Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tercih Verilerinin İdeal Nokta ve Vektör Modelleri ile Analizi

Uluslararası iktisadi ve idari araştırmalar dergisi, sa.18, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Unfolding Analizi’nde Dejenerasyon ve Kararlılık

19th InternationalSymposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 18 Ekim 2018

İçsel Unfolding Analizi ve Bir Uygulama

International Balkan and NearEastern Journal of Social Sciences Conference Series, 20 Mayıs 2017

Tercih Verilerinin İdeal Nokta ve Vektör Modelleri ile Analizi

18th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 20 Mayıs 2017

Tercih Verilerinin Çok Boyutlu Ölçekleme ile Analizinin Uygulanması

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Türkiye, 20 Mayıs 2016

Bootstrap Güven Aralıkları Yöntemlerinin Karşılaştırılmasına İlişkin Bir Uygulama

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 20 Mayıs 2014

Çağdaş Etkinliklere Katılımı Belirleyen Faktörler: Bir Uygulama

14th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 25 Mayıs 2013