Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal bilimler alanındaki öğretmen adaylarının epistemolojik ve ontolojik inançları.

2. Uluslararası Sosyal Bilimleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018

Access and equity in turkish higher education: Types of financial aid

3. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Kayseri, Turkey, 11 October - 13 November 2018

Öğretmen adaylarının milli eğitim sistemine ilişkin metaforik algıları

16th European Conference on Social and Behavioral Sciences, Aydın, Turkey, 1 - 03 February 2018

Kaliteli Bir Eğitime Erişimde Özel Okulların Rolü

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2017

An Evaluation of the Voucher Program in Turkey Lower Income Families and Access to Private Education

Association for Public Policy Analysis and Management (APPAM), Washington, Kiribati, 08 April 2016

Eğitimin Getirileri Bağlamında Lisans Diplomasına Nitel bir Bakış

I. International Higher Education Studies Conference (IHEC) 2015, 14 - 16 October 2015

Eğitimin getirileri bağlamında diploma diplomasına nitel bir bakış

1. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC2015), İstanbul, Turkey, 14 - 16 October 2015

Beşeri Sermaye ve Alternatif Hipotezler Işığında Lisans Derecesi

10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Turkey, 7 - 09 May 2015

Üniversite ve Eğitim Fakültesi Yönetimlerine İlişkin Bir Profil Çalışması

8.Ulusal Eğitim Yönerimi Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2013

Lisansüstü Eğitimde Kayıt Ve Devam Sorunları

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Marmara Üniversitesi, İstanbul., Turkey, 12 - 14 September 2012

Books & Book Chapters

Öğretmen adaylarının üniversiteye giriş puanları ile KPSS puanlarının incelenmesi: Türk üniversitelerinin profili

in: Eğitim yönetimi araştırmaları, C. T. Uğurlu, K. Beycioğlu, S. Koşar, H. Kahraman, F. Köybaşı-Şemin, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayıncılık, Sivas, pp.337-347, 2018 Sustainable Development