Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Effect of Accepting Diversity Psychoeducation Program on Teasing of Children

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.15, no.2, pp.335-350, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Individuals’ Psychological Change That May AriseBased on the Use of Fifth Generation InformationTechnologies

Journal of Educational Issues, vol.6, no.1, pp.219-227, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

KARİYER GELİŞİMİ BAĞLAMINDA SANAYİ 4.0’IN MESLEK SEÇİMİNE ETKİSİNE YÖNELİK BİR ANALİZ

Akademik İncelemeler Dergisi, vol.15, no.1, pp.223-244, 2020 (Other Refereed National Journals)

DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ (SANAYİ 4.0) İLE BİRLİKTE MESLEKLERDE OLASI DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM

Tarih Okulu Dergisi, no.45, pp.1326-1344, 2020 (Other Refereed National Journals)

Investigation of Loneliness Status in Individuals with Disabilities

JOMUDE, vol.4, no.1, pp.80-89, 2019 (Other Refereed National Journals)

The Effects of Psychoeducation Program for Decreasing Social Appearance Anxiety on SocialAppearance Anxiety Levels of High School Students

International Journal of Progressive Education, vol.14, no.3, pp.1-11, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yalnızlığı Azaltma Psiko-Eğitim Programının Yaşlıların Yalnızlık Düzeyine Etkisi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.14, pp.11-52, 2018 (Other Refereed National Journals)

Nineden-Dededen, Toruna Bilgi ve İletişim Teknojilerine Yönelik Metaforik Algılar

OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.13, pp.653-677, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuk Odaklı Sosyal Medya Ortamlarında Eğitim ve Eğlence

Route Educational and Social Science Journal, vol.4, no.18, pp.241-253, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lojistik Sektörü Çalışanlarının Duygusal ve Sosyal Yalnızlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, vol.3, no.2, pp.269-287, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Assessment of the Case on Child Development Program Students Exposed to Emotional Abuse by Their Mothers

International Journal of Humanities and Social Science Invention, vol.6, no.6, pp.92-102, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Social Problems Of Students In The Vocational School To Use Social Network: Qualitative Study

The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences,, vol.3, no.1, pp.1-8, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Social Development of 5 And 6 Year Old Children in Terms of Employment Status of Their Mothers

International Journal of Humanities and Social Science Invention, vol.5, no.11, pp.73-80, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Candy Crush Saga Oyununa Yönelik Ergen Görüşleri Nitel Bir Çalışma

Akademik Bakış, no.55, pp.700-715, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gebe Kadınların Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesi

SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi, no.9, pp.332-339, 2016 (Other Refereed National Journals)

Yalnızlık Duygusu ve Ölçümü

SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi/ The Juornal of Social Science, no.9, pp.273-286, 2016 (Other Refereed National Journals)

Okulöncesi Eğitiminde Çocukların Sayıları Öğrenmesinde Resimli Tipografi Kartlarının Etkisi

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.13-28, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ADOPTION AND FAMILY COUNSELING WITH ADOPTED FAMILIES

INGLOBE, Ankara, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.540-545

Yetişkinler İçin Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Ölçeği’nin (Selsa-S) Türk Kültürüne Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019, pp.230-240

Farklılıkları Kabul Etme Psiko-Eğitim Programının Çocukların Alay Edilme Durumlarına Etkisi

21. ULUSLARARASI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK (PDR) KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019, pp.247-257

Aile Üyelerinde Güç Algısı

RESSKONGRESS, Uluslararası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.178-185

Üniversite Öğrencilerinde Rüminatif Düşüncenin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ve Bilişsel Esneklik İle Arasındaki İlişki

RESSKONGRESS, Uluslararası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.186-191

Okul Öncesi Çocuklarda Şiddet Eğilimi, Zorbalık ve Önlenmesi

INNOVATION AND GLOBAL ISSUESCONGRESS III, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.543-557

Aile Problemlerinin Çözümü İçin Bir Öneri: Aile Toplantıları

”, Innovation and Global Issues in Social Sciences III, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.932-942

Industrial 4.0 Women’xxs Worker And The Effect Of Women In Career Development

Innovation and Global Issues in Social Sciences III, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.497-502 Sustainable Development

