Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Is There an Environmental Kuznets Inverted-U Shaped Curve?

PANOECONOMICUS, vol.65, no.1, pp.79-94, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

ECONOMIC FREEDOM, INFLATION RATE AND THEIR IMPACT ON ECONOMIC GROWTH: A PANEL DATA ANALYSIS

ROMANIAN JOURNAL OF ECONOMIC FORECASTING, vol.17, pp.160-176, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Kentleşme ve Sanayileşmenin CO2 Emisyonu Üzerindeki Etkisi: Türkiye için ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.2, pp.182-196, 2020 (Other Refereed National Journals)

Kentleşmenin Sağlık Harcamaları Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.11, no.21, pp.283-298, 2020 (Other Refereed National Journals)

Küreselleşmenin Savunma Harcamaları Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin VAR Analizi

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.1, pp.237-247, 2019 (Other Refereed National Journals)

Doğrudan Yabancı Yatırımların CO2 Emisyonu Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, vol.22, no.1, pp.213-224, 2019 (Other Refereed National Journals)

Ekonomik Finansal ve Politik Risklerin Reel Kesim Güveni Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.5, no.30, pp.467-475, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Relationship Between Migration and Unemployment: Panel Data Analysis for Selected OECD Countries

MONTENEGRIN JOURNAL OF ECONOMICS, vol.15, no.3, pp.101-111, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Türkiye’de Ekonomik ve Politik İstikrarın Turizm Talebi Üzerindeki Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.68, no.2, pp.243-264, 2018 (National Refreed University Journal)

The Impact of Financial Development on Human Capital: Evidence from Emerging Market Economies

International Journal of Economics and Financial Issues, vol.8, no.1, pp.258-267, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Küresel Ekonomi Çağında Çin Ve Hindistan

Journal of Economic Policy Researches, vol.4, no.2, pp.19-34, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üçüz Açık Sorunu ve Üçüz Açık Bileşenlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi Türkiye Örneği

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.11, no.2, pp.46-77, 2016 (Other Refereed National Journals)

Determining the causal relationships among entrepreneurship educational attainment and per capita GDP in high income OECD countries

Theoretical and Applied Economics, vol.23, no.608, pp.243-256, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Globalization and Income Inequality in G7: A Bootstrap Panel Granger Causality Analysis

International Journal of Economics and Finance, vol.7, no.10, pp.192-203, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Testing the Validity of Political Business Cycle for the Fragile Five Countries

Theoretical and Applied Economics, no.605, pp.21-32, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Empirical Investigation of Factors Affecting the Trade Balance of G 20 Countries

International Journal of Economic Perspectives, vol.9, no.2, pp.49-56, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Tüketici Kredileri ve Cari Açık Arasındaki İlişki Türkiye Örneği

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.29, no.2, pp.407-420, 2015 (Other Refereed National Journals)

Effects of Globalization on Economic Growth Panel Data Analysis for Developing Countries

Economic Insights-Trends and Challenges, vol.4, no.1, pp.1-11, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Ekonomisinde Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği Zaman Serisi Analizi

Int. Journal of Management Economics and Business, vol.11, no.24, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Araştırma Geliştirme Harcamalarının Yüksek Teknoloji Ürün İhracatı Üzerindeki Etkisi G 8 Ülkeleri İçin Bir Panel Veri Analizi

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.44, pp.115-130, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Petrol Fiyatlarının Borsa İstanbul Sanayi Fiyat Endeksi Üzerindeki Etkisi

Kamu-İş Dergisi, vol.13, no.3, pp.125-141, 2014 (Other Refereed National Journals)

Effects of Oil and Natural Gas Prices on Industrial Production in the Eurozone Member Countries

International Journal of Energy Economics and Policy, vol.4, no.2, pp.238-247, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of Sovereign Credit Ratings on Foreign Direct Investment Inflows Evidence from Turkey

Journal of Applied Finance & Banking, vol.4, no.2, pp.91-109, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Cari Açığın Belirleyicileri

Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.15, no.1, pp.451-471, 2014 (International Refereed University Journal)

Türkiye Ekonomisinde 2000 Yılı ve Sonrasında Yaşanan Finansal Krizlerin Evlenme Boşanma ve İntiharlar Üzerindeki Etkileri

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.40, pp.131-146, 2014 (Other Refereed National Journals)

Küresel Finansal Kriz Sonrası Türkiye nin Ulusal Rekabet Edebilirlik Analizi

Akademik Bakış Dergisi, no.41, pp.1-19, 2014 (Other Refereed National Journals)

Effects of Currency Unions on Foreign Direct Investment Inflows The European Economic and Monetary Union Case

