Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1985 - 1990 Doktora

  Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Organik Kimya), Türkiye

 • 1982 - 1985 Yüksek Lisans

  Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Analitik Kimya), Türkiye

 • 1976 - 1981 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Kimya Fakültesi, Kimyagerlik, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1990 Doktora

  Bazı aromatik halkaların norbornadienli türevleri üzerinde extented Hückel moleküler orbital (EHMO) hesaplamalar

  Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı (Organik Kimya)

 • 1985 Yüksek Lisans

  STEROİDLERİN KÜTLE SPEKTROMETRİK İNCELENMESİ

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Analitik Kimya)