Dördüncü Sanayi Devrimi (Sanay 4.0) ile Hizmet Sektöründe Ortaya Çıkacak Yeni Meslekler

Innovation and Global Issues in Social Sciences III, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.1158-1167

Okul Öncesi Çocuklarda, Tanık Ve Kurban Olma Durumuna Göre Şiddet Kavramının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ULEAD, Uluslar Arası Eğitimde Araştırmalar Kongresi VIII, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.355-362

Yaşlılarda Yalnızlık Durumu

ULEAD, Uluslar Arası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.344-354

The Loneliness Factors In Elderly People

Internatıonal Congress On Turkısh World Socıal Scıences Research, Tirane, Albania, 11 - 15 September 2017, pp.33 Sustainable Development

Metaphorıc Perceptıons Of The Elderly Concernıng Death

Internatıonal Congress On Turkısh World Socıal Scıences Research, Tirane, Albania, 11 - 15 September 2017, pp.41

Lise Öğrencilerinin Sosyal Görünüş Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ULEAD 2017 VII Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.219-227

Çocuklara öğrenmeyi Kolaylaştıracak Eğitsel Materyaller Tasarlama

ULEAD 2017 VII Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.25-31

İdeal Öğrenci Ölçeği Geliştirme Çalışması

ULEAD 2017 ULUSLAR ARASI EGİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.236-243

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAYISAL YETKİNLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

3. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi 2016 (3rd ICSSCA), Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.152-160

Nineden Dededen Toruna Bilgi Ve İletişim Teknojilerine İlişkin Metoforik Algılar

”, 3. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi 2016 (3rd ICSSCA), Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.352-364

Engelli Bireylerin Yalnızlık Durumlarının İncelenmesi

ELMIS 2016, Konya, Turkey, 12 - 15 May 2016, pp.116-124

Eveluating Perceptions Of Syrian Child Refugess Through Drawing

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH, 11 - 13 June 2015

Books & Book Chapters

Yaşlılarda Yalnızlığın Nedenleri

in: Eğitim Bilimlerinde Akademik Araştırmalar, Gülcan MIHLADIZ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.451-482, 2018

Bullying Behavior and Methods of Preventing and Coping with Bullying in Children

in: Academıc Researches In Educatıonal Scıences, Gülcan MIHLADIZ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.91-111, 2018

CAREER BARRIERS PERCEIVED BY THE STUDENTS OF VOCATIONAL SCHOOLOF HIGHER EDUCATION AND SOLUTION ALTERNATIVES:CASE OF DEVELI DISTRICT

in: Researches On Scıence And Art İn 21 St Century Turkey, Hasan ARAPGIRLIOGLU, Atilla ATIK, Robert L. ELLIOTT, Edward TURGEON, Editor, Gece Publishing., Ankara, pp.302-308, 2017

The Effect of the Psycho-Education Program “First Step toMarriage” on Evaluation of University Students RegardingTheir Relationships and Happiness Levels

in: Current Trends in Educational Sciences, Recep Efe, Irina Koleva, Emin Atasoy, Violeta Kotseva, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.599-612, 2017

Öfke Denetimi Eğitiminin İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Öfke Denetimi Becerilerine Etkisi

in: Deneysel Olarak SınanmışGrupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları I, Serdar ERKAN, Alim KAYA, Editor, A PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.307-353, 2017

Daha Güçlü Bir Aile İçin: Aile Toplantıları

in: Aile Yaşam Dinamiği, Gülen BARAN, Editor, Pelikan Kitap Evi, Ankara, pp.271-300, 2016

Dezavantajlılar ve Çocuklara Yönelik Eğitim

in: Develide Örnek Bir Yerel Kalkınma Planlaması DETOK, Birol AKGÜL, Tuncay ÇELİK, Abdulkadir DAĞLI, Methiye Gül ÇÖTELİ, Editor, NOBEL, Adana, pp.309-324, 2015

YETİŞKİNLERE YÖNELİK EĞİTİM PROJELERİ

in: DEVELİ DE ÖRNEK BİR YEREL KALKINMA PLANLAMASI DETOK, Akgül B.,Çelik T, Dağlı A., Çöteli M.G, Editor, NOBEL ADANA, 2015