175-192, 2018 (Other Refereed National Journals)

Geovalue and Geoturism Potential of Biga Peninsula

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, vol.61, no.2, pp.175-192, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The Effect of JPEG Compression in Close Range Photogrammetry

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES, vol.2, pp.35-40, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Jeodezik Ağlarda Uyuşumsuz Ölçülerin Klasik Yaklaşım ve Robust Yöntemlerle Belirlenmesi

Jeodezik Ağlarda Uyuşumsuz Ölçülerin Klasik Yaklaşım ve Robust Yöntemlerle Belirlenmesi, vol.97, pp.3-14, 2007 (Other Refereed National Journals)

Outlier Detection by Means of Robust Regression Estimators

Journal of Department of Probability and Mathematical Statistics, vol.57, pp.1-12, 2007 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

IOT and Cloud Based Early Warning System

International Congress on Sciences and Engineering for Sustainability 2021, Çanakkale, Turkey, 16 - 18 April 2021, vol.1, no.1, pp.158-166

Accuracy Analysis of Determination of Land Surface Temperatures in Geothermal Regions using Sentinel Satellite Imagery

International Congress on Sciences and Engineering for Sustainability 2021, Çanakkale, Turkey, 16 - 18 April 2021, vol.1, pp.98-106 Sustainable Development

Yapay Açıklıklı Radar SAR Tekniği Kullanılarak Depremlerin Heyelanlar Üzerinde Tetiklenme Etkisinin Modellenmesi: Çanakkale Örneği

4. İcar Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Elazığ, Turkey, 7 - 09 December 2020, vol.1, no.1, pp.360-371

Geophysical Determination of Surface Rupture of AD740 Earthquake, Lake İznik, NW Turkey

International Conferences on Science and Technology ICONST 2019, Prizren, Kosovo, 26 - 30 August 2019, vol.1, no.1, pp.499-506

Geophysical Determination of Surface Rupture of AD740 Earthquake, Lake İznik, NW Turkey

International Conferences on Science and Technology ICONST 2019, Prizren, Kosovo, 26 - 30 August 2019, vol.1, no.1, pp.499-506

Geophysical Determination of Surface Rupture of AD740 Earthquake, Lake İznik, NW Turkey

International Conferences on Science and Technology ICONST 2019, Prizren, Kosovo, 26 - 30 August 2019, vol.1, no.1, pp.499-506

Geophysical Determination of Surface Rupture of AD740 Earthquake, Lake İznik, NW Turkey

International Conferences on Science and Technology ICONST 2019, Prizren, Kosovo, 26 - 30 August 2019, vol.1, no.1, pp.499-506

Gemstone exploration using remote sensing method ; a case study of Yenice Opal, Çanakkale, NW Turkey

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019, pp.713-717

Farklı GPS/GNSS Parametrelerinin Heyelan İzlemede Konumlamaya Etkisi

72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 March 2019, pp.811-814

Gemstone exploration using remote sensing method ; a case study of Yenice Opal, Çanakkale, NW Turkey

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019, pp.713-717

Ayvacık Mikrodeformasyon İzleme Ağının Jeodezik Yapısının Değerlendirilmesi

72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 March 2019, pp.815-818

Taşınmaz Değer Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Üretilmesi: Çanakkale Örneği

72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019, pp.1081-1085

Gemstone exploration using remote sensing method ; a case study of Yenice Opal, Çanakkale, NW Turkey

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019, pp.713-717 Sustainable Development

Gemstone exploration using remote sensing method ; a case study of Yenice Opal, Çanakkale, NW Turkey

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019, pp.713-717

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Ders Değerlendirme Sonuçlarının Bazı Kriterlere Göre İncelenmesi

İKİNCİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018, pp.464-471

Imaging of Spectral Properties of Dendritic Agate from Dereyalak Village (Eskişehir) – NW of Turkey using Sensor Data

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 8 - 09 November 2018, vol.1, no.1, pp.88-95

