Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Role of rural women in organic farming: A case study from Turkey

New Medit, vol.20, no.5, pp.17-32, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development

Determining of Risk Sources and Risk Management Strategies in Dairy Farms: A Case of Canakkale Province

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.25, no.3, pp.272-280, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Factors affecting home-made food product marketing willingness of women: a case of Gokceada district

International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences, vol.5, no.2, pp.157-165, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Factors affecting the use of artificial insemination of farmers in dairy farming

International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences, vol.4, no.3, pp.340-347, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Factors Affecting the Adoption of Innovations in Dairy Cattle Farms in TR22 South Marmara Region of Turkey

YuzuncuYıl University Journal of Agricultural Science, vol.30, no.3, pp.576-584, 2020 (International Refereed University Journal)

Koyun Yetiştiriciliği Yapan Üreticilerin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Koyunculuk Faaliyetiyleİlgili Uygulamaları

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.22, pp.440-448, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development

Economic Analysis of Dairy Cattle Farms in Turkey: A Case of Karacabey District

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.6, no.4, pp.759-765, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Organik Zeytin Üreticilerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Organik Tarım Konusundaki Bilgi Düzeyi ve Yaklaşımları

TÜRK TARIM - GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, vol.6, no.11, pp.1622-1629, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Estimation of Factors Affecting Demand and Supply of Cow Milk

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.35, no.2, pp.94-102, 2018 (International Refereed University Journal)

Factors affecting milk production cost in dairy cattle farms

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, vol.32, no.3, pp.303-308, 2017 (International Refereed University Journal)

Investigation of Production and Price Relationship in Cow MilkProduction by Koyck Model Approach

TÜRK TARIM - GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, vol.5, no.6, pp.681-686, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Organik Çilek Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Sosyo-EkonomikAçıdan İncelenmesi

HARRAN TARIM VE GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.19, no.1, pp.9-15, 2015 (National Refreed University Journal)

İşletmecilerin Veteriner Hizmeti Almalarında Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.32, no.3, pp.52-60, 2015 (International Refereed University Journal)

Mastitis Aşı Uygulamasının İşletmeler Üzerindeki Ekonomik Etkisi: Biga Örneği

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.2, pp.185-192, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Süt Sektörünün Örgütlenme Yapısı

Hasad Hayvancılık Dergisi, no.313, pp.60-64, 2011 (National Refreed University Journal)

Tarım Sigortalarının Önemi ve Gelişimi

Türktarım Dergisi, no.166, 2005 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Ambalaj Sanayiinin Önemi ve Gıda Sanayiinde Ambalaj Kullanımında Gelişmeler

Unlu Mamüller Teknolojisi, no.65, pp.74-80, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye'de Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortasının Mevcut Durumu ve Önemi

13. Uluslararası EJONS Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Nevşehir, Turkey, 26 - 27 October 2021, pp.353-359

Türkiye'de Süt Sığırcılığının Mevcut Durumu ve Süt Üretiminin Bölgesel Dağılımı

3 .Uluslararası Göbeklitepe Uygulamalı Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 1 - 03 October 2021, pp.74-84 Sustainable Development

TR22 Güney Marmara Bölgesinde Hayvan Hayat Sigortası Uygulamaları

7th International Conference on Agriculture, Animal Science and Rural Development, Muş, Turkey, 18 - 19 September 2021, pp.341-354

Çanakkale İlinde Tarımda Sürdürülebilirlik ve İyi Tarım Uygulamaları

Uluslararası Göbeklitepe Uygulamalı Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 5 - 07 June 2020, pp.150-159 Sustainable Development

Türkiye Tarım Sigortası Sisteminin Hasar Oranı Analizi

Turkish Academic Research Review International Multidisciplinary Congress, Antalya, Turkey, 12 - 14 October 2018, pp.389-403

Gökçeada İlçesinde Organik Arıcılık Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Pazarlama Olanakları

IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne, Turkey, 29 - 30 September 2018, pp.236-245 Sustainable Development

Arıcılık İşletmelerinde Bal Üretim Maliyetlerinin Belirlenmesi

II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2018), Nevşehir, Turkey, 5 - 08 July 2018, pp.581-587

Domates Fiyatı Değişkenliğinin Analizi

II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2018), Nevşehir, Turkey, 5 - 08 July 2018, pp.710

Organic Livestock and Sustainability

ISEEP-2017 VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.383

An evaluation of livestock(cattle) insurance in Turkey

5th International Agriculture & Food Conference, Burgas, Bulgaria, 20 - 24 June 2017, pp.517-523

An Assessment on Red Meat Production in Turkey

26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 27 September - 01 October 2015, pp.43

Türkiye Buğday Üretiminin İstikrarsızlık Analizi

GAP VII. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 28 April - 01 May 2015, pp.200

Organik Zeytin Yetiştiriciliğine Karar Vermede Etkili Olan Faktörler: Gökçeada Örneği

GAP VII. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 28 April - 01 May 2015, pp.121-128

Gelir Dağılımındaki Eşitsizliğin Küresel Barışa Etkisi

Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları V. Kongresi, Çanakkale, Turkey, 1 - 04 October 2008 Sustainable Development

Seed Production Economics in Turkey

International Jubilee Scientific Conference, Plovdiv, Bulgaria, 1 - 04 November 2005 Sustainable Development

Türkiye’de Un Ve Unlu Mamüller Sanayiinin Yeri Ve Önemi

V. Tarım Ekonomisi Kongresi, Erzurum, Turkey, 1 - 04 September 2002

Books & Book Chapters

Energy balance and energy economic analyses of honey production

in: Climate-Smart Agriculture For The Real Green Revolution, Ahmet ÇELİK, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.117-150, 2021