Assoc. Prof. GÜNEŞ ŞAHİN


Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Tarih Eğitimi


Research Areas: Social Sciences and Humanities, History, History of Turkish Republic

Metrics

Publication

34

Thesis Advisory

8

Open Access

3

Education Information

2006 - 2012

2006 - 2012

Doctorate

Ankara University, Dtcf, Tarih- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Turkey

2003 - 2006

2003 - 2006

Postgraduate

Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Turkey

1997 - 2001

1997 - 2001

Undergraduate

Eskisehir Osmangazi University, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih , Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

Kıbrıs Barış Harekâtı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sürecinde Türk kamuoyu

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2006

2006

Postgraduate

Tarih çalışmalalarına kaynak olarak Tercüman, Cumhuriyet, Milliyet, Hürriyet gazetelerinde Kıbrıs sorunu (1954- 1974)

Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

History

History of Turkish Republic

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2013 - 2019

2013 - 2019

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, Edebiyat Fakültesi, Tarih

2006 - 2013

2006 - 2013

Research Assistant

Ankara University, Dtcf, Tarih

2003 - 2006

2003 - 2006

Research Assistant

Van Yüzüncü Yil University, Edebiyat Fakültesi, Tarih

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2019 - 2023

2019 - 2023

Deputy Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2016 - 2019

2016 - 2019

Deputy Head of Department

Van Yüzüncü Yil University, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2016 - 2016

2016 - 2016

Erasmus Program Institutional Coordinator

Opolski Üniwersytet

Non Academic Experience

2001 - 2002

2001 - 2002

Öğretmen

Kırşehir Zahide Zehra Garring İ.Ö.O

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

2023

2023

Kırşehir in the XVth Year of the Republic

Şahin G.

TARIH ARA?TIRMALARI , vol.42, no.25, pp.101-119, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

2022

2022

Ayşe Tatile Çıktı Parolasının Arka Planı

ŞAHİN G.

Anafarta , no.15, pp.60-67, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2021

2021

Kıbrıs Barış Harekâtı

Şahin G.

Anafarta , no.13, pp.21-30, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2017

2017

A SCHOLAR WHO CONTRIBUTED TO LOCAL HISTORY STUDIES: CEVAT HAKKI TARIM

Şahin G.

TARIH ARA?TIRMALARI , vol.36, no.62, pp.229-245, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

KIRŞEHİR BASINI NDAN BİR ÖRNEK: KERVANSARAY DERGİSİ

ŞAHİN G.

Folklor-Edebiyat , vol.23, no.91, pp.150-172, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE GELİBOLU’DA SOSYO-KÜLTÜREL YAŞAM: GELİBOLU HALKEVİ ÖRNEĞİ

Şahin G.

TOKÜAD 5. Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 12 - 14 October 2023, pp.77-86 Creative Commons License

2023

2023

A VERSATILE SOCIAL SCIENTIST: WALTER RUBEN'S OBSERVATIONS ON KIRŞEHİR

Şahin G.

Akdeniz 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 2 - 05 November 2023, pp.1212-1222 Creative Commons License

2019

2019

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Kırşehir’de Salgın Hastalıklarla Mücadele

ŞAHİN G.

XI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Kırşehir, Turkey, 18 - 21 June 2019

2018

2018

BİR HÂKİMİYET SEMBOLÜ OLARAK 2 NİSAN KURTULUŞ GÜNÜ KUTLAMALARI: VAN BASINI ÖRNEĞİ

Şahin G., Süslü R.

Hâkimiyet-İ Millîye Uluslararası Bilgi Şöleni, Van, Turkey, 30 October - 01 November 2018, pp.305-324

2017

2017

A CULTURAL LINK BETWEEN TURKEY-UKRAINE RELATIONS: UKRANIAN SCIENTIFIC ASSOCIATION OF ORIENTAL STUDIES

ŞAHİN G., SÜSLÜ R.