An Analysis on Sentinal Data for Monitoring Volcanic Activity in Agung Volcano

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 8 - 09 November 2018, vol.1, no.1, pp.61-69

A Surveying based Study for Determination of Earthquake Disaster Awareness

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 8 - 09 November 2018, vol.1, no.1, pp.38-49

A Surveying based Study for Determination of Earthquake Disaster Awareness

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 8 - 09 November 2018, vol.1, no.1, pp.38-49

Monitoring Postsismic Crustal Deformation using GPS / GNSS Surveying by 06 February 2017 Ayvacık-Çanakkale Earthquake

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 8 - 09 November 2018, vol.1, no.1, pp.102-116

Imaging of Spectral Properties of Dendritic Agate from Dereyalak Village (Eskişehir) – NW of Turkey using Sensor Data

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofija, Bulgaria, 8 - 09 November 2018, vol.1, no.1, pp.167-174

Monitoring Postsismic Crustal Deformation using GPS / GNSS Surveying by 06 February 2017 Ayvacık-Çanakkale Earthquake

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 8 - 09 November 2018, vol.1, no.1, pp.102-116

Imaging of Spectral Properties of Dendritic Agate from Dereyalak Village (Eskişehir) – NW of Turkey using Sensor Data

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 8 - 09 November 2018, vol.1, no.1, pp.88-95

An Analysis on Sentinal Data for Monitoring Volcanic Activity in Agung Volcano

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 8 - 09 November 2018, vol.1, no.1, pp.61-69

Investigation of The Results of Course Evaluation Surveys of Vocational School Students According to Some Criteria

Second International Symposium on Social Sciences Education, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018, vol.1, no.1, pp.1-10

A Field Survey Study For Assessing Disaster Knowledge and Education

Second International Symposium on Social Sciences Education, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018, pp.11-20

Investigation of The Results of Course Evaluation Surveys of Vocational School Students According to Some Criteria

The Second International Symposium on Social Sciences Education, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018, vol.1, no.1, pp.464-471 Creative Commons License Sustainable Development

Investigation of The Results of Course Evaluation Surveys of Vocational School Students According to Some Criteria

Second International Symposium on Social Sciences Education, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018, vol.1, no.1, pp.1-10

Investigation of The Results of Course Evaluation Surveys of Vocational School Students According to Some Criteria

Second International Symposium on Social Sciences Education, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018, vol.1, no.1, pp.1-10

A Field Survey Study For Assessing Disaster Knowledge and Education

Second International Symposium on Social Sciences Education, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018, pp.11-20

IMAGING OF SPECTRAL PROPERTIES OF DENDITIC AGATE FROM DEREYALAK VILLAGE (ESKİŞEHİR) – NW OF TURKEY USING SENSOR DATA

MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN GEODESY AND RELATED FIELDS, Sofia, Bulgaria, 8 - 09 October 2018, pp.1-8

Yapay Açıklıklı Radar ve GPS/GNSS Verileri ile Düşey Yönlü Yüzey Deformasyonlarının Modellenmesi

Trakya Üniversiteler Birliği III. Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 03 May 2018, pp.1

Jeodezik GPS / GNSS ve Jeofizik Özdirenç Yöntemleri Yardımıyla Aktif Heyelanların 3B Modellenmesi

Türkiye Jeoloji Kurultayı: JEOLOJİ ve SAĞLIK, Ankara, Turkey, 23 - 27 April 2018, vol.1, pp.261-262

Jeodezik GPS / GNSS ve Jeofizik Özdirenç Yöntemleri Yardımıyla Aktif Heyelanların 3B Modellenmesi

Türkiye Jeoloji Kurultayı: JEOLOJİ ve SAĞLIK, Ankara, Turkey, 23 - 27 April 2018, vol.1, pp.1

Jeodezik GPS / GNSS ve Jeofizik Özdirenç Yöntemleri Yardımıyla Aktif Heyelanların 3B Modellenmesi

Türkiye Jeoloji Kurultayı: JEOLOJİ ve SAĞLIK, Ankara, Turkey, 23 - 27 April 2018, vol.1, pp.1

