Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Alegorik Anlatım ve Rönesanstan Modernizme Batı Resminde Yansıması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.49, ss.207-238, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Modernizmden Günümüze Yaratıcı Yıkıcılığın Tarihsel Mekanı Olan Kent Yaşamında Resim Sanatı

International Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences, ss.1308-1318, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MODERNİZMDEN GÜNÜMÜZE YARATICI YIKICILIĞIN TARİHSEL MEKANI OLAN KENT YAŞAMINDA RESİM SANATI

International JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.6, sa.29, ss.1308-1318, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TİNTORETTO, EL GRECO VE MANİYERİZM’İN MİSTİK IŞIĞI

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, cilt.6, sa.66, ss.3099-3105, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tintoretto, El Greco Ve Maniyerizm’in Mistik Işığı

Socıal Scıences Studıes Journal, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değişen Toplumsal Değerler Doğrultusunda Felsefede Ve Sanatta Güzellik, Çirkinlik Ve Çirkinliğin Estetiği

International Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences, ss.656-666, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEĞİŞEN TOPLUMSAL DEĞERLER DOĞRULTUSUNDA FELSEFEDE VE SANATTA GÜZELLİK, ÇİRKİNLİK VE ÇİRKİNLİĞİN ESTETİĞİ

International JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.6, sa.26, ss.656-666, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaçağ'ın Grotesk Dünyası ve Mehmed Siyah Kalem'in Demonları

Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt.5, sa.5, ss.132-138, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Resminde Öncü Bir İsim: Nazmi Ziya Güran Dönemi, Hayatı, Sanatı

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.56-67, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Disiplinlerarasi Sanatsal İfade: Ressam Seramikçiler-Seramikçi Ressamlar

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, sa.24, ss.25-40, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Osmanlı Döneminde İstanbul'da Günlük Yaşam ve Türk Resim Sanatı Çağdaş Dönem Öncesine Yansımaları

Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.52-73, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Modernizimden Postmodernizme Sanatta Değişen Biçim Anlayışı

Modernısm And Postmodernısm Studıes , Kocaeli, Türkiye, 23 Temmuz 2020

Modernizmden Postmadernizme Sanatta Değişen Biçim Anlayışı

Modermizm ve Postmodernizim Çalışmaları Konferansı 2020, 23 - 24 Temmuz 2020

Doğa, Kültür, Sanat ve Bellek

Hatırlamalısın, Balıkesir, Türkiye, 02 Ekim 2018

Resim Sanatı

Uluslararası Bilim Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış Kongresi, 11 - 13 Mayıs 2017

Ortaçağ’dan Modernizme Değişen Fikirler Doğrultusunda Batı Resim Sanatında Güzeli Arayış

Uluslararası Bilim Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış Kongresi, 11 - 13 Mayıs 2017

Dünyada ve Türkiye'de Genelde 'Kadın' Özelde 'Kadın Sanatçı' Olmanın Zorlukları ve Bu Sorunsalı İrdeleyen Kadın Sanatçılardan Bir Seçki

. Uluslararası Kadına Yönelik Şiddette Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2013, ss.211-216

Türk Sanatının Üç Ayrı Dalında Üç Öncü Kadın: Şair Nigar Hanım, Yazar Fatma Aliye ve Ressam Mihri Rasim (Müşfik)

3. Uluslararası Bir Bilim Karagorisi Olarak 'Kadın': Edebiyat, Dil, Kültür ve Sanat Çalışmalarında Kadın Sempozyumu, Konya, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2010, ss.109-118

Kitap & Kitap Bölümleri

Posta Sanatı (Mail Art) ve Postmodernizm

Posta Sanatı Kitabı, Atalay, M. C., Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.145-156, 2020

POSTA SANATINDA SERGİLEME BİÇİMLERİNE BİR BAKIŞ

POSTA SANATI KİTABI, DOÇ. DR. MUSTAFA CEVAT ATALAY, Editör, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, ss.171-192, 2020

Özgeçmişler

MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu’ndan Bir Seçki İki Sergi: 70+70, Ayan A., Editör, Müka Matbaası, İstanbul, ss.208-231, 2008

Diğer Yayınlar