Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tautomerism in 4-chlorophenyl benzoylcarbamodithioate: Experimental and DFT study

Journal of Molecular Structure, cilt.1137, ss.233-239, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis, Characterization, and Crystal Structure of Bis[4-(3'-benzoyl)thiocarbamidophenyl] ether

CRYSTALLOGRAPHY REPORTS, cilt.59, sa.7, ss.955-960, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Synthesis of Two Novel Aroyl Thioureas and Their Use as Anion Binding Receptors

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.25, sa.5, ss.2455-2458, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis, spectroscopic characterization, x-ray structure and DFT studies on N-(4-nitrobenzoyl)-N’-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-3(2H)-pyrazoleyl)-thiourea,

SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, cilt.89, ss.30-38, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Synthesis, Spectral Properties and Structure of New Novel 3,3'-Dibenzoyl-1,1'-(propan-1,3-diyl)-bisthiourea

JOURNAL OF CHEMICAL CRYSTALLOGRAPHY, cilt.42, sa.4, ss.381-387, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Extented Hückel Calculation on Some Norbornenyl-Fused aromatic Compounds

Asian Journal of Chemistry, cilt.23, sa.7, ss.3165-3168, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Spectroscopic Studies and Structure of 4-(3-Benzoylthioureido)benzoic Acid

JOURNAL OF CHEMICAL CRYSTALLOGRAPHY, cilt.40, sa.12, ss.1082-1086, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis of New N-Benzoyl-S-alkyl/aryl-dithiocarbamates

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.22, sa.5, ss.3881-3884, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Degradation of Poly(vinyl chloride) onto KF-Al2O3

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.22, sa.2, ss.1339-1346, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The use of pyridinium fluorochromate (PFC) supported on TriSyl silica gel for oxidation reactions

JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, cilt.72, sa.2, ss.129-132, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Oxidation of thiols to disulfides with molecular oxygen in subcritical water

MONATSHEFTE FUR CHEMIE, cilt.137, sa.3, ss.307-310, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hexamethylenetetrammonium fluorochromate. A new reagent for oxidation of organic substrates

ORGANIC PREPARATIONS AND PROCEDURES INTERNATIONAL, cilt.36, sa.4, ss.363-366, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Potassium fluoride/alumina mediated simple synthesis of Hantzsch 1,4-dihydropyridines

JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH, sa.7, ss.486-487, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Removal of water-soluble cationic dyes with TriSyl silicas

TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.22, sa.3, ss.227-236, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A new oxidative reagent synthesis and its applications: Tetrakis-(2,4,6-trimethylpyridine)silver(I) dichromate (T-TMPSDC)

EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.8, sa.2, ss.174-178, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

1,3,1 ',3 '-(Dinaphthalene-1,8-diyl)bisthiourea

MOLBANK, sa.4, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Synthesis and recognition properties of colorimetric anion chemosensor bearing 2,4-dinitrophenylhydrazone and indene-1,3-dione moieties

EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.5, sa.2, ss.370-373, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

N,N′-Bis-(4-nitrophenylcarbamothioyl)phthalamide

Molbank, cilt.2013, sa.4, ss.809, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Cold Storage Conditions of Arbutus Unedo Fruits.

The Journal of Ege University Faculty of Agriculture, sa.1, ss.47-51, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Cold Storage Condidation of Arbutus unedo L. Fruits”

The Journal of Ege University Faculty of Agricultura, cilt.1, ss.47-51, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

N,N’-(4-nitrophenylcarbamothioyl)phthalamide

molbank, cilt.2, ss.1-5, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

N,N’-Bis-(2,5-dimethyl-3-oxo-1-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)phthalamide

molbank, cilt.4, ss.1-4, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2,6-Dimethyl-3,5-Diacetyl-4-(1,1,1-Trichloro-Methyl)-1,4-Dihydropyridine

molbank, cilt.2, ss.1-3, 2006 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Diethyl 2,6-Dimethyl,4-(1,1,1-trichloromethyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate

Molbank, cilt.2006, sa.2, ss.471, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Synthesis of 4-(4-(Dimethylamino)Phenyl)-5-Acetyl-6-Phenyl-3,4-Dihydropyrimidin2(1H)-Thione

molbank, cilt.2, sa.1, ss.1-3, 2006 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Uranil İyonunun TriSyl Adı Verilen Bir Silikagel Üzerinde Sulu Çözeltiden Adsorpsiyonu

C. Ü. Fen Bilimleri Dergisi, cilt.18, sa.3, ss.12-19, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Determination of urea by Hantzsch reaction

TURKISH 8TH NATIONAL SYMP ON CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING (CHEMISTRY 92) MARMARA UNI. FAC. SCI & LETTRES, ISTANBUL, TURKEY, Organic Chemistry; Biochemistry; Biotechnology; Food Chemistry, Marmara University Publication, cilt.2, sa.518, ss.262-271, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta Anadolu Sivas İli İçme Suyu Kaynaklarının Fluorür İyonu Düzeyinin Saptanması

Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Ed. Fak. Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.111-119, 1984 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tiyoantren Türevi Sentezi ve Anyon Sensörü Olarak Kullanımı