Akıllı Kart Verileri Kullanılarak Kentiçi Ulaşımın Modellenmesi

1st International Conference on Intelligent Transportation Systems, 19 - 21 April 2018

Modeling of Urban Transportation with Smartcard Data and Camera Records

1st International Conference on Intelligent Transportation Systems, Balıkesir, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.75-86 Sustainable Development

Imaging of Spectral Properties of Opal Mineral using Sensor Data, Yenice District, North-Western Turkey

International Symposium on GIS Applications in Geography Geosciences, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, vol.1, pp.85-96

Discrimination and Classification of the Rock-type with Multispectral Sensing

International Symposium on GIS Applications in Geography Geosciences, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.104-110

Modeling Regional Geoid using GNSS Observables

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 9 - 10 November 2017, pp.116-124

Thermal Anomalies Detection using ASTER Images in Tuzla Hot Springs Region

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 9 - 10 November 2017, pp.52-63

Optimization of GNSS Network for Landslide Monitoring

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 9 - 10 November 2017, pp.153-161

The First Results of Post-Seismic Deformation after the 6 Feb 2017, Mw 5.5, Ayvacık Earthquake Çanakkale, NW Turkey

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 9 - 10 November 2017, pp.12-22

The First Results of Post-Seismic Deformation after the 6 Feb 2017, Mw 5.5, Ayvacık Earthquake Çanakkale, NW Turkey

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 9 - 10 November 2017, pp.12-22

A Novel Approach to Monitor Geodetic Landslide Deformation using Micro-UAS

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 9 - 10 November 2017, pp.82-93

A Novel Approach to Monitor Geodetic Landslide Deformation using Micro-UAS

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 9 - 10 November 2017, pp.82-93

Thermal Anomalies Detection using ASTER Images in Tuzla Hot Springs Region

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 9 - 10 November 2017, pp.52-63

The First Results of Post-Seismic Deformation after the 6 Feb 2017, Mw 5.5, Ayvacık Earthquake Çanakkale, NW Turkey

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 9 - 10 November 2017, vol.1, no.1, pp.12-21

Optimization of GNSS Network for Landslide Monitoring

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 9 - 10 November 2017, pp.153-161

Modeling Regional Geoid using GNSS Observables

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 9 - 10 November 2017, pp.116-124

COMU Sabit GNSS İstasyonunun Bölgedeki Jeodezik Çalışmalara Katkıları

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Bilimsel Toplantısı – 2017, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2017

Development of GIS-based Building Management Model for Natural Disasters

International Symposium on GIS Applications in Geography & Geosciences, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.11-20

Imaging of Spectral Properties of Opal Mineral using Sensor Data, Yenice District, North-Western Turkey

International Symposium on GIS Applications in Geography & Geosciences, Çanakkale, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.85-96

Modeling of Urban Transportation Network by Linear Programming

International Symposium on GIS Applications in Geography & Geosciences, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.200-210 Sustainable Development

UAV-assisted Landslide Activity Monitoring: Applications and Open Issues

International Symposium on GIS Applications in Geography & Geosciences, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.310-320

Discrimination and Classification of the Rock-type with Multispectral Sensing

International Symposium on GIS Applications in Geography & Geosciences, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.280-290

The Impact of Different GPS/GNSS Parameters on Landslide Monitoring

International Symposium on GIS Applications in Geography & Geosciences, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.283-291

Use of Sentinel-1 Data in Oil Spill Surveillance and Modeling

International Symposium on GIS Applications in Geography & Geosciences, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.130-140

Imaging of Spectral Properties of Opal Mineral using Sensor Data, Yenice District, North-Western Turkey

International Symposium on GIS Applications in Geography & Geosciences, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.100-110

Imaging of Spectral Properties of Opal Mineral using Sensor Data, Yenice District, North-Western Turkey

International Symposium on GIS Applications in Geography & Geosciences, Çanakkale, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.1

The First Results of Post-Seismic Deformation after the 6 Feb 2017, Mw 5.5, Ayvacık Earthquake Çanakkale, NW Turkey

