Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Doğu ve Batı Toplumlarındaki Sosyolojik Ve Kültürel Yapının Edebi Anlatılardaki Yeri

8. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Özet Bildiriler Kitabı, Kahramanmaraş, Turkey, 23 September 2022, pp.30

Corona Virüsünün Uluslararası Öğrencilerin Eğitim ve Sosyal Yaşantılarına Etkileri

6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 5 - 06 December 2020

Tıp Fakültelerinde ve Sağlık YüksekokullarındaÖğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin BaşarılarınıEtkileyen Dil ve Kültür Faktörleri

4. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 8-9 Aralık 2018, Erzurum, Turkey, 8 - 09 December 2018, pp.311-320

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL AİLELERİNİN ÖĞRENİME ETKİSİ

III. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, Konya, Turkey, 21 - 22 October 2017, pp.175-189

FATMA BARBAROSOĞLU’NUN HİKÂYELERİNDE ÇOKLU TOPLUMSAL ROLLER ÜSTLENEN KADIN KARAKTERLER VE ÇOCUK EĞİTİMİNE KATKILARI

İkinci Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018, pp.128

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜREL ETKİLEŞİMİN ÖNEMİ

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018, pp.142

MODERNLEŞME VE MODA BAĞLAMINDA FATMABARBAROSOĞLU’NUN HİKAYELERİ

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.366

İslami Edebiyatın Dergiler ve Romanlar Üzerinde Gelişimi ve Karakter Eğitimine Katkıları

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.368

Uluslararası Öğrencilerin Türkçe Öğrenirken Yaptıkları Yazım Yanlışları

I. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.789

Yeni Okuryazarlıklarda Kavram Kargaşaları

I. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.790

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN FEN VE SOSYAL ALANLARINA GÖRE AKADEMİK TÜRKÇE BAŞARILARI

1. ULUSLARARASI İPEK YOLU AKADEMİK ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU, Nevşehir, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.157-163 Creative Commons License

KA FİİLİNE GELEN ÜÇÜNCÜ SESLERİN ANLAM ÖZELLİKLERİ

VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRES, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.374

ADAY ÖĞRETMENLERİN ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.357

"-Ka" Fiiline Gelen Üçüncü Seslerim Anlam Özellikleri

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.374

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde TÖMER'ler ve Akademik Başarı

VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.368

Books & Book Chapters

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİLBİLGİSİ VE DİLBİLGİSİ YAPILARININ VERİLMESİ

in: Yurt Dışında Türkoloji ve Türkçe Eğitimi, Prof. Dr. Yakup YILMAZ Doç. Dr. Önder ÇANGAL, Editor, FENOMEN & RumeliYA Yayıncılık & Publishing., pp.361-380, 2023

Kütüphane Okuryazarlığı

in: Disipliner Okuryazarlık, Mehtap Özden, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.135-148, 2022

Sanat Okuryazarlığı

in: Disipliner Okuryazarlık, Mehtap Özden, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.167-180, 2022

Okuryazarlık Kavramının Değişimi ve Okuryazarlık Türleri

in: EĞİTİM BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER - II, Prof. Dr. Şehriban Koca,Dr. Öğretim Üyesi Pınar Erten, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.303-318, 2021

ORTAOKUL TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ

in: TÜRKÇE ÖĞRETMENİN REHBERİ: ÖĞRETİM PROGRAMI, Nil Didem Şimşek/ Serkan Aslan, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.24-47, 2021

OKURYAZARLIK KAVRAMININ DEĞIŞIMI VE OKURYAZARLIK TÜRLERI

in: EĞITIM BILIMLERINDE YENI ARAYIŞLAR VE ÇALIŞMALAR, Prof. Dr. Şehriban Koca Dr. Öğr. Üyesi Pınar Erten, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.303-319, 2021

Girişimciliğin Ürün Tasarımı ve Üretim Boyutuna Yönelik Yeterliliklerin Durum Çalışmalarıyla Kazandırılması

in: Girişimcilik Becerisinin Kazandırılmasında Farklı Yaklaşımlar, Murat Tarhan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Çanakkale, pp.215-238, 2021

Metrics

Publication

37

Open Access

1