International Journal of Economics and Financial Issues, vol.4, no.1, pp.8-15, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Effects of Real Exchange Rate Volatility on Tourism Receipts and Expenditures in Turkey

Advances in Management & Applied Economics, vol.4, no.1, pp.89-101, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of Macroeconomic Indicators on Stock Market Performance Evidence from Borsa Istanbul

International Research Journal of Applied Finance, vol.5, no.2, pp.122-134, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Does Total Petroleum Consumption Trigger Inflation An Application for Upper Middle Countries

International Research Journal of Finance and Economics, vol.118, pp.46-55, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çin de Yapısal Değişim ve Çin Ekonomisinin Küresel Pazarda Rekabet Edebilirliği

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.7, no.1, pp.56-66, 2014 (Other Refereed National Journals)

Küresel Finansal Krizin Türkiye nin İnşaat Sektörü Üzerindeki Etkileri

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.5, no.3, pp.95-104, 2013 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Total Petroleum Consumption on Current Account Balance An Application for Upper Middle Countries

International Journal of Economy, Management and Social Sciences, vol.2, no.12, pp.996-1001, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of Sovereign Credit Ratings on the Eurozone Stock Markets During the Recent Financial Crises

International Journal of Business and Social Science, vol.4, no.12, pp.133-145, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects of Public and Private Capital Investments on Sectoral Output A Panel Approach for the Case of Turkey

International Journal of Business and Social Science, vol.4, no.9, pp.170-178, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı nın Son Döneminden Günümüze Türkiye de Dış Ticaretin Gelişimi

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.8, no.1, pp.55-77, 2013 (Other Refereed National Journals)

Effects of Major Macroeconomic Indicators on Emerging Markets Bond Index

Afyon Kocatepe Üniversitesi, vol.15, no.2, pp.15-30, 2013 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Mali Yardımlarının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.20, pp.43-64, 2013 (Other Refereed National Journals)

Küresel Finansal Krizin Davranışsal Finans Perspektifinden Değerlendirilmesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ MECMUASI, vol.62, no.2, pp.177-195, 2012 (Other Refereed National Journals)

EURO Bölgesi Borç Krizinin Türkiye Ekonomisi ne Olası Yansımaları Üzerine Bir Değerlendirme

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.53-70, 2012 (Other Refereed National Journals)

Finansal Liberalizasyon Sürecinde Türkiye nin Sektörel Yapısında Meydana Gelen Değişmeler

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.3, no.4, pp.107-148, 2012 (Other Refereed National Journals)

Eski Ekonomiden Yeni Ekonomiye Yaşanan Yapısal Dönüşümün Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.2, pp.26-38, 2011 (Other Refereed National Journals)

Küreselleşme Sürecinde Bilişim Sektörünün Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri nin Ekonomileri Üzerindeki Etkileri

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.61, pp.257-289, 2011 (Other Refereed National Journals)

Küresel İklim Değişikliği Çerçevesinde Sürdürülebilir Kalkınma Çabaları ve Türkiye

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.10, no.2, pp.19-41, 2009 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı dan Günümüze Türkiye de Yabancı Sermaye

BELGİ DERGİSİ, no.16, pp.22-49, 2008 (Other Refereed National Journals)

AB ve Türkiye nin İnovasyon Çerçevesinde Akıllı Enerji Stretejileri

Standart Dergisi, no.553, pp.45-47, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağlık Yatırımlarının Bebek Ölüm Oranları Üzerindeki Etkisi:TR2 Batı Marmara Bölgesi İçin Panel Veri Analiz

3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19, Bandırma, Turkey, 21 - 22 November 2019, pp.585-592

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Gelir Dağilimi Üzerindeki Etkisi:Seçilmiş OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi

International Non-Governmental Organisations Conference, Balıkesir, Turkey, 1 - 03 November 2019, vol.1, pp.203-214

Elektrik Tüketimi, İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensel İlişkiler: TR2 Batı Marmara Bölgesi için Panel Veri Analizi

3TH INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT AND THE ROLE OF UNIVERSITIES SYPOSIUM "THE FUTURE OF BANDIRMA", Balıkesir, Turkey, 21 - 22 November 2019, pp.196-204

The Effect of Institutional Factors on Economic Complexity in OECD Countries: A Panel Data Analysis

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19), Bandırma, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.1181-1186

Economic Complexity And Economic Growth: Panel ARDL Analysis For Selected OECD Countries

V. International Conference on Applied Economics and Finance, Kyrenia, Cyprus (Kktc), 8 - 10 April 2019, pp.95-102

Göç Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Seçilmiş OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi

IX. International Non-Governmental Organizations Congress, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.159-167

Göç Yoksullugu Arttırır Mı?: Seçilmis OECD Ülkeleri Için Panel Veri Analizi

IX. International Non-Governmental Organizations Congress, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.335-346

The Link Between Credit Rating And Energy Use: The Case of BRICS-T

International Congress Of Energy Economy And Security (ENSCON-2018), İstanbul, Turkey, 10 - 11 November 2018, pp.111

Confidence Indicators and Their Relationship to Risks and Financial Development: The Case of Selected OECD Countries

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), Balıkesir, Turkey, 27 - 28 June 2018, pp.406

The Determinants of International Migration to OECD Countries: A Panel Data Analysis.

