Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tüketicilerin Türk Kahvesi Hakkında Bilgiye Sahip Olma Algı Seviyelerinin Demografik Özelliklere Göre Karşılaştırılması

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.116-126, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Restoran Atmosferi Oluşturma Sürecinde Yöneticilerin Dikkat Ettikleri Unsurlar: Bursa Örneği

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, cilt.7, sa.3, ss.1640-1655, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Influence of Tv Cooking Shows on the Behavioral Intention of Participating in Gastronomic Tourism

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, cilt.6, sa.2, ss.23-39, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Hislerinin Girişimcilik Potansiyelleri Üzerindeki Etkisi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, sa.52, ss.1124-1129, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Otel İşletmelerinde Çalışanların Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Tükenmiş Üzerindeki Etkisi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, sa.46, ss.840-849, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects Of Burnout On Employees Satisfaction A Reserach At 3 4 And 5 Star Hotels In Çanakkale Cİty Center

International Journal Of Business And Social Science, cilt.6, sa.1, ss.219-230, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bölgesel Kalkınmada Turizmin Rolünün Yerel Halkın Görüşleri Çerçevesinde Belirlenmesi Ayvacık Assos Örneği

Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.2, ss.93-114, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerli Turistlerin Seyahat Özellikleri İle Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.197-221, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gökçeada’nın Destinasyon Çekicilik Unsurlarının Belirlenmesine Yönelik Alan Araştırması

MTCON’20 Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı, Antalya, Türkiye, 2 - 04 Eylül 2020, ss.915-922

Kırsal Bölgelerdeki Turizmin Gelişmesine Yönelik Tutumlar: Yerel Halk Açısından Değerlendirilmesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.796

Restoran Atmosferinin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisinin İncelenmesi Çanakkale Örneği

3rd International Congress of Tourism And Management Reserches, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2016, ss.126-138

Ayvacık İlçesinin Alternatif Turim Potansiyelinin Belirlenmesi

Ayvacık Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 28 - 29 Ağustos 2008, ss.100-110

Kitap & Kitap Bölümleri

Turizm Pazarlamasında Çevre

Değişen Pazar Dinamikleri Işığında Turizm Pazarlaması 9P-9C-9E, Demirkol, Şehnaz, Editör, Değişim Yayınları, İstanbul, ss.569-585, 2020

DINESERV (Hizmet Kalitesi Ölçüm Modeli)

Hizmet Kalitesi El Kitabı: Ölçekler ve Modeller Üzerine Çalışmalar, Murat AKSU, Oğuz DİKER, Erdem TEMELOĞLU, Özge GÜDÜ DEMİRBULAT, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.327-339, 2020