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odesa, Ukraine, 23 - 26 August 2017

2017

2017

Yerel tarih çalışmalarına katkı sağlayan bir aydın: Cevat Hakkı Tarım

ŞAHİN G.

Ulluslararası Prof. Dr. Halil İnalcık Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 - 13 April 2017

2014

2014

1971 Askeri Muhtırasında Türk Kamuoyu nun Kıbrıs Algısı

Şahin G.

Kıbrıs Türk Kültürü ve Edebiyatı Araştırma Sonuçları Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 14 - 15 May 2014, pp.331-338 Creative Commons License

Books & Book Chapters

2023

2023

KARA FATMA (The First Female Heroes of the War of Independence)

Şahin G.

in: 100 Influential Women Through the Pens of 100 Women, Hatice Bahtiyar,Esra Alkan, Editor, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, pp.437-442, 2023 Creative Commons License

2023

2023

DAILY LIFE PRACTICES IN VAN DURING THE REPUBLICIAN PERIOD: PLACES

Şahin G.

in: Doğu'da ve Batı'da Gündelik Yaşam, Dr. Kamile Sinem Küçük,Dr. Sema Gökenç Gülez, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.120-136, 2023 Creative Commons License

2023

2023

1974 EVALUATION OF THE US EMBARGO DECISION IN TURKISH PUBLIC OPINION

Şahin G.

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XXVII, Doç. Dr. Abdurrahman Çalık, Editor, Eğitim Yayınevi, Ankara, pp.603-616, 2023 Creative Commons License

2017

2017

Bozkır da Bir Kültür Yuvası: Kırşehir Halkevi

ŞAHİN G.

Grafiker Yayınları, Ankara, 2017

2014

2014

Cumhuriyet in XV Yılında Türkiye (8 Cilt)

İzzet Ö., Cafer G., Karataş M., Şahin G.

Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2014

2009

2009

Türkiye nin Sıhhi İctimai Coğrafyası Ankara Vilayeti

Öztoprak İ., Karataş M., Şahin G.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Ankara, 2009

Scientific Refereeing

January 2024

January 2024

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

January 2024

January 2024

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

Other Indexed Journal

December 2023

December 2023

Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

September 2023

September 2023

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

Other Indexed Journal

September 2023

September 2023

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı

Other Indexed Journal

June 2023

June 2023

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Other Indexed Journal

June 2023

June 2023

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

May 2023

May 2023

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Van Yüzüncü Yil University, Turkey

April 2023

April 2023

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

November 2022

November 2022

KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Other Indexed Journal

May 2022

May 2022

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

October 2021

October 2021

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi

Other Indexed Journal

October 2021

October 2021

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı

Other Indexed Journal

July 2021

July 2021

ATATÜRK YOLU DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

April 2021

April 2021

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

March 2021

March 2021

Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

February 2021

February 2021

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

Other Indexed Journal

September 2019

September 2019

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Other Indexed Journal

June 2019

June 2019

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Other Indexed JournalCongress and Symposium Activities

02 November 2023 - 05 November 2023

02 November 2023 - 05 November 2023

AKDENIZ 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

Attendee

Girne-Cyprus (Kktc)

12 October 2023 - 13 October 2023

12 October 2023 - 13 October 2023

5. Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu

Attendee

Çanakkale-Turkey

18 June 2019 - 21 June 2019

18 June 2019 - 21 June 2019

XI. LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ ve FOLKLORİK TIP GÜNLERİ

Attendee

Kırşehir-Turkey

30 October 2018 - 01 November 2018

30 October 2018 - 01 November 2018

Hakimiyet-i Milliye Uluslararası Bilgi Şöleni

Attendee

Van-Turkey

Invited Talks

October 2021

October 2021

Tarihsel Süreç İçerisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramıları Üzerine Bir Değerlendirme

Conference

Beykent Üniversitesi-Turkey