Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Evaluation of Platelet Distribution Width in Patients with Chronic Heart Failure

3. Trakya Üniversiteler Birliği Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 October 2019

The investigation of the importance of C-reactive protein to albumin ratio in patients with chronic kidney disease

2nd International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology, Uşak, Turkey, 1 - 03 October 2020

KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA PLAZMA PREΒ1-HDL VE SERUM HDL SEVİYELERİNİN BİRBİRİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

Uluslararası Katılımlı 9. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 9 - 11 October 2020

Koroner Arter Hastalığı Olan Hastalarda Epikardiyal Yağ Dokusu Kalınlığı ve Plazma Aterojenik İndeksi Arasındaki İlişki

4. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi (UTSAK), Turkey, 22 - 23 August 2020

SİGARA BIRAKMADA KULLANILAN İLAÇLAR VE KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ

2nd International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019

KORONER ARTER HASTALIĞINDAN SEKONDER KORUMADA KORUYUCU KARDİYOLOJİ

2nd. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2019), Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019

COMPARISON OF PLASMA ATEROGENIC INDEX BETWEEN DIABETES MELLITUS TYPES

II. International Conference on Awareness, Çanakkale, Turkey, 13 - 15 December 2018, vol.3, pp.661-664 Sustainable Development

Diyabet ve Kardiyometabolik Hastalık Koşullarında LDL Kolesterolün Rolü-Yeni Kolesterol Düşürücü Ajanlardanek Fayda Sağladık mı?

16. Ulusal Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi, Bodrum, Turkey, 26 - 29 April 2018 Sustainable Development

Comparison of Five QT Correction Methods in Patients with Hypoxic Brain Injury

29th Turkish Cardiology Congress with International Participation, Turkey, 26 - 29 October 2013

To What Extent are We Applying Current Medical Treatment Approaches in Coronary Artery Disease?

29th Turkish Cardiology Congress with International Participation, Turkey, 26 - 29 October 2013

Books & Book Chapters

GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ İLE İLGİLİ DAVALAR

in: KARDİYOLOJİ HEKİMİNİN HUKUK REHBERİ, Prof. Dr. H. Yekta Gürlertop, Editor, İSTANBUL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, pp.73-78, 2020

VENÖZ TROMBOEMBOLİ

in: PATOFİZYOLOJİDEN TEDAVİYE TROMBOKARDİYOLOJİ, Prof.Dr. İbrahim Halil Tanboğa, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, pp.199-200, 2020