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, 9 - 10 October 2017

Heyelanların Zamansal Olarak İzlenebilmesi İçin Matlab Tabanlı Jeodezik Deformasyon Analizi Yazılımı Geliştirilmesi

16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 3 - 06 May 2017, vol.1, no.1, pp.1-10

Time Series Analysis of COMU Permanent GPS/GNSS Station for the 2014 Gökçeada Earthquake (Mw=6.5)

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 3 - 04 November 2016, vol.1, no.1, pp.102-108

Geomorphological, Geological and Structural Interpretation of the Oligocene Volcanic Rocks Around Etili (Canakkale, NW Turkey) from Satellite Imagery

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 3 - 04 November 2016, vol.1, no.1, pp.24-30

GIS-aided Image Processing Strategy for Unmanned Aerial Systems-based Landslide Investigations

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 3 - 04 November 2016, vol.1, no.1, pp.1-8

3D Landslide Modelling Using Geodetic and Geophysical Surveying Techniques

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 3 - 04 November 2016, vol.1, no.1, pp.75-83

GIS-aided Image Processing Strategy for Unmanned Aerial Systems-based Landslide Investigations

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 3 - 04 November 2016, vol.1, no.1, pp.1-8

3D Landslide Modelling Using Geodetic and Geophysical Surveying Techniques

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 3 - 04 November 2016, vol.1, no.1, pp.75-83

3D Landslide Modelling Using Geodetic and Geophysical Surveying Techniques

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 3 - 04 November 2016, vol.1, no.1, pp.75-83

Geomorphological, Geological and Structural Interpretation of the Oligocene Volcanic Rocks Around Etili (Canakkale, NW Turkey) from Satellite Imagery

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 3 - 04 November 2016, vol.1, no.1, pp.24-30

Time Series Analysis of COMU Permanent GPS GNSS Station for the 2014 Gökçeada Earthquake Mw 6 5 Sofya BULGARISTAN vol 1 no 1 pp 41 1 7

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, 3 - 04 November 2016

Time Series Analysis of COMU Permanent GPS/GNSS Station for the 2014 Gökçeada Earthquake (Mw=6.5)

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 3 - 04 November 2016, vol.1, no.1, pp.102-108

GIS aided Image Processing Strategy for Unmanned Aerial Systems based Landslide Investigations Sofya BULGARISTAN vol 1 no 1 pp 17 1 8

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, 3 - 04 November 2016

GPS GNSS Verileriyle Heyelanların CBS Ortamında Üç Boyutlu Modellenmesi ve Analizi

6. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS SEMPOZYUMU, UZAL-CBS 2016, Adana, Turkey, 5 - 07 October 2016, vol.1, no.1, pp.222-231

Heyelanların Jeodezik ve Jeofiziksel Tekniklerle Üç Boyutlu Modellenmesi

6. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS SEMPOZYUMU, UZAL-CBS 2016, Adana, Turkey, 5 - 07 October 2016, vol.1, no.1, pp.232-238

GPS GNSS Verileriyle Heyelanların CBS Ortamında Üç Boyutlu Modellenmesi ve Analizi ADANA TÜRKIYE

6. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS SEMPOZYUMU, UZAL-CBS 2016, Turkey, 5 - 07 October 2016, vol.1, pp.222-231

GPS GNSS Verileriyle Heyelanların CBS Ortamında Üç Boyutlu Modellenmesi ve Analizi

6. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS SEMPOZYUMU, UZAL-CBS 2016, Adana, Turkey, 5 - 07 October 2016, vol.1, no.1, pp.222-231

Correction and Densification of UAS-Based Photogrammetric Thermal Point Cloud

ISPRS 2016 - XXIII ISPRS Congress, III/2 16/7 16:30: III/2 - Point Cloud Processing 2, Prag, Czech Republic, 12 - 19 July 2016, vol.1, pp.1-4

