Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kinematic and Seismotectonic Properties of Sındırgı Fault and Düvertepe Fault Zone Surroundings: West Anatolia (Turkey)

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences, cilt.6, sa.2, ss.378-395, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Simav Fayındaki Düşey Yerdeğiştirmelerin, GPR (Yeraltı Radarı) Yöntemi ile Belirlenmesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.17-33, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eski Eserlerdeki Yapısal Tahribatların Termal Görüntüleme ve Mikrodalga Nem Ölçümleri ile Belirlenmesi: Ayasofya Müzesi Örnek Çalışması

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.3, sa.2, ss.34-47, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Simav (Kütahya) ve Yakın Civarının Geç Senozoyik Yaşlı Jeodinamik Evrimi

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ, cilt.58, sa.3, ss.23-37, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Saha Gözlemleri ve ALOS-PALSAR Görüntüsü Kullanılarak Eskişehir Fayı ve Yakın Civarının Yapısal Analizi

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, cilt.31, sa.3, ss.110-114, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yeraltı Radarı (GPR) Yöntemi ile Krom Cevherinin Yüzde Değerinin Tespiti

Eskişehir Osmangazi Üniv. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, sa.2, ss.85-100, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Eskişehir Fayı ve Yakın Civarının Yapısal Analizi: Saha Gözlemleri ve Alos-Palsar Görüntüsü üzerinde Uzaktan Algılama

Eskişehir Fayı ve Yakın Civarının Yapısal Analizi: Saha Gözlemleri ve Alos-Palsar Görüntüsü üzerinde Uzaktan Algılama, Ankara, Türkiye, ss.37

Eskişehir Fayının Kinematik Evrimi, KB Türkiye.

ATAG-13, Bildiri Özleri Kitapçığı, Çanakkale, Türkiye, ss.23

Farklı Uydu Görüntüleri Kullanılarak, Karşılaştırmalı Yapısal Analiz Çalışmaları: Batı-Orta Anadolu’dan Örnekler

7 th International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Sciences., Ankara, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.177

Sındırgı İle Bigadiç (Balıkesir) Arasında Kalan Fayların Yaşı

7 th International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Sciences., Ankara, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.742-748

Denı·zlı· Grabenı· ve Yakın Çevresı·nı·n, Landstat Uydu Görüntülerı· Yardımıyla Yapısal Analı·zı·

6th International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Sciences, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019, cilt.1, sa.1, ss.1

Denizli Grabeni ve Yakın Çevresinin, Landstat Uydu Görüntüleri Yardımıyla Yapısal Analizi

6th International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Sciences, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019, cilt.1, sa.1, ss.1

Depremlerin Önceden Belirlenmesinde Radon Gazının Kullanımına Ait Bir Literatür Çalışması

2nd. International Health Science and Life Congress (IHSLC 2019), Burdur, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.333

Determination of Grave Locations in War Cemeteries with High Resolution GPR (Ground Penetrating Radar)

4th International Conference on Engineering and Formal Sciences, Amsterdam, Hollanda, 14 - 15 Aralık 2018, ss.1

Determination of Grave Locations in War Cemeteries with High Resolution GPR (Ground Penetrating Radar)

4th International Conference on Engineering and Formal Sciences, Amsterdam, Hollanda, 14 - 15 Aralık 2018, ss.1

Zeytindağ, Bergama, Soma-Kırkağaç Faylarının Kinematiği ve Sismotektoniği

1. Uluslararası Öğrenci Multidisipliner Akademik Çalışmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 Kasım 2018, cilt.1, sa.1, ss.149-155

ZEYTİNDAĞ, BERGAMA, SOMA-KIRKAĞAÇ FAYLARININ KİNEMATİĞİ VE SİSMOTEKTONİĞİ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 29 Kasım - 30 Aralık 2018, ss.149-156

Kinematics and Local Seismotectonics of Düvertepe Fault Zone

71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2018, ss.1

Comparative Structural Analysis Aided by Field Observations and Satellite Images for the Area between Simav Fault and Kütahya Fault (Central-Western Anatolia)

International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG), Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.1

Obtaining a Simplified Geologic Map with the Controlled Classification Method: Example from Central-Western Anatolia (Turkey)

International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG), Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.1

Classification of Geologic Units, Age and Lithology Correlations with the Aid of Satellite Images near Yenice-Gönen Fault and Surrounding Area (Çanakkale,Turkey)

International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG), Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.1

Coordination Of NMRT Teams From Counties Surrounding Istanbul After Possible Marmara Earthquake

1. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2017, ss.1

Late Cenozoic Geodynamic Evolution of Simav Fault and Surroundings, NW Turkey

18th International Symposium on Geodynamics and Earth Tides, Trieste, İtalya, 5 - 09 Haziran 2016, ss.1

Late Cenozoic Geodynamic Evolution of Simav Fault and Surroundings, NW Turkey

18th International Symposium on Geodynamics and Earth Tides, Trieste, İtalya, 5 - 09 Haziran 2016, ss.1

Kinematic Evolution of Simav Fault and Surroundings

7. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, 8 - 11 Mayıs 2016

Simav Fayı ve Yakın Civarının Kinematik Evrimi

7. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2016, ss.63

Simav Fayı ve Yakın Civarının Kinematik Evrimi

7. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2016, ss.63

Eskişehir Fayının Kinematik Evrimi, KB Türkiye.

ATAG-13, Çanakkale, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2009, ss.1

A change in stress regime along the Eskisehir Fault, central Northwestern, Turkey

European Geosciences Union, Viyana, Avusturya, 19 - 24 Nisan 2009, ss.1

Biga Yarımadası ve Marmara Denizi Güneyinin Sismotektoniği

ATAG-12, Bildiri Özleri Kitapçığı, Düzce, Türkiye, 13 Kasım 2008, ss.48