31. Ulusal Kimya Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi,, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2019, ss.408

Yeni Bir Geminal Diamin Sentezi ve Yapısal Analizi : 2,2,2-Trichloro N,N'-bis(2-nitrophenyl)ethane-1,1-diamine

31. Ulusal Kimya Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi,, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2019, ss.407

Chemical Knowledge in Daily Life

ULUSLARARASI GÜLNAR 2017 BİLİM VE KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ, 25 - 30 Ağustos 2017, cilt.1

Schottky Diode with Curcumin (C21H20O6) Interfacial Layer

4th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2017), 28 - 30 Haziran 2017

EFFECTS OF MODIFIED ATMOSPHERE CONDITIONS ON BETA CAROTENE AND ANTHOCYANIN CONTENTS OF ARBUTUS UNEDO L FRUITS

VII International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, Bosna-Hersek, 6 - 09 Ekim 2016, cilt.1, ss.1415-1421

YENİ BİR OKSİDATİF KATALİZÖR ve UYGULAMALARI: TETRAKİS(2,4,6-tRİMETİLPRİDİNYUM)GÜMÜŞ DİKROMAT (T-TMPSDC)

27. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ÇANAKKALE, Çanakkale, Türkiye, 23 - 28 Ağustos 2015

9-Aminoakridin ve Türevlerinin İnce Filmlerinin Biriktirilmesi ve Karakterizasyonu

TÜRK FİZİK DERNEĞİ 31.ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 28 - 31 Temmuz 2014, ss.1

Investigation of Cold Storage Condidation of Arbutus unedo L. Fruits

The Journal of Ege University Faculty of Agricultura, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2013, cilt.1, ss.47-51

Investigation of cold storage conditions of Arbutus unedo L. fruits

23rd International Scientifc-Expertd Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2012, ss.15

YENİ N-BENZOİL-S-ALKİL/ARİL DİTİYOKARBAMATLARIN SENTEZİ VE YAPILARININ SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE AYDINLATILMASI

23. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SİVAS, Sivas, Türkiye, 16 - 20 Haziran 2009

YENİ N-AROİL-N’-ARİLTİYOÜRELERİN SENTEZİ, FLUORÜR VE SİYANÜR İYONLARI İLE HiDROJEN BAĞLAMA ETKİLEŞİMLERiNİN İNCELENMESİ

23. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SİVAS, Sivas, Türkiye, 16 - 20 Haziran 2009

ÇEŞİTLİ DİSPERS BİSAZOBİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ, YAPILARININ SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE AYDINLATILMASI

XXII. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, MAĞUSA, K.K.T.C., MAGOSA, Kıbrıs (Kktc), 6 - 10 Ekim 2008

Poly 4 Vinylpyridine Based Nanoparticles for Removal of Cyanide

22. Ulusal Kimya Kongresi, Mağusa, Kıbrıs (Kktc), 6 - 10 Ekim 2008, ss.143

Poly(4-vinylpyridine) based nanoparticle synthesis and their applications to functional materials

235th ACS National Meeting, New Orleans, LA, USA, New Orleans, LA, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 10 Nisan 2008, cilt.235, ss.489

Poly(4-vinylpyridine) based nanoparticle syntheses and their applications to functional materials

235th ACS National Meeting & Exposition Held in New Orleans, LA, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Nisan 2008, cilt.235

PMSE 489-Poly(4-vinylpyridine) based nanoparticle syntheses and their applications to functional materials

235th American-Chemical-Society National Meeting, Louisiana, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 10 Nisan 2008, cilt.235 identifier

Poly(4-vinylpyridine) based nanoparticle syntheses and their applications to functional materials

235th ACS National Meeting & Exposition Held in New Orleans, LA, Amerika Birleşik Devletleri, cilt.235

ÇEŞİTLİ BİSAZOBİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

XVIII. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, KARS, Kars, Türkiye, 5 - 09 Temmuz 2004

TRİSYL DESTEK MATERYALİ ÜZERİNDE PİRİDİNYUM FLOROKROMATIN (PFC) OKSİDATİF ETKİSİ

XVI. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, KONYA, Konya, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2002

DEKARBOKSİLASYONA KF-Al2O3’ÜN ETKİSİ

XIV. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, DİCLE ÜNİVERSİTESİ, DİYARBAKIR, Diyarbakır, Türkiye, 10 - 15 Eylül 2000

SİYANÜRÜN KİMYASAL OKSİDASYONLA ARITIMINDA ULTRASONOGRAFİNİN KULLANIMI

X. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, KİMYA 94, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, BURSA, Bursa, Türkiye, 19 - 21 Eylül 1994

Steroidlerin Kütle Spektrometrik Verileri ile Termal Analiz Değerlerinin Karşılaştırılması

V. Ulusal Spektroskopi Sempozyumu, Spektroskopi Dergisi, Sivas, Türkiye, 22 - 24 Eylül 1985, ss.130-138

Studies on Behavior of the Steroid Molecules Under Low Energy Electron Impact

Fifth International Symposium on Mass Spectrometry in Life Sciences, Belçika, 1 - 04 Mayıs 1984, cilt.1, ss.111-119