Correction and Densification of UAS-Based Photogrammetric Thermal Point Cloud

ISPRS 2016 - XXIII ISPRS Congress, III/2 16/7 16:30: III/2 - Point Cloud Processing 2, Prag, Czech Republic, 12 - 19 July 2016, vol.1, pp.1-4

Correction and Densification of UAS-Based Photogrammetric Thermal Point Cloud

ISPRS 2016 - XXIII ISPRS Congress, III/2 16/7 16:30: III/2 - Point Cloud Processing 2, Prag, Czech Republic, 12 - 19 July 2016, vol.1, pp.1-4

Analysis of Strain Rate during 24 May 2014 Gökçeada Earthquakes (NW Turkey) Using GPS/GNSS Surveys

European Geosciences Union General Assembly 2016, Viyana, Austria, 18 - 22 April 2016, pp.1

Analysis of Strain Rate during 24 May 2014 Gökçeada Earthquakes (NW Turkey) Using GPS/GNSS Surveys

European Geosciences Union General Assembly 2016, Viyana, Austria, 17 - 22 April 2016, pp.1

Coğrafi Bilgi Teknolojilerinin Etkin Afet Yönetimindeki Yeri ve Önemi

HKMO Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü Etkinliği, Bursa, Turkey, 18 November 2015, pp.1

A New Approach for Mapping Different Types of Rock and Alteration Properties using Photogrammetry Assisted UAS: A Case Study for Karadag Mining Area

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 5 - 06 November 2015, pp.135-141

Classification of Geological Characteristics using Thermal Camera Images: A Case Study from Tuzla Geothermal Area (Çanakkale-TURKEY)

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 5 - 06 November 2015, pp.102-111

Accuracy Assessment of Unmanned Aerial System (UAS) - based Thermal Photogrammetry

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 5 - 06 November 2015, pp.45-54

Estimating Of Landslide By Repeated Gps/Gnss Measurements In The Ambaroba Region, Canakkale, Nw Turkey

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 5 - 06 November 2015, pp.202-213

GNSS assisted UAS based Monitoring of Ambaroba Landslide, Canakkale, NW Turkey

European Geosciences Union General Assembly 2015, Viyana, Australia, 12 - 17 April 2015, pp.1

Thermal 3D Modeling of Geothermal Area Using Terrestrial Photogrammetry

European Geosciences Union General Assembly 2015, Viyana, Austria, 12 - 17 April 2015, pp.1

Monitoring of landslides using geomatics and geophysical methods: the first findings from Sevketiye Landslide, Canakkale, NW Turkey

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofia, Bulgaria, 8 - 09 November 2013, pp.1

Monitoring of landslides using geomatics and geophysical methods: the first findings from Sevketiye Landslide, Canakkale, NW Turkey

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofia, Bulgaria, 8 - 09 November 2013, pp.1

Monitoring of landslides using geomatics and geophysical methods: the first findings from Sevketiye Landslide, Canakkale, NW Turkey

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofia, Bulgaria, 8 - 09 November 2013

The Visualization of Historical Monuments Using Photogrammetry Case study: Gallipoli Peninsula

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofia, Bulgaria, 7 - 08 November 2013, pp.1

The Visualization of Historical Monuments Using Photogrammetry Case study: Gallipoli Peninsula

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 7 - 08 November 2013, pp.1

Preliminary Results on the Geology and Alteration Characteristics Obtained by UAV. A Case Study from Biga Peninsula (NW Turkey)

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofia, Bulgaria, 7 - 08 November 2013, pp.1

Preliminary Results on the Geology and Alteration Characteristics Obtained by UAV. A Case Study from Biga Peninsula (NW Turkey)

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofia, Bulgaria, 7 - 08 November 2013, pp.1

Effect of Climatic Change on Guzelyalı Landslides, NW Canakkale, Turkey

17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, İstanbul, Turkey, 28 September - 01 October 2013, pp.1 Sustainable Development

Effect of Climatic Change on Guzelyalı Landslides, NW Canakkale, Turkey

17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, İstanbul, Turkey, 28 September - 01 October 2013, pp.1 Sustainable Development

