Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2020 Modermizm ve Postmodernizim Çalışmaları Konferansı

  Davetli Konuşmacı

  Kocaeli, Türkiye

 • 2018 ”Hatırlamalısın” Sanat ve Tasarım Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Balıkesir, Türkiye

 • 2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2017 Uluslararası Bilim Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış Kongresi

  Oturum Başkanı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2014 II. Kadın Araştırmaları Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2013 I. Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 3. Uluslararası Bir Bilim Karagorisi Olarak 'Kadın': Edebiyat, Dil, Kültür ve Sanat Çalışmalarında Kadın Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Konya, Türkiye

 • 2009 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2009 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü IV. Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu: Sanat ve Estetikte Etkileşimler

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye