Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin HPV Aşısına Yönelik Bilgi ve Tutumları

International Journal of Human Sciences, cilt.16, ss.1-12, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi

Researcher: Social Science Studies, cilt.6, ss.272-280, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Knowledge, opınıons and behavıors of the unıversıty students towards sexualıty and reproductıve health

Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, cilt.2, ss.46-57, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebelik Öğrencilerinin Mesleki Tercih Hakkında Düşünceleri

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.15-23, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Ortaokulda Farklı İki Yöntemle Verilen Diyabet Eğitiminin Karşılaştırılması

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, cilt.48, ss.1-7, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ebelik bölümü öğrencilerinin akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgi ve davranışları

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE, Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018

Hemşirelik Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 Nisan 2018

Profesyonel Ebelik Uygulamalarında Etik.

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 3 - 05 Mayıs 2018

Hemşire-Hemşire İşbirliği Ölçeği nin Geçerlik ve Güvenirliği

4. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017

Hemşire-Hemşire İş-birliği Ölçeği nin Geçerlik Güvenilirliği

4.Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017

Hemşirelerin Kuram ve Model Kullanım Durumunun incelenmesi Sistematik İnceleme

II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Haziran 2013