Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Organizational learning culture and innovativeness in Turkish firms

JOURNAL OF MANAGEMENT & ORGANIZATION, vol.18, no.2, pp.193-219, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Food Blogs on Instagram: Some examples and their contents

Social Science Development Journal, vol.3, no.1, pp.342-351, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

destinasyon web sitelerinin analizi: Marmara bölgesi örneği

International Journal Of Academic Value Studies, vol.4, no.20, pp.577-588, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gastronomide Sokak Yiyecekleri ve Satıcıları: Teorik Bir Çalışma

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.5, no.2, pp.117-124, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sürdürülebilirlik Kapsamında Ekolojik Oteller: Narköy Ekolojik Otel ve Eğitim Merkezi

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, vol.14, no.2, pp.31-46, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Liderlik Tarzı ile Yetenek Yönetimi Arasındaki İlişkinin Analizi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Researcher: Social Science Studies, vol.5, no.8, pp.21-37, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye deki İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin Facebook Sayfalarının İçerik Analiziyle İncelenmesi

SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ (SOİD), vol.13, no.2, pp.36-49, 2016 (Other Refereed National Journals)

The Relationship between Using Facebook as a Tool of Promotion and Organizational Performance of Hotels

Electronic International Journal of Education, Arts, and Science, EIJEAS, vol.2, no.4, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şebeke İlişkilerinin Otel İşletmelerine ve Destinasyonun Gelişmesine Sağladığı Yararların Algılanması Üzerine Bir Araştırma

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, vol.7, no.3, pp.28-38, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

PAYDAŞ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE OTEL İŞLETMELERİNİN SEYAHAT ACENTALARI İLE İLİŞKİLERİ VE OTEL İŞLETMELERİNİN PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

İ.Ü. İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.19, no.61, pp.91-112, 2008 (Other Refereed National Journals)

Employees Perceptions of Electronic Banking Implications-A study in Five big Garanti Bank Branches in İstanbul

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ YÖNETİM, vol.18, no.56, pp.24-30, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ağızdan Ağıza İletişimin Tüketici Risk Algısına ve Satın Alma Niyetine Etkisi: Z Nesli Üzerine Bir Araştırma

4th International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2019, pp.694-702

Stakeholder Collaboration in Tourism Destination: Benefits and Problems of Collaboration on the Gallipoli

7th. International Conferance on Business Administration, Çanakkale, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.80-91

Whay Do Some Businesses Want to Stay Small? A Qualitative Research With Restaurants Owners

8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Balıkesir, Turkey, 14 - 16 July 2017, pp.551-561

Gastronomide Sokak Yiyecekleri ve Satıcıları: Teorik Bir Çalışma

II. Gastronomi Turizmi Kongresi, Turkey, 21 - 23 September 2017

Books & Book Chapters

Atiye Laçin Mevlevi Tatlıları Girişimcilik Öyküsü

in: GİRİŞİMCİLİK ÖYKÜLERİ, Gözde Mert, Editor, Akademi Titiz Yayınları, İstanbul, pp.43-48, 2019

Ergonomi

in: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, Selahattin Kanten, Editor, Nobel, Çanakkale, pp.395-413, 2018

Sürdürülebilirlik Çerçevesinde İnsan Kaynakları Yönetimi

in: İşletmelerde Sürdürülebilirlik Dinamikleri, Prof. Dr. Işıl Mendeş Pekdemir, Editor, Beta, İstanbul, pp.179-207, 2017