Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

OECD Ülkelerinin İnsani Yaşam Endeksine Göre Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Karşılaştırılması

Uluslararası Yaşam Kalitesi Konferansı, Çanakkale, Turkey, 14 - 15 December 2023, pp.25-26

Unfolding Analizi’nde Dejenerasyon ve Kararlılık

19th InternationalSymposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 18 October 2018

İçsel Unfolding Analizi ve Bir Uygulama

International Balkan and NearEastern Journal of Social Sciences Conference Series, 20 May 2017

Tercih Verilerinin İdeal Nokta ve Vektör Modelleri ile Analizi

18th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 20 May 2017

Tercih Verilerinin Çok Boyutlu Ölçekleme ile Analizinin Uygulanması

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Turkey, 20 May 2016

Bootstrap Güven Aralıkları Yöntemlerinin Karşılaştırılmasına İlişkin Bir Uygulama

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 20 May 2014

Çağdaş Etkinliklere Katılımı Belirleyen Faktörler: Bir Uygulama

14th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 25 May 2013

Books & Book Chapters

OECD Ülkelerinin İnsani Yaşam Endeksine Göre Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Karşılaştırılması

in: Farklı Boyutlarıyla Yaşam Kalitesi, Prof. Dr. Özge Uysal Şahin,Prof. Dr. Mehmet Şahin, Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.47-62, 2023

Sosyal Medya Pazarlamasında Veri Analitiği

in: STRATEJİK SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI, Erkan Bil, Editor, Beta Yayıncılık, İstanbul, pp.171-184, 2022

Mobil Veri Analitiği

in: STRATEJİK MOBİL PAZARLAMA, Erkan Bil, Editor, Beta Yayıncılık, pp.107-126, 2022

Metrikler ve Analitikler

in: Stratejik Dijital Pazarlama, Erkan Bil,Erkan Özdemir, Editor, Beta Yayıncılık, İstanbul, pp.211-225, 2021

Çok Boyutlu Unfolding Analizi (Prefscal) ve Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Değerlendirme Tercihleri Üzerine Bir Uygulama

in: Kategorik Verinin Çok Değişkenli Analizi ve Anket Verileri Üzerine Uygulamalar, SELAY GİRAY YAKUT, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.1-230, 2021

Metrics

Publication

15

Project

2

Open Access

2