Education Information

Education Information

 • 2009 - 2014 Doctorate

  Balikesir University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik, Turkey

 • 2004 - 2006 Postgraduate

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik, Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Akçakoca Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Tüketicilerin Kişilik Özellikleri, Risk Algıları ve Yeniden Satın Alma Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama

  Balikesir University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik

 • 2014 Postgraduate

  Otel İşletmelerinde Markalaşmanın Tüketici Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkileri: İstanbul'daki 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English