Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Kinematic and Seismotectonic Properties of Sındırgı Fault and Düvertepe Fault Zone Surroundings: West Anatolia (Turkey)

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences, vol.6, no.2, pp.378-395, 2020 (Other Refereed National Journals)

Simav Fayındaki Düşey Yerdeğiştirmelerin, GPR (Yeraltı Radarı) Yöntemi ile Belirlenmesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.2, pp.17-33, 2017 (Other Refereed National Journals)

Eski Eserlerdeki Yapısal Tahribatların Termal Görüntüleme ve Mikrodalga Nem Ölçümleri ile Belirlenmesi: Ayasofya Müzesi Örnek Çalışması

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.3, no.2, pp.34-47, 2017 (National Refreed University Journal)

Simav Fayı ve Yakın Civarının Saha Verileri ile ALOS-PALSAR ve LANDSAT Görüntülerinin Karşılaştırmalı Yapısal Analizi.

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, vol.32, no.1, pp.60-71, 2016 (National Refreed University Journal)

Simav (Kütahya) ve Yakın Civarının Geç Senozoyik Yaşlı Jeodinamik Evrimi

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ, vol.58, no.3, pp.23-37, 2015 (Other Refereed National Journals)

Saha Gözlemleri ve ALOS-PALSAR Görüntüsü Kullanılarak Eskişehir Fayı ve Yakın Civarının Yapısal Analizi

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, vol.31, no.3, pp.110-114, 2015 (National Refreed University Journal)

Yeraltı Radarı (GPR) Yöntemi ile Krom Cevherinin Yüzde Değerinin Tespiti

Eskişehir Osmangazi Üniv. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, no.2, pp.85-100, 2011 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Eskişehir Fayı ve Yakın Civarının Yapısal Analizi: Saha Gözlemleri ve Alos-Palsar Görüntüsü üzerinde Uzaktan Algılama

Eskişehir Fayı ve Yakın Civarının Yapısal Analizi: Saha Gözlemleri ve Alos-Palsar Görüntüsü üzerinde Uzaktan Algılama, Ankara, Turkey, pp.37

Eskişehir Fayının Kinematik Evrimi, KB Türkiye.

ATAG-13, Bildiri Özleri Kitapçığı, Çanakkale, Turkey, pp.23

Farklı Uydu Görüntüleri Kullanılarak, Karşılaştırmalı Yapısal Analiz Çalışmaları: Batı-Orta Anadolu’dan Örnekler

7 th International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Sciences., Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.177

Sındırgı İle Bigadiç (Balıkesir) Arasında Kalan Fayların Yaşı

7 th International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Sciences., Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.742-748

Denı·zlı· Grabenı· ve Yakın Çevresı·nı·n, Landstat Uydu Görüntülerı· Yardımıyla Yapısal Analı·zı·

6th International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Sciences, Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019, vol.1, no.1, pp.1

Denizli Grabeni ve Yakın Çevresinin, Landstat Uydu Görüntüleri Yardımıyla Yapısal Analizi

6th International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Sciences, Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019, vol.1, no.1, pp.1

Depremlerin Önceden Belirlenmesinde Radon Gazının Kullanımına Ait Bir Literatür Çalışması

2nd. International Health Science and Life Congress (IHSLC 2019), Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.333

Determination of Grave Locations in War Cemeteries with High Resolution GPR (Ground Penetrating Radar)

4th International Conference on Engineering and Formal Sciences, Amsterdam, Netherlands, 14 - 15 December 2018, pp.1

Determination of Grave Locations in War Cemeteries with High Resolution GPR (Ground Penetrating Radar)

4th International Conference on Engineering and Formal Sciences, Amsterdam, Netherlands, 14 - 15 December 2018, pp.1

Zeytindağ, Bergama, Soma-Kırkağaç Faylarının Kinematiği ve Sismotektoniği

1. Uluslararası Öğrenci Multidisipliner Akademik Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 30 November 2018, vol.1, no.1, pp.149-155

ZEYTİNDAĞ, BERGAMA, SOMA-KIRKAĞAÇ FAYLARININ KİNEMATİĞİ VE SİSMOTEKTONİĞİ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 29 November - 30 December 2018, pp.149-156

Kinematics and Local Seismotectonics of Düvertepe Fault Zone

71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 23 - 27 April 2018, pp.1

Comparative Structural Analysis Aided by Field Observations and Satellite Images for the Area between Simav Fault and Kütahya Fault (Central-Western Anatolia)

International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG), Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.1

Obtaining a Simplified Geologic Map with the Controlled Classification Method: Example from Central-Western Anatolia (Turkey)

International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG), Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.1

Classification of Geologic Units, Age and Lithology Correlations with the Aid of Satellite Images near Yenice-Gönen Fault and Surrounding Area (Çanakkale,Turkey)

International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG), Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.1

Coordination Of NMRT Teams From Counties Surrounding Istanbul After Possible Marmara Earthquake

1. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 11 October 2017, pp.1

Late Cenozoic Geodynamic Evolution of Simav Fault and Surroundings, NW Turkey

18th International Symposium on Geodynamics and Earth Tides, Trieste, Italy, 5 - 09 June 2016, pp.1

Late Cenozoic Geodynamic Evolution of Simav Fault and Surroundings, NW Turkey

18th International Symposium on Geodynamics and Earth Tides, Trieste, Italy, 5 - 09 June 2016, pp.1

Kinematic Evolution of Simav Fault and Surroundings

7. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, 8 - 11 May 2016

Simav Fayı ve Yakın Civarının Kinematik Evrimi

7. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 11 May 2016, pp.63

Simav Fayı ve Yakın Civarının Kinematik Evrimi

7. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 11 May 2016, pp.63

Eskişehir Fayının Kinematik Evrimi, KB Türkiye.

ATAG-13, Çanakkale, Turkey, 8 - 11 October 2009, pp.1

A change in stress regime along the Eskisehir Fault, central Northwestern, Turkey

European Geosciences Union, Viyana, Austria, 19 - 24 April 2009, pp.1

Biga Yarımadası ve Marmara Denizi Güneyinin Sismotektoniği

ATAG-12, Bildiri Özleri Kitapçığı, Düzce, Turkey, 13 November 2008, pp.48