Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Is it only a sleeping disorder or more? Restless legs syndrome and erectile function

SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY, cilt.50, sa.5, ss.392-395, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pudendal neuralgia after pelvic surgery using mesh: Case reports and laparoscopic pudendal nerve decompression

INTERNATIONAL JOURNAL OF UROLOGY, cilt.23, sa.9, ss.797-800, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Female sexual dysfunction in androgenetic alopecia: Case-control study

CUAJ-CANADIAN UROLOGICAL ASSOCIATION JOURNAL, cilt.10, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Treatment strategies for large impacted upper ureteral stones

CUAJ-CANADIAN UROLOGICAL ASSOCIATION JOURNAL, cilt.10, ss.287, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of breastfeeding on spontan resolution of monosymptomatic enuresis

INTERNATIONAL BRAZ J UROL, cilt.42, sa.3, ss.550-557, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The relationship between platelet-lymphocyte ratio and severity of erectile dysfunction

KAOHSIUNG JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.32, sa.2, ss.91-95, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The association of urolithiasis and androgenetic alopecia

RENAL FAILURE, cilt.38, sa.1, ss.84-88, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Reply to "Intraocular pressure during micturition in benign prostatic hyperplasia"

EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES, cilt.19, sa.17, ss.3134, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of the intraocular pressure changes during micturition in patients with benign prostatic hyperplasia

EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES, cilt.19, sa.8, ss.1330-1333, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Time of Spontaneous Resolution of Monosymptomatic Nocturnal Enuresis (MNE) Is Familial

UROLOGIA INTERNATIONALIS, cilt.94, sa.4, ss.459-463, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of individuals consuming natural spring water and tap water in terms of urinary tract stone disease.

Archivio italiano di urologia, andrologia : organo ufficiale [di] Societa italiana di ecografia urologica e nefrologica, cilt.86, ss.217-8, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Time to say good bye to shockwave lithotripsy?

WORLD JOURNAL OF UROLOGY, cilt.32, sa.1, ss.297-298, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Approaches Taken by Family Physicians in Turkey Regarding Prostate Patients and Prostate Specific Antigen

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.7, sa.4, ss.462-465, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effectiveness of Biofeedback Therapy in Adult Patients with Enuresis

Yeni Üroloji Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.30-33, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enurezisli erişkin hastalarda biofeedback tedavisinin etkinliği

Yeni Üroloji Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.30-33, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Noncontrast Ct Findings for Spontaneous Passage of Ureteral Stones

ARC Journal of Urology, cilt.1, sa.3, ss.23-29, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isolated Grade 5 Kidney Injury Due to Animal Attack: A Case Report

International Journal of Nephrology and Kidney Failure, cilt.2, sa.2, ss.1-3, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Angiomyolipoma Accompanied by Renal Aberrant Artery

Journal of Blood Disorders and Medicine ( ISSN 2471-5026 ), cilt.1, sa.1, ss.5-7, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonları

Kadın ve İşlevsel Üroloji Bülteni, cilt.5, ss.46-49, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Is Multiple Sclerosis Patients Receiving Adequate Medical Assesment for Urological Problems?

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.6, ss.519-522, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Pediatrik Yaş Grubunda Taş Hastalığı ve Retrograd İntrarenal Cerrahi

Anatolian Journal of Clinical Investigation, cilt.9, sa.3, ss.161-166, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karyotipik bozukluk gösteren intratestiküler leyomiyom

Yeni Üroloji Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.51-54, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Is PSA Still the Best Marker in Diagnosis and Monitoring of Prostate Cancer?

EUROPEAN JOURNAL OF GENERAL MEDICINE, cilt.12, sa.2, ss.187-192, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Angiomyolipoma accompanying with renal aberrant artery

JOURNAL OF BLOOD DİSORDERS AND MEDİCİNE, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Böbrek Yaralanmasını Taklit Eden Nadir Bir Renal Kolik Olgusu Koç Toslaması Sonrası Gelişen Renal Kolik

International Journal of Clinical Research, cilt.2, sa.1, ss.40-43, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genito Üriner Enfeksiyonlarda Tamamlayıcı Alternatif Bitkisel Tedavi Uygulamaları

Turkiye Klinikleri Journal of Urology Special Topics, cilt.7, sa.1, ss.47-58, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekstrakorporeal Şok Dalga Litotripsi

Endouroloji Bulteni, cilt.6, sa.3, ss.187-190, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The effect of metformin on lithium-induced nephrogenic diabetes

11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 18 - 21 Nisan 2019

Ameliorative effect of ozone therapy on testicular ischemia-reperfusion injury in rats

34th Annual EAU Congress, Barselone, 15 - 19 Mart 2019, cilt.18, ss.1548

ENUREZİS SAPTANAN ERİŞKİN HASTALARDA BİOFEEDBACK TEDAVİSİNİN SONUÇLARI

ULUSLARASI KATILIMLI ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ, 31 Ekim - 04 Kasım 2018

Ürodinami Simülator Eğitimi – SY

Uluslararası ICS ONAYLI 4. ÜRODİNAMİ KURSU, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2018

Her Yönü İle Stres İdrar Kaçırma

Ürolojik Cerrahi Derneği Çanakkale Bölgesel Toplantısı, Türkiye, 23 Mayıs 2015

Are serum and Urine Ca 19 9 levels predictive for bening urinary Hydronephrosis

Euromedlab 2005 Glasgow 16th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Glasgow, Clinica Chimica Acta, Glasgow, İngiltere, 8 - 12 Mayıs 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Üriner Sistem Travmaları

Ürolojik Akıl Notları Kitabı, , Editör, Güneş Tıp Kitap Evleri, 2017

Prostatitler

Aile Hekimleri için İŞLEVSEL ÜROLOJİ, AdnanŞimşir, Fatih Önol, Editör, Sağlık İletişimi ve Yayıncılık Hizmetleri, İstanbul, ss.70-77, 2016

Ascent - position anomalies of kidney and surgical treatment

Böbreğin Pozisyon Yükselme Anomalileri ve Cerrahi Tedavisi, BÜLENT ALTINOLUK, Editör, Derman Tıbbi Yayıncılık, ss.18-29, 2015