Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of Optimal Land Use in Gokceada

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, cilt.19, ss.148-162, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Foraging strategies of goats in a pasture of wheat and shrubland

ANIMAL PRODUCTION SCIENCE, cilt.52, ss.1069-1076, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of Different Ratios of Hungarian Vetch with Cereal Crop Mixtures on Hay Nutrient Value

Bilge International Journal of Science and Technology Research, cilt.2, ss.59-70, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akdeniz Kuşağı Meralarında Otsu Türlerin Mineral İçerikleri Değişimi

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.1-10, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effects Of Mixing Ratios Of Hungarian VetchCereal Mixtures On Soil Properties

ICAFOF 2017 International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Trabzon, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2019, ss.273

Effect of Different Ratios of Hungarian Vetch with Cereal CropMixtures on Hay Nutrient Value

International Conference on Science and Technology ICONST 2018, Prizren, Sırbistan Ve Karadağ, 5 - 09 Eylül 2018, ss.38

Effects of Different Ratios of Hungarian Vetch with CerealCrop Mixtures on Hay Yield and Quality

International Conference on Science and Technology ICONST 2018, Prizren, Sırbistan Ve Karadağ, 5 - 09 Eylül 2018, ss.39

Aptesbozan Kaplı Gökçeada Meralarının Islah Edilebilme İmkanları

11. Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2015, cilt.1, ss.101

Grazing preferences of three goat genotypes grazed on wheat forage and natural shrubland

The V. Symposium of Agriculture, Veterinary, Forestry and Biotechnology, Tarvnik/Vlasic, Bosna-Hersek, 18 - 20 Ekim 2007, cilt.1, ss.49

Çanakkale’nin sürülüp terk edilen çalılı meralarında yeniden bitki gelişimi

Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Tekirdağ, Türkiye, 17 - 21 Eylül 2001, cilt.1, ss.13-18

Kitap & Kitap Bölümleri

Tarımsal Üretimde Yenilenebilir Enerji

Tarımsal UygulamalardaYenilenebilir Enerji Kullanımı“Yeşil Düşün - Yeşili Düşün”, Kemal Çelik, Editör, Yeniçağ, Ankara, 2017