Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2020 Modermizm ve Postmodernizim Çalışmaları Konferansı

  Invited Speaker

  Kocaeli, Turkey

 • 2018 ”Hatırlamalısın” Sanat ve Tasarım Sempozyumu

  Invited Speaker

  Balıkesir, Turkey

 • 2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu

  Invited Speaker

  Eskişehir, Turkey

 • 2017 Uluslararası Bilim Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış Kongresi

  Session Moderator

  Çanakkale, Turkey

 • 2014 II. Kadın Araştırmaları Sempozyumu

  Invited Speaker

  Eskişehir, Turkey

 • 2013 I. Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2010 3. Uluslararası Bir Bilim Karagorisi Olarak 'Kadın': Edebiyat, Dil, Kültür ve Sanat Çalışmalarında Kadın Sempozyumu

  Invited Speaker

  Konya, Turkey

 • 2009 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi

  Invited Speaker

  Ankara, Turkey

 • 2009 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü IV. Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu: Sanat ve Estetikte Etkileşimler

  Invited Speaker

  Ankara, Turkey