Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2009 - 2014 Doktora

  Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik, Türkiye

 • 2004 - 2006 Yüksek Lisans

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik, Türkiye

 • 2000 - 2004 Lisans

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Akçakoca Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014 Doktora

  Tüketicilerin Kişilik Özellikleri, Risk Algıları ve Yeniden Satın Alma Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama

  Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik

 • 2014 Yüksek Lisans

  Otel İşletmelerinde Markalaşmanın Tüketici Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkileri: İstanbul'daki 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce