Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin HPV Aşısına Yönelik Bilgi ve Tutumları

International Journal of Human Sciences, cilt.16, sa.1, ss.1-12, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KNOWLEDGE, OPINIONS AND BEHAVIORS OF THE UNIVERSITYSTUDENTS TOWARDS SEXUALITY AND REPRODUCTIVE HEALTH

ULUSLARARASI HAKEMLİ KADIN HASTALIKLARI VE ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI DERGİSİ, cilt.13, ss.46, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Knowledge, opınıons and behavıors of the unıversıty students towards sexualıty and reproductıve health

Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, cilt.2, sa.13, ss.46-57, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi

Researcher: Social Science Studies, cilt.6, sa.2, ss.272-280, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebelik Öğrencilerinin Mesleki Tercih Hakkında Düşünceleri

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.15-23, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Ortaokulda Farklı İki Yöntemle Verilen Diyabet Eğitiminin Karşılaştırılması

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, cilt.48, sa.1, ss.1-7, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pelvik Organ Prolapsusunun Önlenmesinde Ebe/Hemşirenin Rolü.

Trakya Üniversiteler Birliği 3. Sağlık Bilimleri Kongresi, 24 - 26 Ekim 2019

Gebelik Boyunca Sürdürülen Motivasyonel Görüşmelerin Doğum Tercihi Üzerine Etkisi

3. Uluslararası 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2020

Postpartum Depresyonda Sosyal Medyanın Etkisi: Olgu Sunumu.

Trakya Üniversiteler Birliği 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 24 - 26 Ekim 2019

HIV Pozitif Annelerde Emzirme ve Danışmanlık

2. Uluslararası 20.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 13 - 17 Kasım 2018

İki Üniversitesinin Hemşirelik Öğrencilerinin HPV Aşısına Yönelik Bilgi ve Tutumları

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2018, ss.256

Ebelik bölümü öğrencilerinin akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgi ve davranışları

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE, Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018

Hemşirelik Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 Nisan 2018

Profesyonel Ebelik Uygulamalarında Etik.

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 3 - 05 Mayıs 2018

Hemşire-Hemşire İş-birliği Ölçeği nin Geçerlik Güvenilirliği

4.Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017

Hemşire-Hemşire İşbirliği Ölçeği nin Geçerlik ve Güvenirliği

4. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017

Kadınların doğum destekçisi hakkında görüşleri

4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 20 - 22 Nisan 2017, ss.54-55

Gebelik öncesi ve gebelikte bebeğin cinsiyet seçimine yönelik uygulamalara ilişkin kadınların görüşleri

1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Türkiye, 18 - 19 Aralık 2014

Hemşirelerin Kuram ve Model Kullanım Durumunun incelenmesi Sistematik İnceleme

II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Haziran 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Alternative Methods in Supporting Breastfeeding and the Role of the Midwife/Nurse

Recent Studies in Health Sciences, , Editör, St. Kliment Ohridski University Press, ss.317-323, 2019

Mobbing and Its Effects on Nurses Working at the Hospitals

Health Sciences Research in The Globalizing World, Alexandrova E., Shapekova N.L.,Ak B.,Ozcanaslan, F., Editör, St.Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.223-230, 2018