Araştırma Alanları

  • Kimya

  • Organik Kimya

  • Asimetrik Sentez Kimyası

  • Boya ve Boyarmaddeler Kimyası

  • Organik Spektroskopi

  • Temel Bilimler