Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sembolik Tüketimin Satın Alma Niyetine Etkisinde Ünlü Hayranlığının Rolü: Ön Ergen Tüketicilere Yönelik Bir Araştırma

Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, vol.3, no.9, pp.653-679, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Modeling attitude towards organic foods A research on adolescents

Business Management Dynamics, vol.3, no.7, pp.40-49, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tüketicilerin Mobil Tabanlı İzinli Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler

Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.19-46, 2012 (Other Refereed National Journals)

Çelikkan H Halkin Toplum Destekli Polislik Hizmetlerine Yönelik Algilamalari Çanakkale İli Örneği cilt 3 ss 23 41 2012

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.3, no.5, pp.23-41, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Göçmen Sorunlarının Topluma Aktarılmasında Sosyal Medyanın Rolü

IX. INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS CONGRESS, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.231-239 Sustainable Development

Göçmen Sorunlarının Topluma Aktarılmasında Sosyal Medyanın Rolü

IX. INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS CONGRESS, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.231-239 Sustainable Development

Göçmen Sorunlarının Topluma Aktarılmasında Sosyal Medyanın Rolü

IX. INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS CONGRESS, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.231-239 Sustainable Development

SEMBOLİK TÜKETİMİN ÖNERGENLERİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİNDE AİLENİN ARACILIK ROLÜ

III. ULUSLARARASI RATING ACADEMY KONGRESI: UYGULAMALI BILIMLER, Lviv, Ukraine, 6 - 07 September 2018, pp.193-208

The effect of entrepreneurial marketing on firms' innovative performance in Turkish SMEs

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, Spain, 21 - 23 June 2012, vol.58, pp.871-878 identifier

Girişimci Şehir Gaziantep Ve Sınır Ticareti

1. Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi, Kilis, Turkey, 1 - 07 November 2010 Sustainable Development

Şehirlerin Markalasması Ve Şehir Markası Oluşturmada Sembol Yapılar Çanakkale Örneği

Uluslararası 2. Trakya Bölgesi Kalkınma- Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu, Kırklareli, Turkey, 1 - 03 October 2010, pp.1-7

Books & Book Chapters

DİJİTAL ÇAĞDA TÜKETİCİ MERKEZLİ PAZARLAMA İLETİŞİMİ

in: Dijital Çağda Pazarlama İletişimi, Aytuğ Mermer ÜZÜMLÜ, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.21-38, 2021

İletişim Süreci

in: Tüm Yönleriyle Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Aytuğ Mermer Üzümlğü, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.1-17, 2020

Güncel Pazarlama Anlayışları

in: Pazarlama İlkeler, Genel Stratejiler, Filiz Eroğlu, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.19-34, 2017