Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Dış Göç ile İşsizlik Arasındaki İlişki: Ekonometrik Bir Analiz

3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü Sempozyumu, Bandırma, Turkey, 21 - 22 November 2019, pp.693-699

Elektrik Tüketimi, İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensel İlişkiler:TR2 Batı Marmara Bölgesi İçin Panel Veri Analizi

3th INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENTAND THE ROLE OF UNIVERSITIES SYMPOSIUM“THE FUTURE OF BANDIRMA, Balıkesir, Turkey, 21 - 22 November 2019, vol.1

Books & Book Chapters

EKONOMİK FİNANSAL VE POLİTİK RİSKLERİN TÜKETİCİ GÜVENİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

in: SOSYAL BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA MAKALELERİ- 2, ELAGÖZ İsmail, ERDOĞAN Göktürk , GEZEN Aslı, YILMAZ Abdullah, Editor, GeceAkademi, pp.206-224, 2019

Ekonomik Finansal ve Politik Risklerin Tüketici Güveni Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

in: SOSYAL BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA MAKALELERİ- 2, İsmail Elagöz, Göktürk Erdoğan, Aslı Gezen, Abdullah Yılmaz, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.205-224, 2019