Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Alegorik Anlatım ve Rönesanstan Modernizme Batı Resminde Yansıması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.49, pp.207-238, 2020 (National Refreed University Journal)

Modernizmden Günümüze Yaratıcı Yıkıcılığın Tarihsel Mekanı Olan Kent Yaşamında Resim Sanatı

International Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences, pp.1308-1318, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

MODERNİZMDEN GÜNÜMÜZE YARATICI YIKICILIĞIN TARİHSEL MEKANI OLAN KENT YAŞAMINDA RESİM SANATI

International JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.6, no.29, pp.1308-1318, 2020 (International Refereed University Journal)

TİNTORETTO, EL GRECO VE MANİYERİZM’İN MİSTİK IŞIĞI

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.6, no.66, pp.3099-3105, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tintoretto, El Greco Ve Maniyerizm’in Mistik Işığı

Socıal Scıences Studıes Journal, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Değişen Toplumsal Değerler Doğrultusunda Felsefede Ve Sanatta Güzellik, Çirkinlik Ve Çirkinliğin Estetiği

International Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences, pp.656-666, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

DEĞİŞEN TOPLUMSAL DEĞERLER DOĞRULTUSUNDA FELSEFEDE VE SANATTA GÜZELLİK, ÇİRKİNLİK VE ÇİRKİNLİĞİN ESTETİĞİ

International JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.6, no.26, pp.656-666, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ORTAÇAĞ’DAN MODERNİZME DEĞİŞEN FİKİRLER DOĞRULTUSUNDA BATI RESİM SANATINDA GÜZELİ ARAYIŞ

Jurnal of Awareness, no.2, pp.435-450, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaçağ'ın Grotesk Dünyası ve Mehmed Siyah Kalem'in Demonları

Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.5, no.5, pp.132-138, 2013 (National Refreed University Journal)

Türk Resminde Öncü Bir İsim: Nazmi Ziya Güran Dönemi, Hayatı, Sanatı

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.1, pp.56-67, 2013 (National Refreed University Journal)

Disiplinlerarasi Sanatsal İfade: Ressam Seramikçiler-Seramikçi Ressamlar

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, no.24, pp.25-40, 2013 (National Refreed University Journal)

Osmanlı Döneminde İstanbul'da Günlük Yaşam ve Türk Resim Sanatı Çağdaş Dönem Öncesine Yansımaları

Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.2, no.2, pp.52-73, 2012 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Modernizimden Postmodernizme Sanatta Değişen Biçim Anlayışı

Modernısm And Postmodernısm Studıes , Kocaeli, Turkey, 23 July 2020

Doğa, Kültür, Sanat ve Bellek

Hatırlamalısın, Balıkesir, Turkey, 02 October 2018

Ortaçağ’dan Modernizme Değişen Fikirler Doğrultusunda Batı Resim Sanatında Güzeli Arayış

Uluslararası Bilim Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış Kongresi, 11 - 13 May 2017

Dünyada ve Türkiye'de Genelde 'Kadın' Özelde 'Kadın Sanatçı' Olmanın Zorlukları ve Bu Sorunsalı İrdeleyen Kadın Sanatçılardan Bir Seçki

. Uluslararası Kadına Yönelik Şiddette Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 08 December 2013, pp.211-216

Türk Sanatının Üç Ayrı Dalında Üç Öncü Kadın: Şair Nigar Hanım, Yazar Fatma Aliye ve Ressam Mihri Rasim (Müşfik)

3. Uluslararası Bir Bilim Karagorisi Olarak 'Kadın': Edebiyat, Dil, Kültür ve Sanat Çalışmalarında Kadın Sempozyumu, Konya, Turkey, 28 - 30 April 2010, pp.109-118

Books & Book Chapters

Posta Sanatı (Mail Art) ve Postmodernizm

in: Posta Sanatı Kitabı, Atalay, M. C., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.145-156, 2020

Özgeçmişler

in: MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu’ndan Bir Seçki İki Sergi: 70+70, Ayan A., Editor, Müka Matbaası, İstanbul, pp.208-231, 2008

Other Publications