Education Information

Education Information

 • 2014 - 2018 Doctorate

  Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2010 - 2014 Post Graduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, İşletme, Turkey

 • 1998 - 2003 Under Graduate

  Baskent University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler, Turkey

Foreign Languages

 • B1 Intermediate French

 • B1 Intermediate German

 • C1 Advanced English