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), Balıkesir, Turkey, 27 - 28 June 2018, pp.405

Yapısal Reformların Finansal İstikrar Üzerindeki Etkisi: SeçiliGeçiş Ekonomileri İçin Panel Veri Analizi

1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, BANDIRMA, Turkey, 03 November 2017, pp.372

Entrepreneurship, Political And Financial Stability and Their Impact On Economic Growth: A Panel Data Analysis For Selected EU Countries

13th INTERNATIONAL CONFERENCE on KNOWLEDGE, ECONOMY MANAGEMENT PROCEEDINGS, İstanbul, Turkey, 18 - 21 May 2017

The Effects of Political Risk and GDP on Oil Product Imports: A Panel Analysis for Selected Oil-Dependent Countries

International Congress of Energy Economy and Security (ENSCON) 2017, İstanbul, Turkey, 25 - 26 March 2017, pp.262-275

An Evaluation About The Possible Reflections of Eurozone Sovereign Debt Crisis over Turkish Economy

European Debt Crisis, CES Annual International Conference 2012, 17 - 18 May 2012, pp.52

E-Commerce As An Alternative Strategy In Recovery From The Recession

7th International Strategic Management Conference, Paris, France, 30 June - 02 July 2011, vol.24 identifier identifier

Turkey’s Role in Process of Eurasian Economic and Strategic Integration

5th International Strategic Management Conference, Stellenbosch, South Africa, 2 - 04 July 2009, vol.1, pp.533-544

Books & Book Chapters

Sanayileşme ve Kentleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: BRIC-T Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi

in: Ekonomik Büyüme İle İlişkiler Özelinde Araştırmalar, Azazi Hasan, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.11-31, 2020

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi: Seçilmiş OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi

in: Avrupa Birliği Özelinde Araştırmalar, Azazi Hasan, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.9-23, 2020

Elektrik Tüketimi, İhracat ve Ekonomik BüyümeArasındaki Nedensel İlişkiler:Tr2 Batı Marmara Bölgesi İçin Panel Veri Analizi

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Güncel Araştırmalar Cilt-Ⅰ, Kara Ademi Sönmez Sinan, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.25-40, 2020

2008-2017 Dönemi Türkiye Ekonomisi

in: Türkiye Ekonomisi, Meliha ENER, Cüneyt KILIÇ, Editor, Sayda Yayıncılık, Bursa, pp.271-317, 2019

Ekonomik Finansal ve Politik Risklerin Tüketici Güveni Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

in: SOSYAL BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA MAKALELERİ- 2, İsmail Elagöz, Göktürk Erdoğan, Aslı Gezen, Abdullah Yılmaz, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.205-224, 2019

The Determinants of Migration Flow: A Panel Data Analysis For Selected OECD Countries

in: Current Studies Over Social Sciences, Mustafa Talas, Abdullah Karataş, Mustafa Latif Emek, Editor, İksad Publishing House, Gaziantep, pp.110-127, 2018

The Relationship Between Coffee Prices And Real Exchange Rate: An Analysis A Panel Cointegration Model With Cross-Sectional Dependence

in: The Most Recent Studies In Science And Art, Hasan Arapgirlioğlu, Atilla Atik, Salim Hızıroğlu, Robert L. Elliott, Dilek Atik, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.221-232, 2018

Üniversiteli Girişimcilerin Yerel Kalkınmaya Etkisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

in: Trakya Bölgesinde Üniversitelerin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi, Prof. Dr. Ensar Nişancı, Doç. Dr. Ümit İzmen, Doç. Dr. Seda H. Bostancı, Editor, Trakya Üniversiteler Birliği/Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, pp.1-15, 2017

Üretici Teorisi

in: İktisada Giriş, Cüneyt KILIÇ, Burcu Kılınç SAVRUL, Mesut SAVRUL, Editor, Dora, pp.79-110, 2017

İktisat Biliminin Tanımı ve Kapsamı

in: İktisada Giriş, Cüneyt KILIÇ, Burcu Kılınç SAVRUL, Mesut SAVRUL, Editor, Dora, pp.1-17, 2017