Tarihi Aynalı Çarşının Fotogrametrik Yöntem ile Modellenmesi

14.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 14 - 17 May 2013, pp.1

Monitoring Landslides in The Northern Part of The Biga Peninsula (Canakkale, Turkey) and Creating Thematic Maps Based on The Geographic Information System

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, Bulgaria, 8 - 09 November 2012, pp.68-76

A Robust Calibration Scheme for Electromagnetic Distance Measurements

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Bulgaria, 1 - 04 November 2012, pp.58-67

Monitoring Landslides in The Northern Part of The Biga Peninsula (Canakkale, Turkey) and Creating Thematic Maps Based on The Geographic Information System

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Bulgaria, 1 - 04 November 2012, pp.68-76

Monitoring Landslides in The Northern Part of The Biga Peninsula (Canakkale, Turkey) and Creating Thematic Maps Based on The Geographic Information System

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Bulgaria, 1 - 04 November 2012, pp.68-76

Automatic Outlier Identification of Epoch by Epoch Vertical Total Electron Content Maps

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Bulgaria, 1 - 04 November 2011, pp.106-119

İstasyona Özgü Hatalarin Belirlenmesi Üzerine Bir Algoritma Önerisi

Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, Sivas, Turkey, 1 - 04 November 2011, pp.111

İyonosferde Meydana Gelen Değişimlerin GPS Sinyallerine Etkisi

Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, Sivas, Turkey, 1 - 04 November 2011, pp.112

Some Reliability Criteria for GPS Observables

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Bulgaria, 1 - 04 November 2009, pp.116-129

Modeling Multipath Effects for GPS Carrier Phase Observations

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Bulgaria, 1 - 04 November 2008, pp.124-138

A New GM- Estimate with High Breakdown Point

The International Conference on Robust Statistics, ICORS08, Turkey, 1 - 04 September 2008, pp.23-27

GPS Processing Software for Identifying Outliers

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Bulgaria, 1 - 04 November 2007, pp.84-93

An Investigation into Heteroscedastic Random Errors using White’s Test

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Bulgaria, 1 - 04 November 2007, pp.65-72

Usage of Robust Statistics in Geodetic Networks

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Bulgaria, 1 - 04 November 2006, pp.98-106

Usage of Robust Statistics in Geodetic Networks

XXIII FIG Congress, Germany, 1 - 04 October 2006, pp.149-156

Combining Least Median of Squares with Least Squares in the case of Outliers in Y-Direction for Linear Regression

International Symposium on Robust Classification and Discrimination with High Dimensional Data, Italy, 1 - 04 February 2006, pp.68

Combination Least Median of Squares with Least Squares in the case of Leverage Points for Linear Regression

International Symposium on Robust Classification and Discrimination with High Dimensional Data, Italy, 1 - 04 February 2006, pp.69

Usage of Least Absolute Residuals to Increase Reliability of Least Median of Squares

International Symposium on Robust Classification and Discrimination with High Dimensional Data, Italy, 1 - 04 January 2006, pp.57

Effects of Gross Errors on Reliability and Datum in Geodetic Networks

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Bulgaria, 1 - 04 November 2005, pp.365-370

Investigation of Accuracy of GPS Leveling for Inclined Surface

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Bulgaria, 1 - 04 November 2005, pp.156-167

A Test for Baarda’s Internal Reliability Theory

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Bulgaria, 1 - 04 November 2005, pp.248-254

Estimation of Parameters for Linear Regression Using Median Estimator

International Conference on Robust Statistics (ICORS 2005), Finland, 1 - 04 June 2005, pp.26

Monitoring of Recent Crustal Movements in the Marmara Region, Turkey, using GPS and Gravity Observations

European Geoscience Union General Assembly Geophysical Research, Austria, 1 - 04 April 2005, pp.236

Nivelman Ağlarında Medyan Yöntemiyle Kaba Hataların Belirlenmesi

TUJK 2004 Bilimsel Toplantısı, Zonguldak, Turkey, 1 - 04 October 2004, pp.92-97