Dr.Öğr.Üyesi

ENVER YOLCU


Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim İş Eğitimi Anasanat Dalı

Eğitim Bilgileri

1995 - 2001

1995 - 2001

Doktora

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Resim-İş Eğitimi, Türkiye

1993 - 1995

1993 - 1995

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Türkiye

1986 - 1987

1986 - 1987

Lisans

Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi/Resim-İş Eğitimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2001

2001

Doktora

Solyanlı çocuklarda sanatsal yaratıcılık (12-15 yaş grubu çocuklar üzerinde bir inceleme) The artistic creativity of the left-handed children (A study on the children at the age of 12-15)

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Resim-İş Eğitimi

1995

1995

Yüksek Lisans

Sol ellilerde resim-iş eğitimi (Çanakkale il merkezi 6-15 yaş grubu çocukları üzerinde bir araştırma)

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Sanat Eğitimi, Resim-İş Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

2002 - 2018

2002 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Rektörlüğe Bağlı Koordinatör

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (Meyok)

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

ADEK Komisyonu Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Senato Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

MYO Müdürü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

2015 - 2020

2015 - 2020

Rektör Danışmanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2011 - 2014

2011 - 2014

Yönetim Kurulu Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

2011 - 2014

2011 - 2014

Yönetim Kurulu Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2011 - 2013

2011 - 2013

Dekan Yardımcısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

2011 - 2013

2011 - 2013

Bölüm Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

2008 - 2011

2008 - 2011

Bölüm Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

2006 - 2008

2006 - 2008

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

2005 - 2008

2005 - 2008

Bölüm Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

2003 - 2006

2003 - 2006

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

2002 - 2005

2002 - 2005

Bölüm Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

2002 - 2003

2002 - 2003

Dekan Yardımcısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

2001 - 2001

2001 - 2001

Bölüm Başkan Yardımcısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

1999 - 2001

1999 - 2001

Bölüm Başkan Yardımcısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

1998 - 1999

1998 - 1999

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Pre-service teacher metaphoric perceptions on the concept of creativity

YOLCU E.

Fourteenth Congress of Qualitative Inquiry, Urbana-Champaign, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 19 Mayıs 2018

2016

2016

The Impact of Turkish Educational Research Association onEducational Research in Turkey

CERRAHOĞLU N. , YOLCU E.

Twelfth International Congressof Qualitative Inquiry - 2016 University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois at Urbana - Champaign, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 21 Mayıs 2016, ss.44-45

2011

2011

An Evaluation of Preservice Teachers Democratic Attitudes And Critical Thinking Skills

YOLCU E.

The Seventh International Congress of Qualitative InquiryQualitative Inquiry and the Politics of Advocacy, İllinois/Urbana-Champaing, 19 - 22 Mayıs 2011

2010

2010

Evaluation of Using Technology in Elementary School Visual Arts Curriculum According to Learning Outcomes Component

YOLCU E.

The Second International Congress of Educational Research "Social Entrepreneurship Democratic Participation and Educational Research, Antalya, Türkiye, 29 Nisan - 02 Mayıs 2010

2007

2007

Mimar Sinan ın Cami Mimarisinde Kullandığı Estetik Kodlar Süleymaniye Camii Örneği

YOLCU E.

Ulusal Sempozyum: Şehir ve Medeniyet, İstanbul, Türkiye, 23 Ekim - 25 Kasım 2007, ss.516-522

2009

2009

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sanata İlişkin Dersler Bağlamında Hazırbulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi

YOLCU E.

The First International Congress of Educational Research"Trends and Issues of Educational Research", Çanakkale, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2009

2006

2006

Osmanlı Cami Mimarisinde Minare Ana Kütle İlişkisi Üzerine Bir Deneme Edirne Selimiye Camii Örneği

YOLCU E.

Ortak Tarih, Ortak Miras Osmanlı Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 17 Kasım 2006

2005

2005

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dallarındaki Sanat Resim Eğitimine İlişkin Ders Programlarına Eleştirel Bir Bakış

YOLCU E.

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005, ss.657-661

2005

2005

Çok Alanlı Sanat Eğitiminde Teknoloji Kullanımı ve Okullarımızda Durum

YOLCU E.

V. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, Sakarya, Türkiye, 25 - 26 Eylül 2005

2000

2000

Özel Yetenek Sınavlarının Resim Yeteneğini Ölçme Nitelikleri

YOLCU E.

I. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 25 - 26 Eylül 2000, ss.149-155

2000

2000

Yaratıcı Öğrenci Yetiştirme Sürecinde Öğretmenin Rolü

YOLCU E.

II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2000, ss.523-526

1999

1999

7 15 Yaş Grubu Solyanlı Solak Çocukların Resim Derslerine İlgi ve İstek Düzeyleri

YOLCU E.

I. Sanat Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu – Bildiriler, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 1999, ss.63-70

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

International Journal of Educational Researchers (IJER)

Yardımcı Editör

2016 - 2016

2016 - 2016

Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Editör

2014 - 2014

2014 - 2014

VI. International Congress of Educational Research, (Full Text Book)

Editör

2013 - 2013

2013 - 2013

The Fifth International Congress of Educational Research (Full Text Book)

Editör

2012 - 2012

2012 - 2012

The Fourth International Congress of Educational Research (Full Text Book)

Editör

2010 - 2011

2010 - 2011

II. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, 8-10 Nisan 2010, Bildiriler - Tam Metin

Editör

1999 - 1999

1999 - 1999

I. Sanat Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu – Bildiriler Tam Metin Kitabı

Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi "Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı (ESBAV)

Başkan Yardımcısı

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği / EAB

Başkan Yardımcısı

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Görsel Sanat Eğitimcileri Derneği (GÖRSED)

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2016

Aralık 2016

II. Uluslararası Selanik Sanat ve Sanat Eğitimi Sempozyumu, Selanik/Yunanistan

Diğer Dergiler

Ocak 2016

Ocak 2016

Cumhuriyet International Journal of Education

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2010

Haziran 2010

International Online Journal of Educational Sciences

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2009

Ocak 2009

Journal Of Theory And Practıce In Educatıon / Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

2012 - 2012

2012 - 2012

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

Eğitim Araştırmaları Birliği / EAB

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, TürkiyeDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2016

2016

Görsel Sanatlar Eğitimi Paneli

Panelist

Afyon-Türkiye

2013

2013

Dünya ve Türkiye Gerçeğinde Görsel Sanatlar Eğitimi Paneli

Panelist

Kütahya-Türkiye

2012

2012

4th International Congress of Educational Research

Moderatör

İstanbul-Türkiye

2012

2012

Türk Sanatında Çanakkale Savaşları

Panelist

Çanakkale-Türkiye